ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bố đồng đều của các cá thể trong quần thể là

Kiểu phân bổ đồng đều phải có ý nghĩa sâu sắc sinh thái xanh là

Bạn đang xem: ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bố đồng đều của các cá thể trong quần thể là

Kiểu phân bổ đồng đều phải có ý nghĩa sâu sắc sinh thái xanh là


tăng cường sự tuyên chiến đối đầu trong những thành viên nhập quần thể.

tăng cường sự tương hỗ nằm trong loại.

tận dụng được mối cung cấp sinh sống tiềm ẩn nhập môi trường xung quanh.

làm tách cường độ tuyên chiến đối đầu trong những thành viên nhập quần thể.

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Phân phụ thân đồng đều là loại phân bổ Khi ĐK sinh sống phân bổ không đồng đều và đem sự tuyên chiến đối đầu nóng bức trong những thành viên nhập quần thể.

Phân phụ thân đồng đều phải có ý nghĩa sâu sắc sinh thái xanh là: thực hiện tách cường độ tuyên chiến đối đầu của những thành viên nhập quần thể.

Sự phân bổ của những cây thông nhập rừng; sự phân bổ của penguin ở phái mạnh cực

B. Ý nghĩa của phân bổ ngẫu nhiên

C. Ý nghĩa của phân bổ theo gót nhóm

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Nhóm thành viên nào là bên dưới đấy là một quần thể

  Xem thêm: kết nối tri thức với cuộc sống lớp 6

  Nhóm thành viên nào là bên dưới đấy là một quần thể

 • Đối với tiến thủ hoá, thông thường đổi mới đem ý nghĩa:

  Đối với tiến thủ hoá, thông thường đổi mới đem ý nghĩa:

 • Kết trái ngược sau cùng của tiến thủ hóa chất hóa học là

  Kết trái ngược sau cùng của tiến thủ hóa chất hóa học là

 • Nhóm thành viên nào là bên dưới đấy là một quần thể?

  Nhóm thành viên nào là bên dưới đấy là một quần thể?

 • Ưu thế nổi trội của kỹ năng DT là

  Ưu thế nổi trội của kỹ năng DT là

 • Măt đa phần của tinh lọc ngẫu nhiên là gì ?

  Măt đa phần của tinh lọc ngẫu nhiên là gì ?

 • Cơ quan liêu tương đương là minh chứng triệu chứng tỏ

  Cơ quan liêu tương đương là minh chứng triệu chứng tỏ

  Xem thêm: soạn văn 12 vợ chồng a phủ