xác định parabol y = ax2 + bx + c

Câu hỏi:

27/03/2020 51,998

Bạn đang xem: xác định parabol y = ax2 + bx + c

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

(P) : hắn = ax2 + bx + c

Parabol với đỉnh I(1 ; 4) ⇒ –b/2a = 1 ⇒ b = –2a ⇒ 2a + b = 0.

Parabol trải qua I(1; 4) ⇒ 4 = a.12 + b . 1 + c ⇒ a + b + c = 4.

Paraol trải qua D(3; 0) ⇒ 0 = a.32 + b.3 + c ⇒ 9a + 3b + c = 0.

Giải hệ phương trình Giải bài bác 12 trang 51 sgk Đại số 10 | Để học tập chất lượng Toán 10 

ta được : a = –1 ; b = 2 ; c = 3.

Vậy a = –1 ; b = 2 ; c = 3.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

Xem thêm: cho hình bình hành abcd tâm o

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xác lăm le tọa phỏng đỉnh, phương trình của trục đối xứng của parabol hắn = ax2 + bx + c.

Câu 2:

Lập bảng biến đổi thiên và vẽ trang bị thị của những hàm số: y = x2 - 2x - 1

Câu 3:

Chỉ rời khỏi khoảng chừng đồng biến đổi, nghịch tặc biến đổi của hàm số: hắn = ax2 + bx + c, trong những tình huống a > 0 ; a < 0.

Câu 4:

Xác lăm le tọa phỏng uỷ thác điểm của parabol hắn = ax2 + bx + c với trục tung. Tìm ĐK nhằm parabol này hạn chế trục hoành bên trên nhì điểm phân biệt, bên trên từng điểm và viết lách tọa phỏng của những uỷ thác điểm trong những tình huống.

Câu 5:

Xác lăm le a, b biết đường thẳng liền mạch hắn = ax + b trải qua nhì điểm A(1 ; 3) và B(-1 ; 5)

Câu 6:

Xác lăm le a, b, c biết parabol hắn = ax2 + bx + c Đi qua quýt tía điểm A(0 ; -1), B(1 ; -1), C(-1 ; 1)

TÀI LIỆU VIP VIETJACK