vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 22

Toán Lớp 5 Trang 22 – 23 | Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài
Toán Lớp 5 Trang 22 – 23 | Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 22

Với giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 22, 23 Bài 17: Luyện tập hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 22, 23 Bài 17: Luyện tập

Video giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 22, 23 Bài 17: Luyện tập

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 22 Bài 1: Minh mua 20 quyển vở hết 40 000 đồng. Hỏi Bình mua 21 quyển vở loại đó hết bao nhiêu đồng?

Lời giải

Giá tiền một quyển vở là:

40000 : 20 = 2000 (đồng)

Bình mua 21 quyển vở hết số tiền là:

2000 × 21 = 42000 (đồng)

Đáp số: 42000 đồng

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 22 Bài 2: Cửa hàng để bảng giá 1 tá bút chì là 15 000 đồng. Bạn An muốn mua 6 cái bút chì loại đó thì phải trả bao nhiêu đồng?

Lời giải

Số tiền bạn An mua một cây bút chì:

15000 : 12 = 1250 (đồng)

Số tiền bạn An mua 6 cái bút chì:

1250 × 6 = 7500 (đồng)

Đáp số: 7500 đồng

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 23 Bài 3: Một người làm trong 2 ngày được trả 72 000 đồng tiền công. Hỏi với mức trả công như thế, nếu người đó làm trong 3 ngày thì được trả bao nhiêu tiền?

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Xem thêm: bài tập khoa học tự nhiên lớp 6

A. 144 000 đồng B. 216 000 đồng

C. 180 000 đồng D. 108 000 đồng

Lời giải

Số tiền công làm trong 1 ngày của người đó là:

72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Số tiền công làm trong 3 ngày của người đó là:

36 000 × 3 = 108 000 (đồng)

Đáp án đúng là: D. 108 000 đồng

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 23 Bài 4: Nếu trung bình cứ 20 giây có 1 em bé ra đời thì có bao nhêu em bé ra đời trong 1 phút, 1 giờ, 1 ngày?

Lời giải

Đổi: 1 phút = 60 giây; 1 giờ = 60 × 60 = 3600 giây; 1 ngày = 24 × 3600 = 86400 giây

Số em bé ra đời trong 1 phút là:

60 : 20 = 3 (em bé)

Số em bé ra đời trong 1 giờ là:

3600 : 20 = 180 (em bé)

Số em bé ra đời trong 1 ngày là:

86400 : 20 = 4320 (em bé)

Bạn đang xem bài viết: Vở bài tập Toán lớp 5 trang 22, 23 Bài 17: Luyện tập. Thông tin được tạo bởi Bút Chì Xanh chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: câu khiến là câu như thế nào