từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

Bạn đang xem: Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Câu hỏi: Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

A. Cường độ dao động qua mạch.

Bạn đang xem: từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

B. Chiều dài dây dẫn.

C. Cảm kháng của đoạn mạch.

D. Tiết diện dây dẫn.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: A – Cường độ dao động qua mạch.


Giải thích:

Kiến thức sâu rộng:

I. Từ thông là gì?

Từ thông là từ trường do cuộn dây đồng tạo ra. Số lượt tùy thuộc vào ứng dụng để quấn. Số vòng dây này sẽ đi qua một thanh nam châm vĩnh cửu

Về nguyên tắc; Từ thông đặc trưng cho hiện tượng truyền từ trường qua nam châm vĩnh cửu. Nam châm càng lớn thì từ thông sinh ra càng nhiều

II. Đơn vị của thông lượng

Ký hiệu cho từ thông Φ còn được gọi là phi. Ngoài ra; Từ thông còn được gọi là vebe, được ký hiệu bằng đơn vị Wb. Tuy nhiên; hầu hết được sử dụng như ký hiệu chung cho thông lượng

1. Ví dụ về từ thông

Để bạn dễ hình dung, tôi sẽ phân tích một ví dụ ngoại hình cụ thể:

Chúng ta lấy một chiếc quạt mini để khởi động, lượng gió sẽ đi theo một hướng. Tôi lấy một tờ giấy hình vuông lớn

Trường hợp nằm ngang, lượng gió thổi qua nhiều

Trường hợp nằm chéo trước quạt thì lượng gió thổi qua ít hơn.

Và trong trường hợp tấm chắn vuông góc với hướng gió thì lượng gió thổi qua nhiều hay ít còn phụ thuộc vào tiết diện giấy hoặc độ chắc của quạt. Điều này cũng đúng với từ thông trên

Hoặc ai bị hỏng cảm biến siêu âm. Bạn chỉ cần tháo rời thiết bị sẽ thấy nam châm vĩnh cửu và cuộn dây tạo ra từ trường. Còn đối với đường sức từ mặc dù có dịch chuyển mạnh nhưng chúng ta không bao giờ nhìn thấy nó. Điều này cũng đúng với dòng siêu âm. Hoạt động trên nguyên lý sóng vô hình

2. Nguyên tắc tạo ra từ thông

Nếu phân tích ở một góc nào đó ta sẽ thấy rõ đường truyền của tia điện từ luôn là một đường thẳng song song, kí hiệu là B.

Từ thông riêng của mạch kín phụ thuộc vào (hình 2) vào (hình 2)

Đồng thời; những đường truyền này nó sẽ truyền theo phương vuông góc với mặt cắt ngang của nam châm, còn được gọi là mặt cắt S. Và dĩ nhiên; Khi cho dòng điện cảm ứng điện từ và nam châm tiết diện cùng chiều song song với nhau thì lúc này không sinh ra từ thông.

Vì thế; Từ thông được tạo ra khi và chỉ khi cảm biến điện từ tạo một góc với mặt cắt ngang S, còn được gọi là từ trường của nam châm vĩnh cửu.

3. Từ thông riêng của một mạch kín

– Từ thông (từ thông) là đại lượng vật lý đặc trưng cho “lượng” từ trường truyền qua tiết diện được giới hạn bởi một đường cong kín.

– Giả sử có một mạch điện kín (C), trong đó có dòng điện có cường độ i. Dòng điện i gây ra từ trường, từ thông qua Φ (C) được gọi là từ thông riêng của mạch:

4. = Li

L là độ tự cảm của đoạn mạch (C), chỉ phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của đoạn mạch kín (C), đơn vị là henry (H).

Độ tự cảm của cuộn dây hình trụ có chiều dài khá lớn so với đường kính tiết diện là:

Từ thông riêng của mạch kín phụ thuộc vào (hình 3)

Trong đó:

L: Độ tự cảm của cuộn dây (H)

N: Số lượt (lượt).

l: Chiều dài của ống dẫn (m).

S: Tiết diện ống dẫn (m2)

Lưu ý: Cuộn dây này còn được gọi là cuộn cảm.

Độ tự cảm của cuộn dây bằng sắt:

Từ thông riêng của mạch kín phụ thuộc vào (hình 4)

với μ: độ từ thẩm, đặc trưng cho từ tính của lõi sắt.

5. Hiện tượng tự cảm

Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong mạch mang dòng điện mà sự biến thiên của từ thông qua mạch là do cường độ dòng điện trong mạch biến thiên gây ra.

Đối với mạch điện một chiều: Hiện tượng tự cảm xuất hiện khi đóng và ngắt mạch.

Đối với đoạn mạch xoay chiều: Luôn xảy ra hiện tượng tự cảm.

Hiện tượng tự cảm cũng tuân theo các định luật cảm ứng điện từ.

6. Suất điện động tự cảm

– Khi trong mạch điện có cường độ dòng điện thay đổi được thì trong mạch xuất hiện hiện tượng tự cảm:

Độ tự cảm emf tỉ lệ thuận với tốc độ thay đổi cường độ dòng điện trong mạch.

– Năng lượng từ trường của cuộn dây thuần cảm:

Khi cuộn cảm có dòng điện có cường độ i chạy qua cuộn cảm thì năng lượng tích trữ trong cuộn cảm dưới dạng năng lượng từ trường:

Từ thông riêng của mạch kín phụ thuộc vào (Hình 5)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Vật lý 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

Video về Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

Wiki về Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào -

Câu hỏi: Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

A. Cường độ dao động qua mạch.

B. Chiều dài dây dẫn.

C. Cảm kháng của đoạn mạch.

D. Tiết diện dây dẫn.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: A - Cường độ dao động qua mạch.


Giải thích:

Kiến thức sâu rộng:

I. Từ thông là gì?

Từ thông là từ trường do cuộn dây đồng tạo ra. Số lượt tùy thuộc vào ứng dụng để quấn. Số vòng dây này sẽ đi qua một thanh nam châm vĩnh cửu

Về nguyên tắc; Từ thông đặc trưng cho hiện tượng truyền từ trường qua nam châm vĩnh cửu. Nam châm càng lớn thì từ thông sinh ra càng nhiều

II. Đơn vị của thông lượng

Ký hiệu cho từ thông Φ còn được gọi là phi. Ngoài ra; Từ thông còn được gọi là vebe, được ký hiệu bằng đơn vị Wb. Tuy nhiên; hầu hết được sử dụng như ký hiệu chung cho thông lượng

1. Ví dụ về từ thông

Để bạn dễ hình dung, tôi sẽ phân tích một ví dụ ngoại hình cụ thể:

Chúng ta lấy một chiếc quạt mini để khởi động, lượng gió sẽ đi theo một hướng. Tôi lấy một tờ giấy hình vuông lớn

Trường hợp nằm ngang, lượng gió thổi qua nhiều

Trường hợp nằm chéo trước quạt thì lượng gió thổi qua ít hơn.

Và trong trường hợp tấm chắn vuông góc với hướng gió thì lượng gió thổi qua nhiều hay ít còn phụ thuộc vào tiết diện giấy hoặc độ chắc của quạt. Điều này cũng đúng với từ thông trên

Hoặc ai bị hỏng cảm biến siêu âm. Bạn chỉ cần tháo rời thiết bị sẽ thấy nam châm vĩnh cửu và cuộn dây tạo ra từ trường. Còn đối với đường sức từ mặc dù có dịch chuyển mạnh nhưng chúng ta không bao giờ nhìn thấy nó. Điều này cũng đúng với dòng siêu âm. Hoạt động trên nguyên lý sóng vô hình

2. Nguyên tắc tạo ra từ thông

Nếu phân tích ở một góc nào đó ta sẽ thấy rõ đường truyền của tia điện từ luôn là một đường thẳng song song, kí hiệu là B.

Từ thông riêng của mạch kín phụ thuộc vào (hình 2) vào (hình 2)

Đồng thời; những đường truyền này nó sẽ truyền theo phương vuông góc với mặt cắt ngang của nam châm, còn được gọi là mặt cắt S. Và dĩ nhiên; Khi cho dòng điện cảm ứng điện từ và nam châm tiết diện cùng chiều song song với nhau thì lúc này không sinh ra từ thông.

Vì thế; Từ thông được tạo ra khi và chỉ khi cảm biến điện từ tạo một góc với mặt cắt ngang S, còn được gọi là từ trường của nam châm vĩnh cửu.

Xem thêm: diện tích xung quanh của hình trụ

3. Từ thông riêng của một mạch kín

- Từ thông (từ thông) là đại lượng vật lý đặc trưng cho “lượng” từ trường truyền qua tiết diện được giới hạn bởi một đường cong kín.

- Giả sử có một mạch điện kín (C), trong đó có dòng điện có cường độ i. Dòng điện i gây ra từ trường, từ thông qua Φ (C) được gọi là từ thông riêng của mạch:

4. = Li

L là độ tự cảm của đoạn mạch (C), chỉ phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của đoạn mạch kín (C), đơn vị là henry (H).

Độ tự cảm của cuộn dây hình trụ có chiều dài khá lớn so với đường kính tiết diện là:

Từ thông riêng của mạch kín phụ thuộc vào (hình 3)

Trong đó:

L: Độ tự cảm của cuộn dây (H)

N: Số lượt (lượt).

l: Chiều dài của ống dẫn (m).

S: Tiết diện ống dẫn (m2)

Lưu ý: Cuộn dây này còn được gọi là cuộn cảm.

Độ tự cảm của cuộn dây bằng sắt:

Từ thông riêng của mạch kín phụ thuộc vào (hình 4)

với μ: độ từ thẩm, đặc trưng cho từ tính của lõi sắt.

5. Hiện tượng tự cảm

Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong mạch mang dòng điện mà sự biến thiên của từ thông qua mạch là do cường độ dòng điện trong mạch biến thiên gây ra.

Đối với mạch điện một chiều: Hiện tượng tự cảm xuất hiện khi đóng và ngắt mạch.

Đối với đoạn mạch xoay chiều: Luôn xảy ra hiện tượng tự cảm.

Hiện tượng tự cảm cũng tuân theo các định luật cảm ứng điện từ.

6. Suất điện động tự cảm

- Khi trong mạch điện có cường độ dòng điện thay đổi được thì trong mạch xuất hiện hiện tượng tự cảm:

Độ tự cảm emf tỉ lệ thuận với tốc độ thay đổi cường độ dòng điện trong mạch.

- Năng lượng từ trường của cuộn dây thuần cảm:

Khi cuộn cảm có dòng điện có cường độ i chạy qua cuộn cảm thì năng lượng tích trữ trong cuộn cảm dưới dạng năng lượng từ trường:

Từ thông riêng của mạch kín phụ thuộc vào (Hình 5)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

A. Cường độ dao động qua mạch.

B. Chiều dài dây dẫn.

C. Cảm kháng của đoạn mạch.

D. Tiết diện dây dẫn.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: A – Cường độ dao động qua mạch.


Giải thích:

Kiến thức sâu rộng:

I. Từ thông là gì?

Từ thông là từ trường do cuộn dây đồng tạo ra. Số lượt tùy thuộc vào ứng dụng để quấn. Số vòng dây này sẽ đi qua một thanh nam châm vĩnh cửu

Về nguyên tắc; Từ thông đặc trưng cho hiện tượng truyền từ trường qua nam châm vĩnh cửu. Nam châm càng lớn thì từ thông sinh ra càng nhiều

II. Đơn vị của thông lượng

Ký hiệu cho từ thông Φ còn được gọi là phi. Ngoài ra; Từ thông còn được gọi là vebe, được ký hiệu bằng đơn vị Wb. Tuy nhiên; hầu hết được sử dụng như ký hiệu chung cho thông lượng

1. Ví dụ về từ thông

Để bạn dễ hình dung, tôi sẽ phân tích một ví dụ ngoại hình cụ thể:

Chúng ta lấy một chiếc quạt mini để khởi động, lượng gió sẽ đi theo một hướng. Tôi lấy một tờ giấy hình vuông lớn

Trường hợp nằm ngang, lượng gió thổi qua nhiều

Trường hợp nằm chéo trước quạt thì lượng gió thổi qua ít hơn.

Và trong trường hợp tấm chắn vuông góc với hướng gió thì lượng gió thổi qua nhiều hay ít còn phụ thuộc vào tiết diện giấy hoặc độ chắc của quạt. Điều này cũng đúng với từ thông trên

Hoặc ai bị hỏng cảm biến siêu âm. Bạn chỉ cần tháo rời thiết bị sẽ thấy nam châm vĩnh cửu và cuộn dây tạo ra từ trường. Còn đối với đường sức từ mặc dù có dịch chuyển mạnh nhưng chúng ta không bao giờ nhìn thấy nó. Điều này cũng đúng với dòng siêu âm. Hoạt động trên nguyên lý sóng vô hình

2. Nguyên tắc tạo ra từ thông

Nếu phân tích ở một góc nào đó ta sẽ thấy rõ đường truyền của tia điện từ luôn là một đường thẳng song song, kí hiệu là B.

Từ thông riêng của mạch kín phụ thuộc vào (hình 2) vào (hình 2)

Đồng thời; những đường truyền này nó sẽ truyền theo phương vuông góc với mặt cắt ngang của nam châm, còn được gọi là mặt cắt S. Và dĩ nhiên; Khi cho dòng điện cảm ứng điện từ và nam châm tiết diện cùng chiều song song với nhau thì lúc này không sinh ra từ thông.

Vì thế; Từ thông được tạo ra khi và chỉ khi cảm biến điện từ tạo một góc với mặt cắt ngang S, còn được gọi là từ trường của nam châm vĩnh cửu.

3. Từ thông riêng của một mạch kín

– Từ thông (từ thông) là đại lượng vật lý đặc trưng cho “lượng” từ trường truyền qua tiết diện được giới hạn bởi một đường cong kín.

– Giả sử có một mạch điện kín (C), trong đó có dòng điện có cường độ i. Dòng điện i gây ra từ trường, từ thông qua Φ (C) được gọi là từ thông riêng của mạch:

4. = Li

L là độ tự cảm của đoạn mạch (C), chỉ phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của đoạn mạch kín (C), đơn vị là henry (H).

Độ tự cảm của cuộn dây hình trụ có chiều dài khá lớn so với đường kính tiết diện là:

Từ thông riêng của mạch kín phụ thuộc vào (hình 3)

Trong đó:

L: Độ tự cảm của cuộn dây (H)

N: Số lượt (lượt).

l: Chiều dài của ống dẫn (m).

S: Tiết diện ống dẫn (m2)

Lưu ý: Cuộn dây này còn được gọi là cuộn cảm.

Độ tự cảm của cuộn dây bằng sắt:

Từ thông riêng của mạch kín phụ thuộc vào (hình 4)

với μ: độ từ thẩm, đặc trưng cho từ tính của lõi sắt.

5. Hiện tượng tự cảm

Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong mạch mang dòng điện mà sự biến thiên của từ thông qua mạch là do cường độ dòng điện trong mạch biến thiên gây ra.

Đối với mạch điện một chiều: Hiện tượng tự cảm xuất hiện khi đóng và ngắt mạch.

Đối với đoạn mạch xoay chiều: Luôn xảy ra hiện tượng tự cảm.

Hiện tượng tự cảm cũng tuân theo các định luật cảm ứng điện từ.

6. Suất điện động tự cảm

– Khi trong mạch điện có cường độ dòng điện thay đổi được thì trong mạch xuất hiện hiện tượng tự cảm:

Độ tự cảm emf tỉ lệ thuận với tốc độ thay đổi cường độ dòng điện trong mạch.

– Năng lượng từ trường của cuộn dây thuần cảm:

Khi cuộn cảm có dòng điện có cường độ i chạy qua cuộn cảm thì năng lượng tích trữ trong cuộn cảm dưới dạng năng lượng từ trường:

Từ thông riêng của mạch kín phụ thuộc vào (Hình 5)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Vật lý 11

Xem thêm: al oh 3 kết tủa màu gì

Bạn thấy bài viết Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Từ #thông #riêng #của #một #mạch #kín #phụ #thuộc #vào