trong xináp chất trung gian hóa học nằm ở

Câu hỏi:

31/07/2019 19,954

Bạn đang xem: trong xináp chất trung gian hóa học nằm ở

A. Màng trước xináp       

B. Chùy xináp

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm không tồn tại nhập quy trình tuyền tin cẩn qua loa xináp là?

A. Các hóa học trung gian dối chất hóa học gắn nhập thụ thể màng sau thực hiện xuất hiện tại xung thần kinh trung ương rồi Viral lên đường tiếp

B. Các hóa học trung gian dối chất hóa học trong những bóng Ca2+ gắn nhập màng trước vỡ tung ra và qua loa khe xináp cho tới màng sau

C. Xung thần kinh trung ương Viral tiếp kể từ màng sau cho tới màng trước

D. Xung thần kinh trung ương Viral cho tới chùy xináp thực hiện Ca2+ đi nhập vào chùy xináp

Câu 2:

Chất trung gian dối chất hóa học phổ cập nhất ở động vật hoang dã sở hữu vú là?

A. Axêtincôlin và đôpamin

B. Axêtincôlin và serôtônin

C. Serôtônin và norađrênalin

D. Axêtincôlin và norađrênalin

Câu 3:

Thụ thể tiêu thụ hóa học trung gian dối chất hóa học ở ở?

A. Màng trước xináp       

B. Khe xináp

Xem thêm: cảm nhận về nhân vật chị dậu

C. Chùy xináp       

D. Màng sau xináp

Câu 4:

 Qua trình truyền tin cẩn qua loa xináp ra mắt theo gót trật tự?

A. Khe xináp → màng trước xináp → chùy xináp → màng sau xináp

B. Chùy xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp

C. Màng sau xináp → khe xináp → chùy xináp → màng trước xináp

D. Màng trước xináp → chùy xináp → khe xináp → màng sau xináp

Câu 5:

Xináp là diện xúc tiếp giữa?

A. Các tế bào ở cạnh nhau

B. Tế bào thần kinh trung ương với tế bào tuyến

C. Tế bào thần kinh trung ương với tế bào cơ

D. Các tế bào thần kinh trung ương cùng nhau hoặc thân thiện tế bào thần kinh trung ương với tế bào không giống loại (tế bào cơ, tế bào tuyến,…)

Câu 6:

Điều ko chính với axêtincôlin sau khoản thời gian xuất hiện tại xung thần kinh trung ương là?

A. Axêtincôlin được tái mét chế phân bổ tự tại nhập chùy xináp

B. Axêtincôlin bị axêtincôlinesteraza phân giải trở thành axêtat và côlin

C. Axêtat và côlin quay về màng trước, lên đường nhập chùy xináp và được tái mét tổ hợp trở thành axêtincôlin

D. Axêtincôlin tái mét chế được chứa chấp trong những bóng xináp

Xem thêm: học kinh doanh quốc tế ra làm gì

TÀI LIỆU VIP VIETJACK