trong hiện tượng khúc xạ góc khúc xạ

Câu hỏi:

27/05/2020 10,363

Bạn đang xem: trong hiện tượng khúc xạ góc khúc xạ

A. có thể to hơn hoặc nhỏ rộng lớn góc tới

Đáp án chủ yếu xác

B. bao giờ cũng to hơn góc tới

D. bao giờ cũng nhỏ rộng lớn góc tới

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một tia sáng sủa truyền nhập bầu không khí cho tới mặt mũi thông thoáng của một hóa học lỏng. Tia bản năng và tia khúc xạ vuông góc cùng nhau như hình vẽ. Trong những ĐK bại, trong những góc i và r đem hệ thức nào?

A. i = r + 90°

B. i = 90° − r

C. i = r − 90°

D. i = 60° − r

Câu 2:

Nếu tăng góc cho tới lên nhì đợt thì góc khúc xạ sẽ

A. tăng nhì lần

B. tăng rộng lớn nhì lần

C. tăng thấp hơn nhì lần

D. chưa đầy đủ ĐK nhằm kết luận

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường

A. cho biết một tia sáng sủa Khi cút nhập môi trường thiên nhiên bại sẽ ảnh hưởng khúc xạ nhiều hoặc ít

B. là phân tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên bại so với chân không

Xem thêm: điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022

C. là phân tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên bại so với ko khí

D. cho biết một tia sáng sủa Khi cút nhập môi trường thiên nhiên bại sẽ ảnh hưởng bản năng nhiều hoặc ít

Câu 4:

Tia sáng sủa truyền kể từ môi trường thiên nhiên nhập xuyên suốt (1) đem phân tách suất tuyệt đối n1 cho tới mặt mũi phân cơ hội với môi trường thiên nhiên nhập xuyên suốt (2) đem khênh phân tách suất vô cùng n2, với góc cho tới là i thì góc khúc xạ là r. Nếu n21 là phân tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên (2) so với môi trường thiên nhiên (1) thì phân tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên (1) so với môi trường thiên nhiên (2) bằng

A. sinisinr

B. 1n21

C. n2n1

D. i.r

Câu 5:

Khi đem khúc xạ tiếp tục qua không ít môi trường thiên nhiên đem những mặt mũi phân cơ hội tuy nhiên song cùng nhau thì biểu thức nsini (với i là góc cho tới ở vùng đem phân tách suất n) thuộc sở hữu những môi trường

A. có độ quý hiếm hạn chế Khi quãng đàng Viral tăng

B. có độ quý hiếm tăng Khi quãng đàng Viral tăng

C. có độ quý hiếm không giống nhau

D. đều có mức giá trị vì chưng nhau

Câu 6:

Hai bạn dạng nhập xuyên suốt đem những mặt mũi tuy nhiên song được sắp xếp tiếp giáp nhau như hình vẽ. Các phân tách suất là n1n2. Một tia sáng sủa truyền qua quýt nhì bạn dạng với góc tới i1 và góc ló i2 thì

A. i1=i2

B. i1<i2

C. i1>i2

D. n1i1=n2i2

Xem thêm: học ngôn ngữ anh ra làm gì

TÀI LIỆU VIP VIETJACK