tiếng anh lớp 3 unit 1 hello


Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và phát âm lại).a) A: Hello. I’m Mai. Xin xin chào. Mình là Mai.B: Hi/Mai. I'm Nam.Xin xin chào Mai. Mình là Nam.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 3 unit 1 hello

Bài 1

Bài 1: Look, listen and repeat. 

(Nhìn, nghe và phát âm lại).

Lời giải chi tiết:

a)   A: Hello. I’m Mai.

      B: Hi/Mai. I'm Nam.

b)   A: Hello. I'm Miss Hien.

      B: Hello, Miss Hien. Nice to tướng meet you.

Tạm dịch:

a) A: Xin xin chào. Mình là Mai.

   B: Xin xin chào Mai. Mình là Nam.

b) A: Xin xin chào những em. Cô thương hiệu là Hiền.

   B: Xin xin chào cô Hiền. Chúng em cực kỳ mừng rỡ được gặp gỡ cô.

Bài 2

Bài 2: Point and say

(Chỉ và nói).

Lời giải chi tiết:

Hello. I'm Miss Hien.

Hello, Miss Hien. I'm Nam.

Hi, Mai. I'm Quan.

Hi, Quan. I'm Mai.

Tạm dịch:

Xin xin chào. Cô là cô Hiền.

Xin xin chào cô Hiền. Em là Nam.

Xin xin chào Mai. Mình là Quân.

Xin xin chào Quân. Mình là Mai.

Bài 3

Bài 3: Let’s talk. 

(Chúng tao nằm trong nói).

a) Hello. I'm Nam.

Hello. I'm Quan.

Hello. I'm Phong.

b) Hello. I'm Miss Hien.

Hello. I'm Hoa.

Hello. I'm Mai.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a) Xin xin chào. Mình là Nam.

Xin xin chào. Mình là Quân.

Xin xin chào. Mình là Phong.

b) Xin xin chào những em. Cô là cô Hiền.

Xin xin chào cô. Em là Hoa.

Xin xin chào cô. Em là Mai.

Bài 4

Bài 4: Listen and tick. 

(Nghe và ghi lại chọn).

Phương pháp giải:

Xem thêm: câu khiến là câu như thế nào

Bài nghe:

1. Nam: Hello. I'm Nam.

    Quan: Hello, Nam. I'm Quan. Nice to tướng meet you.

2. Miss Hien: Hello. I'm Miss Hien.

   Class: Hello, Miss Hien. Nice to tướng meet you.

Lời giải chi tiết:

1. b            2. a

Bài 5

Bài 5: Let’s write. 

(Chúng tao nằm trong viết).

1. Mai: Hello. I’m Mai.

    Nam: Hi, Mai. I’m Nam.

2. Miss Hien: Hello. I’m Miss Hien.

    Class: Hello, Miss Hien. Nice to tướng meet you.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Mai: Xin xin chào. Mình là Mai.

    Nam: Chào Mai. Mình là Nam.

2. Cô Hiền: Xin xin chào. Cô thương hiệu là Hiền.

    Lớp học: Xin xin chào cô Hiền. Rất mừng rỡ được gặp gỡ cô.

Bài 6

Bài 6: Let’s sing. 

(Chúng tao nằm trong hát).

Hello

Hello. I'm Mai.

Hello. I'm Mai.

Hello. I'm Nam.

Hello. I'm Nam.

Hello. I'm Miss Hien.

Hello. I'm Miss Hien.

Nice to tướng meet you.

Nice to tướng meet you

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

 Xin chào

Xin xin chào. Mình là Mai.

Xin xin chào. Mình là Mai.

Xin xin chào. Mình là Nam.

Xin xin chào. Mình là Nam.

Xin xin chào. Cô là cô Hiền.

Xin xin chào. Cô là cô Hiền.

Rất mừng rỡ được gặp gỡ cô.

Rất mừng rỡ được gặp gỡ cô. 

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

  • Lesson 2 - Unit 1 trang 8, 9 SGK giờ Anh lớp 3

    Lesson 2 (Bài học tập 2) Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)a) Hi, Nam. How are you?Chào, Nam. quý khách hàng khỏe mạnh không? I'm fine, thanks. And you?Mình khỏe mạnh, cảm ơn. Còn các bạn thì sao?

  • Lesson 3 - Unit 1 trang 10, 11 SGK giờ Anh lớp 3

    Bài 1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại) b bye Bye,Nam. (Tạm biệt Nam)h hello Hello Nam. (Xin xin chào Nam) Bài 2. Listen and write (Nghe và viết)

  • Ngữ pháp - Unit 1 - Hello

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty con cái lớp 3 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: after i...lunch i looked for my bag