tiếng anh 7 unit 11

Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 7 Unit 11: Từ vựng Travelling in the future – Kết nối tri thức với cuộc sống ✅ tại website Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Tiếng Anh 7 Unit 11: Từ vựng tổng hợp toàn bộ từ mới tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài Unit 11: Travelling in the future sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp các em học sinh lớp 7 chuẩn bị bài học trước khi tới lớp thật tốt.

Soạn Từ vựng Unit 11 lớp 7 bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh 7 – SGK Global Success bao gồm từ mới, phiên âm và nghĩa của từ, từ loại. Thông qua đó, giúp các em học sinh lớp 7 nhanh chóng nắm vững được kiến thức Tiếng Anh 7. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Pgdphurieng.edu.vn nhé:

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 11

Xem thêm: nguyên nhân thực dân pháp xâm lược việt nam

Từ vựng Tiếng Anh 7 Unit 11: Travelling in the future – Global Success

Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa
Appear v /əˈpɪə(r)/ Xuất hiện
Autopilot adj, n /ˈɔːtəʊpaɪlət/ Lái tự động
Bamboo-copter n /ˌbæmˈbuː ˈkɒptə(r)/ Chong chóng tre
Comfortable adj /ˈkʌmftəbl/ Thoải mái, đủ tiện nghi
Convenient adj /kənˈviːniənt/ Thuận tiện, tiện lợi
Disappear v /ˌdɪsəˈpɪə(r)/ Biến mất
Driverless adj /ˈdraɪvələs/ Không người lái
Eco-friendly adj /ˌiːkəʊ ˈfrendli/ Thân thiện với môi trường
Economical adj /ˌiːkəˈnɒmɪkl/ Tiết kiệm nhiên liệu
Fume n /fjuːm/ Khói
Function n /ˈfʌŋkʃn/ Chức năng
Hyperloop n /ˈhaɪpə(r) luːp/ Hệ thống giao thông tốc độ cao
Mode of travel /məʊd əv ˈtrævl/ Phương thức đi lại
Pedal v /ˈpedl/ Đạp (xe đạp)
Run on /rʌn ɒn/ Chạy bằng (nhiên liệu nào)
Sail v /seɪl/ Lướt buồm
SkyTran n /skaɪtræn/ Hệ thống tàu điện trên không
Solar-powered /ˈsəʊlə(r) ˈpaʊəd/ Chạy bằng năng lượng mặt trời
Solar-powered ship /ˈsəʊlə(r) ˈpaʊəd ʃɪp/ Tàu thuỷ chạy bằng năng lượng mặt trời
Solowheel n /ˈsəʊləʊwiːl/ Phương tiện tự hành cá nhân một bánh
Walkcar n /wɔːk kɑː(r)/ Ô tô tự hành dùng chân
Teleporter n /ˈtelɪpɔːtə(r)/ Phương tiện di chuyển tức thời

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 7 Unit 11: Từ vựng Travelling in the future – Kết nối tri thức với cuộc sống của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.