tia hồng ngoại và tia rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

Bạn đang xem: tia hồng ngoại và tia rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

Tia mặt trời và tia Rơnghen đều phải có thực chất là sóng năng lượng điện kể từ, đem bước sóng nhiều năm cộc không giống nhau nên

A. bọn chúng bị chếch không giống nhau vô kể từ ngôi trường đều.

B. bọn chúng bị chếch không giống nhau vô năng lượng điện ngôi trường đều.

C. đem năng lực đâm xuyên không giống nhau.

D. bọn chúng đều được dùng vô hắn tế để có thể chụp X–quang (chụp điện).

Đáp án C

Tia X là sóng năng lượng điện kể từ đem bước từ trường sóng ngắn trong vòng \({10^{ - 8}}m - {10^{ - 11}}m\)

Đinh Gia Quang cảm ơn bạn

. 25/04/2018

Hà Đức Minh Thảo sao ko thấy thầy nhắc đến việc bị chếch vô kể từ năng lượng điện ngôi trường ạ ?

Xem thêm: ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bố đồng đều của các cá thể trong quần thể là

. 01/03/2018

Đoàn Quang Minh - Tia X là sóng năng lượng điện kể từ đem bước từ trường sóng ngắn trong vòng ( lam nhiều = 10^-8 m cho tới 10^-11 m ) e nha

. 26/02/2018

Hồ Đình An tia X kể từ 10^(-11) cho tới 10^(-9) hoặc 10^(-11) cho tới 10^(-8) vậy ?

1 Trả câu nói. . 26/02/2018

Bùi Ngọc Đại công thức tích điện là hc/lamđa, vô tê liệt c là véc tơ vận tốc tức thời độ sáng, h là hằng số Phlang 6,625.10^-34, vì thế bước sóng càng nhỏ thì tích điện càng rộng lớn, bước sóng càng rộng lớn thì tích điện càng nhỏ---> Khả năng đâm xuyên không giống nhau . 8/2/2017

1 Trả câu nói. . 08/02/2017

ForceForOnlyTarget vì như thế nó không giống nhau nên đặc thù cx không giống nhau thôi . 17/1/2017

. 17/01/2017

Lavender k hiểu câu này cho tới lăp bac này goiiari mến hộ' . 17/1/2017

1 Trả câu nói. . 17/01/2017