thụ tinh ở thực vật có hoa là

Câu hỏi:

03/08/2019 17,738

Bạn đang xem: thụ tinh ở thực vật có hoa là

A. nhì cỗ NST đơn bội của gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái (trứng) vào bên trong túi phôi tạo ra trở thành hợp ý tử đem cỗ NST lưỡng bội

B. nhân ngược 2 gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái (trứng) vào bên trong túi phôi tạo ra trở thành hợp ý tử

Đáp án chủ yếu xác

C. nhân của gửi gắm tử đực với nhân của trứng và nhân cực kỳ vào bên trong túi phôi tạo ra trở thành hợp ý tử

D. của nhì tinh ranh tử với trứng vào bên trong túi phôi

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở thực vật đem hoa, quy trình tạo hình túi phôi trải qua?

A. 1 đợt hạn chế phân, 1 đợt nguyên vẹn phân

B. 1 đợt hạn chế phân, gấp đôi nguyên vẹn phân

C. 1 đợt hạn chế phân, 3 đợt nguyên vẹn phân

D. 1 đợt hạn chế phân, 4 đợt nguyên vẹn phân

Câu 2:

Tự thụ phấn là sự?

A. thụ phấn của phân tử phấn của cây này với nhụy của cây không giống nằm trong loài

B. thụ phấn của phân tử phấn với nhụy của và một hoa hoặc không giống hoa và một cây

C. thụ phấn của phân tử phấn của cây này với cây không giống loài

Xem thêm: đại học sân khấu điện ảnh hcm

D. phối hợp của tinh ranh tử của cây này với trứng của cây khác

Câu 3:

Ở cây đem hoa, gửi gắm tử đực được tạo hình kể từ tế bào mẹ?

A. hạn chế phân mang đến 4 tè dạ dày →  1 tè dạ dày nguyên vẹn phân 1 đợt cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn →  tế bào sinh đẻ hạn chế phân tạo ra 4 gửi gắm tử đực

B. Nguyên phân gấp đôi mang đến 4 tè bào tử → 1 tè bào kể từ nguyên vẹn phân 1 đợt cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ nguyên vẹn phân 1 đợt tạo ra 2 gửi gắm tử đực

C. Giảm phân mang đến 4 tè bào tử → 1 tè bào tử nguyên vẹn phân 1 đợt cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ nguyên vẹn phân 1 đợt tạo ra 2 gửi gắm tử đực

D. Giảm phân mang đến 4 tè bào tử → từng tè bảo tử nguyên vẹn phân 1 đợt cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ nguyên vẹn phân 1 đợt tạo ra 2 gửi gắm tử đực

Câu 4:

Đặc điểm ko cần là ưu thế của sinh đẻ hữu tính đối với sinh đẻ vô tính ở thực vật là?

A. đem kỹ năng thích ứng với những ĐK môi trường thiên nhiên biến chuyển đổi

B. tạo nên nhiều biến chuyển dị thực hiện nguyên vật liệu mang đến quy trình lựa chọn tương đương và tiến thủ hóa

C. giữ lại ổn định ấn định những tính trạng đảm bảo chất lượng về mặt mày di truyền

D. kiểu dáng sinh đẻ phổ biến

Câu 5:

Sinh sản hữu tính ở thực vật là việc kết hợp?

A. đem tinh lọc của nhì gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái tạo thành hợp ý tử cải cách và phát triển trở thành khung hình mới

B. tình cờ nhì gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái tạo thành hợp ý tử cải cách và phát triển trở thành khung hình mới

C. đem tinh lọc của  giao tử cái và nhiều gửi gắm tử được tạo thành hợp ý tử cải cách và phát triển trở thành khung hình mới

D. của tương đối nhiều gửi gắm tử đực với cùng 1 gửi gắm tử cái tạo thành hợp ý tử cải cách và phát triển trở thành cây mới

Xem thêm: trong hiện tượng khúc xạ góc khúc xạ