theo quan niệm về giao tử thuần khiết của menđen cơ thể lai f1 khi tạo giao tử thì

Câu hỏi:

07/02/2020 26,030

Bạn đang xem: theo quan niệm về giao tử thuần khiết của menđen cơ thể lai f1 khi tạo giao tử thì

A. từng kí thác tử chứa chấp cặp yếu tố DT của phụ thân và u, tuy nhiên không tồn tại sự trộn lẫn.

B. mỗi kí thác tử chỉ có một yếu tố DT của phụ thân hoặc u.

Đáp án chủ yếu xác

C. mỗi kí thác tử đều có một yếu tố DT của phụ thân và u.

D. từng kí thác tử đều chứa chấp cặp yếu tố DT hoặc của phụ thân hoặc của u.

Đáp án B

Theo ý niệm về kí thác tử trong sáng của Menđen, khung hình lai F1 Lúc tạo nên kí thác tử thì từng kí thác tử chỉ có một yếu tố DT của phụ thân hoặc mẹ

Mỗi kí thác tử CHỈ chứa chấp 1 trong các 2 yếu tố DT, hoặc xuất xứ kể từ phụ thân hoặc xuất xứ kể từ u. Như vậy được sinh học tập tiến bộ lý giải qua chuyện quy trình hạn chế phân

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đấy là sai khi nói tới hiện tượng kỳ lạ link gen

A. Liên kết gen đáp ứng sự DT kiên cố của tập thể nhóm gen quý tăng thêm ý nghĩa trọng lựa chọn giống

B. Số lượng group gen link của một loại thông thường vì thế con số NST nhập cỗ NST đơn bội của loại đó

C. Các gen bên trên và một NST DT bên cạnh nhau tạo nên trở nên một group gen liên kết

D. Liên kết gen (liên kết trả toàn) thực hiện tăng thêm sự xuất hiện nay biến đổi dị tổ hợp

Câu 2:

Ở một loại động vật hoang dã, cho thấy từng gen quy ấn định một tính trạng, tính trạng trội là trội trọn vẹn, nhập quy trình hạn chế phân vẫn xẩy ra hoạn gen ở cả nhị nam nữ và tần số như nhau. Xét quy tắc lai (P):♀ AB/ab XDXd x ♂ AB/ab XDY nhận được F1 sở hữu tỉ lệ thành phần loại hình lặn về 3 tính trạng bên trên lắc tỉ lệ thành phần 4%. thạo ko xẩy ra đột biến đổi, sự biểu lộ của loại gen ko dựa vào môi trường thiên nhiên. Theo lí thuyết, trong những Tóm lại sau, sở hữu từng nào Tóm lại sai?

(1) Tại F1, những thành viên sở hữu loại hình trội về nhị nhập phụ thân tính trạng bên trên lắc tỉ lệ thành phần 30%.

(2) Trong tổng số thành viên loại F1, những thành viên sở hữu loại gen đồng phù hợp lắc tỉ lệ thành phần 8,5%.

(3). Tại giới đực F1, sở hữu tối nhiều 15 loại gen quy ấn định loại hình sở hữu phụ thân tính trạng trội.

(4) Tại giới loại F1, sở hữu tối nhiều 6 loại gen dị phù hợp.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4

Câu 3:

Cho quy tắc lai sau đây: AaBbCcDdEe ´ aaBbccDdee

Biết gen trội là trội trọn vẹn, từng gen qui ấn định 1 tính trạng, không tồn tại đột biến đổi đột biến. Có bao nhiêu kêt luận sau đấy là trúng với quy tắc lai trên:

(1) tỉ lệ thành phần đời con cái sở hữu loại hình lặn về toàn bộ tính trạng là 1/128.

(2) số loại loại hình được tạo nên trở nên là 32.

(3) tỉ lệ thành phần loại hình trội về toàn bộ những tính trạng là: 9/128

Xem thêm: after i...lunch i looked for my bag

(4) số loại loại gen được tạo nên thành: 64

A. 2. 

B. 3

C. 1.

D. 4.

Câu 4:

Ở một loại thực vật, cho tới cây thân mật cao tự động thụ phấn, đời F1 nhận được 2 loại loại hình với tỉ lệ thành phần 9 cây thân mật cao: 7 cây thân mật thấp cho tới toàn bộ những cây thân mật cao F1 kí thác phấn tình cờ thì tỷ trọng loại hình ở đời con cái là: 

A. 9 cao : 7 thấp

B. 17 cao: 64 thấp

C. 7 cao: 9 thấp

D. 64 cao: 17 thấp

Câu 5:

Cho 5 tế bào sở hữu loại gen như sau AB//ab DE//dE HhGgXY hạn chế phân sinh tinh dịch thực tiễn số kí thác tử tối nhiều tuy nhiên những tế bào hoàn toàn có thể dẫn đến. thạo vẫn xẩy ra hiện tượng kỳ lạ hoạn thân mật gen A và a; thân mật D và d 

A. 10

B. 5

C. 20

D. 15

Câu 6:

Ở loài ruồi giấm, tổ chức quy tắc lai P: Ab/aB Dd XEXe ´ Ab/aB Dd XEY nhận được F1. Cho biết từng gen quy ấn định một tính trạng, những alen trội là trội trọn vẹn và xẩy ra hoạn gen nhập quy trình đột biến kí thác tử loại với tần số 20%. Theo lí thuyết, sở hữu từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. F1 không tồn tại loại hình lặn về toàn bộ những tính trạng.

II. F1 sở hữu 28,125% loài ruồi đem loại hình trội về tư tính trạng.

III. F1 sở hữu 6,25% loài ruồi đực mang trong mình 1 alen lặn.

IV. F1 sở hữu tối nhiều 12 loại loại hình (không xét tính trạng giới tính).

A. 4. 

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Xem thêm: al oh 3 kết tủa màu gì

TÀI LIỆU VIP VIETJACK