teeth nghĩa là gì

Armed lớn the teeth” là 1 trở nên ngữ giờ đồng hồ Anh, nghĩa đen kịt là được chuẩn bị vũ trang cho tới răng. Thành ngữ này thông thường được dùng nhằm mô tả một người hoặc một group người được chuẩn bị vũ trang một cơ hội đặc biệt tương đối đầy đủ và uy lực, thông thường là vượt lên trước quá sự quan trọng hoặc hợp lí.

Armed lớn the teeth
Armed lớn the teeth

Xem thêm:

Bạn đang xem: teeth nghĩa là gì

 • “Work my socks off” tức là gì?
 • “Teach a man lớn fish” tức là gì?
 • “The oldest trick in the book” tức là gì?

Ví dụ:

Xem thêm: thể tích khối tròn xoay quanh trục ox

 • The robbers were armed lớn the teeth with guns, knives, and grenades. (Những thương hiệu cướp được chuẩn bị vũ trang tương đối đầy đủ, bao hàm súng, dao và lựu đạn.)
 • The soldiers were armed lớn the teeth and ready for battle. (Các quân sĩ được chuẩn bị vũ trang tương đối đầy đủ và sẵn sàng mang đến trận đánh.)
 • The security guards were armed lớn the teeth lớn protect the president. (Các nhân viên cấp dưới bảo đảm đ

Ví dụ với cụm kể từ “Armed lớn the teeth”

“Armed lớn the teeth” là 1 cụm kể từ giờ đồng hồ Anh mô tả một người hoặc vật được chuẩn bị trọn vẹn với vũ trang hoặc bảo vật. Dưới đấy là 10 ví dụ về cụm kể từ này:

 1. The police officers were armed lớn the teeth with guns and tasers. (Các công an được chuẩn bị tương đối đầy đủ súng và taser.)
 2. The soldiers marched into battle armed lớn the teeth with weapons and ammunition. (Các quân sĩ tiến bộ nhập trận đấu chuẩn bị tương đối đầy đủ vũ trang và đạn dược.)
 3. The gang members were armed lớn the teeth with knives, guns, and baseball bats. (Các member băng đảng được chuẩn bị tương đối đầy đủ dao, súng và trượng chày.)
 4. The security guards were armed lớn the teeth with pepper spray and batons. (Các bảo đảm được chuẩn bị tương đối đầy đủ phun cay và trượng tiến công.)
 5. The treasure hunter was armed lớn the teeth with a metal detector and a shovel. (Người săn bắn bảo vật được chuẩn bị tương đối đầy đủ máy dò la sắt kẽm kim loại và xẻng.)
 6. The survivalist was armed lớn the teeth with a hunting rifle and a survival knife. (Người sinh sống sót được chuẩn bị tương đối đầy đủ một khẩu pháo săn bắn và một con cái dao sống sót.)
 7. The superhero was armed lớn the teeth with a utility belt full of gadgets. (Siêu hero được chuẩn bị tương đối đầy đủ một chiếc thắt sống lưng nhiều chức năng tương đối đầy đủ những khí cụ.)
 8. The ninja was armed lớn the teeth with throwing stars and a katana sword. (Ninja được chuẩn bị tương đối đầy đủ những sao ném và một thanh mò mẫm katana.)
 9. The bodyguard was armed lớn the teeth with a concealed pistol and a walkie-talkie. (Người bảo đảm được chuẩn bị tương đối đầy đủ một khẩu pháo ẩn và một cỗ đàm.)
 10. The robot was armed lớn the teeth with laser cannons and missiles. (Robot được chuẩn bị tương đối đầy đủ những pháo laser và thương hiệu lửa.)