sách tiếng việt lớp 4

Sách giáo khoa tiếng việt lớp 4 tập 1

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Bạn đang xem: sách tiếng việt lớp 4

Giới thiệu: Sách giáo khoa tiếng việt lớp 4 tập 1 gồm các bài sau:

Xem thêm: thể tích khối tròn xoay quanh trục ox

Xem thêm: học ngôn ngữ anh ra làm gì

MỤC LỤC

Tuần 1: Thương người như thể thương thân

 • Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
 • Chính tả: Nghe – viết: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu Phân biệt l/n, an/ang
 • Luyện từ Và câu: Cấu tạo của tiếng
 • Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
 • Tập đọc: Mẹ ốm
 • Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện ?
 • Luyện từ và câu: Phân tập về cấu tạo của tiếng
 • Tập làm văn: Nhân vật trong truyện

Tuần 2: Thương người như thể thương thân

 • Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
 • Chính tả: Nghe – viết: Mười năm cõng bạn đi học Phân biệt s/x, ăn/ăng
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Truyện cổ nước mình
 • Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật
 • Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
 • Tập làm văn: Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện

Tuần 3: Thương người như thể thương thân

 • Tập đọc: Thư thăm bạn
 • Chính tả: Nghe – viết: Cháu nghe câu chuyện của bà Phân biệt tr/ch, dấu hỏi / dấu ngã
 • Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Nqười ăn xin
 • Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật
 • Luyện từ và câu: Phân rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết
 • Tập làm văn: Viết thư

Tuần 4: Măng mọc thẳng

 • Tập đọc: Một người chính trực
 • Chính tả: Nhớ – viết: Truyện cổ nước mình Phân biệt r/d/gi, ân/âng
 • Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy
 • Kể chuyện: Một nhà thơ chân chính
 • Tập đọc: Tre Việt Nam
 • Tập làm văn: Cốt truyện
 • Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy
 • Tập làm văn: Phân tập xây dựng cốt truyện

Tuần 5: Măng mọc thẳng

 • Tập đọc: Những hạt thóc giống
 • Chính tả: Nghe – Viết: Những hạt thóc giống Phân biệt l/n, en/eng
 • Luyện từ và câu: Phân rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Gà Trống và Cáo
 • Tập làm văn: Viết thư (Kiểm tra viết)
 • Luyện từ và câu: Danh từ
 • Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện

Tuần 5: Măng mọc thẳng

 • Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
 • Chính tả: Nghe – Viết: Người viết truyện thật thà Phân biệt s/x, dấu hỏi / dấu ngã
 • Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Chị em tôi
 • Tập làm văn: Trả bài Văn viết thư
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng
 • Tập làm văn: Phân tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

Tuần 7: Trên đôi cánh ước mơ

 • Tập đọc: Trung thu độc lập
 • Chính tả: Nhớ – viết: Gà Trống và Cáo Phân biệt tr/ch, ươn/ương
 • Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam
 • Kể chuyện: Lời ước dưới trăng
 • Tập đọc: Vương quốc Tương Lai
 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
 • Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam
 • Tập làm văn: Phân tập phát triển câu chuyện

Tuần 8: Trên đôi cánh ước mơ

 • Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
 • Chính tả: Nghe – viết: Trung thu độc lập Phân biệt r/d/gi, lên/yên/iêng
 • Luyện từ và câu: Cách Viết tên người, tên địa lí nước ngoài
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh
 • Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
 • Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép
 • Tập làm văn: Phân tập phát triển câu chuyện

Tuần 9: Trên đôi cánh ước mơ

 • Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
 • Chính tả: Nghe – viết: Thợ rèn Phân biệt l/n, uôn/uông
 • Luyện từ Và câu: Phân rộng vốn từ: Ước mơ
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát
 • Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
 • Luyện từ và câu: Động từ
 • Tập làm văn: Phân tập trao đổi ý kiến với người thân

Tuần 10: Ôn tập giữa học kỳ I

Tuần 11: Có chí thì nên

 • Tập đọc: Ông Trạng thả diều
 • Chính tả: Nhớ – viết: Nếu chúng mình có phép lạ Phân biệt s/x, dấu hỏi / dấu ngã
 • Luyện từ Và câu: Phân tập về động từ
 • Kể chuyện: Bàn chân kì diệu
 • Tập đọc: Có chí thì nên
 • Tập làm văn: Phân tập trao đổi ý kiến với người thân
 • Luyện từ và câu: Tính từ
 • Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện

Tuần 12: Có chí thì nên

 • Tập đọc: Vua tàu thuỷ Bạch Thái Bưởi
 • Chính tả: Nghe – viết: Người chiến sĩ giàu nghị lực Phân biệt trích, ươn/ương
 • Luyện từ và câu: Phân rộng vốn từ : Ý chí – Nghị lực
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Vẽ trứng
 • Tập làm văn: Kết bài trong bài văn kể chuyện
 • Luyện từ và câu: Tính từ (tiếp theo)
 • Tập làm văn: Kể chuyện (Kiểm tra viết)

Tuần 13: Có chí thì nên

 • Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
 • Chính tả: Nghe – viết: Người tìm đường lên các vì sao Phân biệt l/n, i/iên
 • Luyện từ Và câu: Phân rộng vốn từ : Y chí- Nghị lực
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiển hoặc tham gia
 • Tập đọc: Văn hay chữ tốt
 • Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện
 • Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
 • Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

Tuần 14: Tiếng sáo diều

 • Tập đọc: Chú Đất Nung
 • Chính tả: Nghe – viết: Chiếc áo búp bê Phân biệt s/x, ât/âc
 • Luyện từ và câu: Phân tập về câu hỏi
 • Kể chuyện: Búp bê của ai ?
 • Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
 • Tập làm văn: Thế nào là miêu tả ?
 • Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác
 • Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

Tuần 15: Tiếng sáo diều

 • Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ
 • Chính tả: Nghe – viết: Cánh diều tuổi thơ Phân biệt trích, dấu hỏi / dấu ngã
 • Luyện từ và câu: Phân rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Tuổi Ngựa
 • Tập làm văn: Phân tập miêu tả đồ vật
 • Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
 • Tập làm văn: Quan sát đồ vật

Tuần 16: Tiếng sáo diều

 • Tập đọc: Kéo co
 • Chính tả: Nghe – viết: Kéo co Phân biệt r/d/gi, ât/âc
 • Luyện từ và câu: Phân rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Trong quán ăn “Ba cá bống”
 • Tập làm văn: Phân tập giới thiệu địa phương
 • Luyện từ và câu: Câu kể
 • Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật

Tuần 17: Tiếng sáo diều

 • Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
 • Chính tả: Nghe – viết: Mùa đông trên rẻo cao Phân biệt l/n, ât/âc
 • Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì ?
 • Kể chuyện: Một phát minh nho nhỏ
 • Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)
 • Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật
 • Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì ?
 • Tập làm văn: Phân tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật

Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I

 • Soạn Tiếng Việt Lớp 4
 • Sách giáo khoa tiếng việt lớp 4 tập 2
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4
 • Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1
 • Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2
 • Tập Làm Văn Mẫu Lớp 4
 • Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1
 • Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2