quantity là gì

Lượng kể từ là 1 trong mỗi ngữ pháp thịnh hành, thông thường khiến cho trở ngại cho những người học tập giờ Anh. Từ chỉ con số nhập giờ Anh không những đơn giản và giản dị là “nhiều” hoặc “ít”, bọn chúng còn tế bào mô tả cụ thể rộng lớn chúng ta suy nghĩ và cơ hội dùng cũng ko hề đơn giản và giản dị đâu đấy. Dưới đó là những share của Step Up về tổ hợp kỹ năng tương quan cho tới lượng kể từ và cách sử dụng đúng mực.

1. Khái niệm về lượng kể từ nhập giờ Anh

Lượng kể từ (Quantifiers) là những kể từ chỉ số lượng, bọn chúng được bịa đặt trước danh từ nhằm bổ nghĩa mang lại danh từ. Một con số kể từ nhập giờ Anh chuồn với danh kể từ kiểm đếm được, số không giống lại chuồn với danh kể từ ko kiểm đếm được, và một số trong những lại hoàn toàn có thể chuồn với tất cả danh kể từ kiểm đếm được và ko kiểm đếm được.

Bạn đang xem: quantity là gì

Một con số kể từ thông thường gặp gỡ nhập giờ Anh:

Đi với danh kể từ kiểm đếm được

Đi với danh kể từ ko kiểm đếm được

Đi với tất cả hai

large/ great number of

Much

Any

Many

A large amount of

Some

A few

A great giảm giá khuyến mãi of

Most

Few

Little/ a little

Most of

Every/ each

 

Plenty of

Several

 

A lot of

   

Lots of

 

[FREE] Download Ebook Hack Não Phương Pháp – Hướng dẫn cơ hội học tập giờ Anh thực dụng chủ nghĩa, dễ dàng và đơn giản cho những người không tồn tại năng khiếu sở trường và mất mặt gốc. Hơn 205.350 học tập viên vẫn vận dụng thành công xuất sắc với trong suốt lộ trình học tập lanh lợi này. 
TẢI NGAY

2. Cách người sử dụng những lượng kể từ thịnh hành nhập giờ Anh

Lượng kể từ là 1 trong mỗi kể từ thông thường xuyên xuất hiện tại trong những bài bác đánh giá giờ Anh, nhất là những bài bác thi đua chứng từ quốc tế. Cùng dò thám hiểu cụ thể cách sử dụng một số trong những lượng kể từ vượt trội nhập giờ Anh nhằm giải quyết và xử lý dễ dàng và đơn giản Lúc phát hiện trong những bài bác đánh giá nhé.

Few – A few/Little – A little

Few/ A few

Few và a few đứng trước danh kể từ kiểm đếm được số nhiều.

 • Few: cực kỳ không nhiều, gần như là không tồn tại gì.
 • A few: một số trong những lượng nhỏ, một vài ba, một số trong những (tương đương với some) rất ít tuy nhiên đầy đủ dùng
Few/A few + danh kể từ kiểm đếm được số nhiều + V (chia ở số nhiều)

Ví dụ:

 • The house is small. However, there are a few rooms for my family. (Căn mái ấm tuy rằng nhỏ. Tuy nhiên, đem đầy đủ chống mang lại mái ấm gia đình tôi).
 • The house is small. So there are few rooms for my family. (Căn mái ấm nhỏ. Vì vậy gần như là ko đầy đủ chống mang lại mái ấm gia đình tôi).

Lưu ý: Cũng hoàn toàn có thể người sử dụng only a few để nhấn mạnh vấn đề về con số, tuy nhiên nó đem nghĩa xấu đi.

Ví dụ: The village was very small. There were only a few houses there (Ngôi buôn bản cực kỳ nhỏ, đem cực kỳ không nhiều mái ấm gia đình sinh sinh sống ở đó).

Little/ A little

Little và a little là những lượng kể từ đứng trước danh kể từ ko kiểm đếm được

 • A little: rất ít tuy nhiên đầy đủ dùng
 • Little: gần như là không tồn tại gì.
Little/A little + danh kể từ ko kiểm đếm được + V (chia ở số ít)

Ví dụ:

 • There is little sugar in my coffee. (Có cực kỳ không nhiều đàng nhập coffe của tôi)
 • We have got a little time before the train leaves. (Chúng tao còn một không nhiều thời hạn trước lúc tàu tách bánh).

Ví dụ về lượng kể từ nhập giờ Anh

Lưu ý:

 • Little còn được sử dụng như tính kể từ với ý tức thị nhỏ nhắn, cute.
 • Only hoàn toàn có thể được thêm vô trước a little nhằm nhấn mạnh vấn đề con số, tuy nhiên nó đem nghĩa xấu đi.
 • Giới kể từ of được kèm theo với (a) few, (a) little Lúc nó đứng trước đại kể từ hướng dẫn và chỉ định (this/that), mạo kể từ (a/an, the), tính kể từ chiếm hữu (my, his, their) hoặc đại kể từ nhân xưng tân ngữ (him, her, us).

Ví dụ

 • Ana is just a little girl. (Ana chỉ là 1 cô bé)
 • Hurry up! We’ve got only a little time lớn prepare. (Nhanh lên! Chúng tao còn cực kỳ không nhiều thì giờ nhằm chuẩn chỉnh bị)
 • Pour a little of the milk into that bowl. (Hãy ụp 1 không nhiều sữa nhập cái tô kia)

Xem thêm: Hiểu ngay lập tức cơ hội dùng few và a few, little và a little chỉ với 5 phút

Some/Any

Some

Cách dùng: lượng kể từ some chuồn với danh kể từ kiểm đếm được Có nghĩa là một vài ba, còn Lúc chuồn với danh kể từ ko kiểm đếm được Có nghĩa là một không nhiều (dùng nhập câu khẳng định)

Some + danh kể từ kiểm đếm được (số nhiều) + V (chia ở số nhiều)
Some + danh kể từ kiểm đếm được (số nhiều) + V (chia ở số nhiều)

Sau some hoàn toàn có thể là danh kể từ số không nhiều kiểm đếm được, dùng để làm nhắc cho tới 1 người hoặc vật ví dụ này cơ tuy nhiên ko biết.Ví dụ: I want lớn buy some new pencils. (Tôi mong muốn mua sắm vài ba cây ghi chép chì mới)

Ví dụ: Some student hid my bags (Học sinh này cơ giấu quanh cái cặp của tôi)

Some chuồn với số lượng nhằm biểu diễn mô tả một số trong những lượng cao ko ngờ tới

Ví dụ: Some $60 million was needed lớn construct this building. (Cần khoảng tầm 60 triệu đô nhằm kiến thiết tòa mái ấm này)

Any

Cách dùng: any chuồn với danh kể từ kiểm đếm được số nhiều Có nghĩa là một vài ba, còn Lúc chuồn với danh kể từ ko kiểm đếm được Có nghĩa là một không nhiều. Khi người sử dụng nhập câu xác định, any Có nghĩa là bất kể.

Any + danh kể từ kiểm đếm được số nhiều + V (chia ở số nhiều)
Any + danh kể từ ko kiểm đếm được + V (chia ở số ít)

Ví dụ:

 • I can go out any time I want. (Tôi hoàn toàn có thể ra phía bên ngoài bất kể lúc nào tôi muốn).
 • There aren’t any chairs in the room. (Không có thêm cái ghế này nhập phòng).

A large number of, A great number of, Plenty of, A lot of, Lots of

Tất cả những lượng kể từ này đều đem nghĩa là “nhiều”. Chúng được sử dụng tương tự động như much và many tuy nhiên bọn chúng được người sử dụng trong những câu khẳng định với nghĩa sang trọng.

Ví dụ:

 • A lot of people go out tonight. (Rất nhiều người rời khỏi đàng tối nay).
 • Plenty of garbage is on the floor. (Có thật nhiều rác rến phía trên sàn).
 • She has a great giảm giá khuyến mãi of homework today. (Cô ấy đem thật nhiều bài bác tập dượt cần thực hiện hôm nay)
 •  If you go lớn Heathrow at the moment with a lot of hand baggages, you will over up with a great giảm giá khuyến mãi of trouble. (Nếu chúng ta cho tới Heathrow lúc này với rất nhiều tư trang như thế, các bạn sẽ gặp gỡ cần nhiều phiền hà.)
 • Yes, we spent lots of money for them.(Phải, công ty chúng tôi vẫn tốn thật nhiều chi phí mang lại bọn nó)

Những lượng kể từ phổ biến

Much/Many

Đây là 2 lượng kể từ thịnh hành nhập cấu tạo câu, Có nghĩa là nhiều, biết từng nào. Chúng thông thường được dùng nhập câu phủ tấp tểnh và câu nghi ngờ vấn. Chúng cũng hoàn toàn có thể dùng nhập câu xác định tuy nhiên ko được dùng nhiều.

 • Many: người sử dụng với danh kể từ số nhiều kiểm đếm được.

Ví dụ: There are many books in the bag. (Có thật nhiều sách nhập cặp).

 • Much: người sử dụng với danh kể từ ko kiểm đếm được.

Ví dụ: Is there much sugar left? (Còn lại nhiều đàng không?)

Most

Cấu trúc: most + noun Có nghĩa là đa số, phần lớn

Ví dụ:

 • Most people are afraid of snakes. (Hầu không còn người xem đều ngại rắn)
 • Most pollution comes from industrial wastes. (Hầu không còn ô nhiễm và độc hại đều tới từ hóa học thải công nghiệp)

Most kèm theo với giới kể từ of Lúc nó đứng trước mạo kể từ (a/an, the), đại kể từ hướng dẫn và chỉ định (this/that), tính kể từ chiếm hữu (my, his, their) hoặc đại kể từ nhân xưng tân ngữ (him, her, us).

Ví dụ:

 • Most of these students are intelligent. (Hầu không còn những em học viên đều thông minh)
 • I spend most of the time studying. (Tôi dành riêng đa số thời hạn nhằm học)

All

All (tất cả) người sử dụng cho tất cả danh kể từ kiểm đếm được và ko kiểm đếm được.

Xem thêm: sàn thương mại điện tử tiếng anh là gì

All + danh kể từ kiểm đếm được số nhiều + V (chia ở số nhiều)
All + danh kể từ ko kiểm đếm được + V (chia ở số ít)

Ví dụ:

 • All tickets are sold out. (Tất cả những vé đều đã và đang được cung cấp hết)
 • All information about this case is secret. (Tất cả những vấn đề về vụ án này đều là tuyệt mật)

No/None

No (không)

Cách dùng: No đứng trước danh kể từ kiểm đếm được (số không nhiều và số nhiều) và ko kiểm đếm được.

Ví dụ:

 • We got no time. (Chúng tao không tồn tại thời hạn đâu)
 • There is no one here. Stop yelling. (Không đem ai ở phía trên đâu. Đừng kêu gào nữa)

None (không ai, ko vật gì)

Cách dùng: lượng kể từ None đóng tầm quan trọng như đại từ, nó đứng một mình và thay cho thế mang lại danh từ (đếm được và ko kiểm đếm được). None được sử dụng như công ty ngữ và tân ngữ.

Ví dụ:

 • He has 2 best friends, but none came lớn attend his wedding. (Anh tao đem 2 người bạn tri kỷ tuy nhiên không có ai cho tới tham gia đám hỏi của anh ý ấy cả)
 • Who went lớn school last night? – None. (Ai cho tới ngôi trường tối trong ngày hôm qua – Chẳng ai cả)

None kèm theo với giới từ of Lúc nó đứng trước mạo kể từ the, đại kể từ nhân xưng tân ngữ (him, it), đại kể từ hướng dẫn và chỉ định (this/that), hoặc tính kể từ chiếm hữu (my, your).

Ví dụ:

 • None of the students know what happened lớn their teacher. (Không đem học viên này biết chuyện gì vẫn xẩy ra với nhà giáo của họ)
 • None of my children caused the accident. (Không đem người con này của tôi tạo ra tai nạn ngoài ý muốn hết)

None ko được dùng nhập câu vẫn đem kể từ phủ tấp tểnh (not)

Ví dụ: She can’t remember any of us.(Cô ấy ko thể ghi nhớ được bất kể ai nhập bọn chúng tôi)

Enough

Enough Có nghĩa là “đủ”. Lượng kể từ này được sử dụng trước danh kể từ kiểm đếm được và ko kiểm đếm được.

Ví dụ:

 • I never have enough money lớn buy this house.(Anh ko lúc nào đầy đủ chi phí để sở hữ tòa nhà này đâu)
 • She has enough time lớn watch that movie. (Cô ấy đem đầy đủ thời hạn nhằm coi tập phim đó)

Enough kèm theo với giới kể từ of Lúc và chỉ Lúc nó đứng trước mạo kể từ the, đại kể từ hướng dẫn và chỉ định (this/that), tính kể từ chiếm hữu (my, his, their) hoặc đại kể từ nhân xưng tân ngữ (him, her, us).

Ví dụ: I have enough of you. (Tôi chịu đựng đựng anh đầy đủ rồi)

Less

Less Có nghĩa là không nhiều hơn được sử dụng với danh kể từ số không nhiều ko kiểm đếm được.

Ví dụ: You have less chance when competing with him.(Cậu đem không nhiều thời cơ rộng lớn Lúc đối đầu với anh ta)

Less kèm theo với giới kể từ of Lúc nó đứng trước mạo kể từ (a/an, the), đại kể từ hướng dẫn và chỉ định (this/that), tính kể từ chiếm hữu (my, his, their) hoặc đại kể từ nhân xưng tân ngữ (him, her, us).

Ví dụ: You should eat less of the fast food. (Con nên hạn chế ăn món ăn nhanh chóng lại)

Lưu ý:

 • Few, little (ít, ko nhiều): thông thường đem nghĩa phủ tấp tểnh, không nhiều ko đầy đủ nhằm dùng
 • A few / a little (một vài ba, một ít): thông thường đem nghĩa xác định, không nhiều đầy đủ nhằm dùng
 • Some: người sử dụng nhập câu xác định, câu đòi hỏi, điều chào, điều đề nghỉ ngơi.
 • Any: người sử dụng nhập câu phủ tấp tểnh, nghi ngờ vấn
 • Many, much người sử dụng nhập câu phủ tấp tểnh, nghi ngờ vấn
 • Many, much luôn luôn người sử dụng nhập câu xác định đem những kể từ very, too, so sánh, as
 • A lot of, plenty of, a great number of … người sử dụng nhập câu khẳng định

3. Động kể từ theo đuổi sau lượng từ

Số thập phân, phân số, sự tính toán + động kể từ số ít

Ví dụ: Three quarters of a ton is too much. (Ba phần tư tấn là quá nhiều).

Half, part, a lot + of + danh kể từ số nhiều + động kể từ số nhiều

Động kể từ theo đuổi sau lượng từ

Ví dụ: A lot of my friends want lớn emigrate. (Nhiều người chúng ta của tôi mong muốn di cư).

No + danh kể từ số không nhiều + động kể từ số ít

Ví dụ: No student has finished their assignment. (Không đem học viên này hoàn thành xong bài bác tập).

No + danh kể từ số không nhiều + động kể từ số ít

Ví dụ: Some of the milk was sour. (Một không nhiều sữa đã trở nên chua).

No + danh kể từ số nhiều + động kể từ số nhiều

Ví dụ: No people think alike. (Không đem người này suy nghĩ tương đương nhau).

The number of + danh kể từ số nhiều + động kể từ số ít

Ví dụ: The number of visitors increases rapidly. (Lượng khác nước ngoài tăng nhanh chóng chóng). 

A number of + danh kể từ số nhiều + động kể từ số nhiều

Ví dụ: A number of countries are over producing goods. (Một số nước đang được tạo ra quá mặt hàng hóa).

4. Bài tập dượt về lượng kể từ nhập giờ Anh

Dưới đó là một số trong những bài bác tập dượt về lượng kể từ tất cả chúng ta vừa vặn học tập phía trên. Cùng thực hiện bài bác tập dượt nhằm gia tăng, tóm dĩ nhiên lại kỹ năng nhé!

Bài 1: Chọn lượng kể từ thích hợp cho những câu sau

1. There wasn’t ……………. snow last night.

A. many           B. much                      C. few                        D. a large number of

2. ……………the students in my class enjoy taking part in social activities.

A. Most of        B. Most                    C. Many                    D. The number of

3. He’s always busy. He has ………… time lớn relax.

A. much            B. little                     C. a little                   D. plenty of

4. She put so sánh ………… salt in the soup that she couldn’t have it. It was too salty.

A. many            B. little                     C. much                     D. a little

5. He made too ………….. mistakes in his writing.

A. few               B. much                   C. many                      D. a number of

Đáp án:

1. B 2. A 3. B 4. C 5.C 

Bài 2: Gạch chân bên dưới đáp án đúng

     1. …… (Most/ Most of)….. my students are familiar with this kind of school activities.

     2. Give bủ …..(few/ a few)….. examples, please!

    3.  Can you speak French? – Yes, …..(a little/ little)…..

    4. We’re having a big tiệc ngọt. We’ve invited …..(a lot of / lots of)….. friends.

    5. Thank you very …..(much/ much of)….. for your help

Đáp án:

1. Most of 2. A few 3. A little 4. A lot of 5. Much 
 
Xem tăng những công ty điểm ngữ pháp thông thường gặp gỡ nhập thi tuyển và tiếp xúc được trình diễn cụ thể nhập cặp đôi sách Hack Não Ngữ PhápApp Hack Não PRO
TÌM HIỂU NGAY

Trên đó là cơ hội dùng của các lượng kể từ nhập giờ Anh. Step Up chúc chúng ta được thêm được những kỹ năng có ích qua chuyện nội dung bài viết vừa vặn rồi!

 

 

NHẬN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HỌC TIẾNG ANH THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI

Xem thêm: điểm chuẩn đại học thuỷ lợi 2021