quản trị nguồn nhân lực nhằm tới các mục tiêu

Bất kỳ một tổ chức nào cũng được tạo thành bởi các thành viên – chính là con người hay nguồn nhân lực. Và không một hoạt động nào của tổ chức mang lại hiệu quả tốt nếu thiếu quản trị nguồn nhân lực. 

Bạn đang xem: quản trị nguồn nhân lực nhằm tới các mục tiêu

Quản trị nguồn nhân lực là bộ phận cấu thành và không thể thiếu của Quản trị kinh doanh. Chúng bao gồm tất cả các hoạt động của một tổ chức để thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức. 

Vậy mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực là gì? Quản trị nhân lực bao gồm những hoạt động nào? 

4 mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực

Mục tiêu chung của quản trị nguồn nhân lực chính là cung cấp cho tổ chức một lực lượng lao động có hiệu quả bao gồm cả khía cạnh số lượng lẫn chất lượng.

4 mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực 1

Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực là gì?

Cụ thể, có 4 mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực như sau: 

Mục tiêu xã hội

Doanh nghiệp phải đáp ứng nhu cầu và các thách thức của xã hội, hoạt động, kinh doanh vì lợi ích của xã hội. 

Mục tiêu của tổ chức

Quản trị nguồn nhân lực cung cấp nhân sự để từng bộ phận thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ riêng, phù hợp với mục tiêu chung của toàn bộ tổ chức. Đồng thời xây dựng cơ cấu, tổ chức nhân sự tương ứng với cơ cấu hoạt động chung của tổ chức. 

Mục tiêu chức năng và nhiệm vụ

Mỗi bộ phận trong tổ chức sẽ có chức năng và nhiệm vụ riêng,mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực trợ là giúp cho các bộ phận này thực hiện và hoàn thành được chức năng, nhiệm của mình trong tổ chức. 

Mục tiêu cá nhân 

Đây là mục tiêu quan trọng hàng đầu của quản trị nguồn nhân lực vì nó đáp ứng được mục tiêu cá nhân của người lao động, từ đó động viên khích lệ sự nỗ lực của họ, nhằm giúp họ hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất, đóng góp vào thành công của tổ chức.

4 mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực 2

Mục tiêu quan trọng của quản trị nguồn nhân lực là mang đến sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân viên

Xem thêm: những câu nói tích cực tạo năng lượng

Ðể đạt được mục tiêu trên, các nhà quản trị nguồn nhân lực phải biết cách tuyển dụng, phát triển, đánh giá và duy trì số lượng lẫn chất lượng đội ngũ nhân viên của mình.

3 hoạt động chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực có 3 hoạt động chủ yếu như sau:

  • Thu hút, hình thành nguồn nhân lực

Các tổ chức phải tiến hành đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực; phân tích, thiết kế công việc; biên chế nhân lực (tuyển mộ, tuyển chọn, bố trí nhân lực) để đảm có đủ nhân viên về số lượng lẫn chất lượng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực chú trọng các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho toàn bộ đội ngũ nhân viên, đảm bảo nhân viên có kỹ năng, trình độ cần thiết để hoàn thành công việc được giao. 

Ngoài ra tổ chức cũng phải tạo điều kiện để nhân viên phát huy tối đa năng lực cá nhân, triển khai các hoạt động đào tạo lại nhân viên khi có sự thay đổi về nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới.

4 mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực 3

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong 3 hoạt động chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực

  • Duy trì nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực còn phải chú trọng đến việc duy trì và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trong tổ chức. 

Hoạt động này được thực hiện qua các công việc sau:

  • Đánh giá thực hiện công việc của nhân viên.  
  • Xây dựng và quản lý hệ thống thù lao lao động.  
  • Thiết lập và áp dụng các chính sách, phúc lợi, phụ cấp cho nhân viên.  
  • Duy trì và phát triển các mối quan hệ lao động tốt đẹp để tạo ra môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, giúp nhân viên thỏa mãn với công việc của mình. 

Nắm rõ 3 chức năng và 4 mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực sẽ giúp những người làm việc trong ngành Quản trị nhân sự hiểu rõ hơn tầm quan trọng và nhiệm vụ của mình trong công việc.

Nếu doanh nghiệp bạn đang gặp khó khăn trong việc quản trị nhân sự, hãy liên hệ Thư viện quản trị nhân sự để được tư vấn và đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhất.

Xem thêm: lời chúc 20/10 cho chị