phát biểu nào sau đây là không đúng

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Phát biểu nào dưới đây không đúng về Uỷ ban nhân dân

Với giải Câu 7 trang 154 SBT Kinh tế Pháp Luật lớp 10 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 24: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về bộ máy nhà nước giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Kinh tế Pháp luật 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây là không đúng

Giải SBT Kinh tế Pháp luật lớp 10 Bài 24: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về bộ máy nhà nước

Bài tập 1 trang 154 SBT Kinh tế Pháp luật 10Hãy đánh dấu vào câu trả lời đúng.

Câu 7. Phát biểu nào dưới đây không đúng về Uỷ ban nhân dân?

□ a. Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu.

□ b. Uỷ ban nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

□ c. Uỷ ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân.

□ d. Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Xem thêm lời giải sách bài tập KTPL 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu 1. Cơ quan quyền lực nhà nước của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:…

Câu 2. Cơ quan hành chính nhà nước của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:…

Câu 3.……….. là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại…

Xem thêm: câu khiến là câu như thế nào

Câu 4. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ai bầu ra?…

Câu 5. Đâu không phải là nhiệm vụ của Chính phủ?…

Câu 6. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ:…

Câu 8. Cơ quan có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội là:…

Câu 9. Cơ quan thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công là:…

Bài tập 2 trang 156 SBT Kinh tế Pháp luật 10Điền từ thích hợp vào chỗ trống…

Bài tập 1 trang 156 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Hãy cho biết các nhận định dưới đây đúng hay sai. Vì sao?…

Bài tập 2 trang 157 SBT Kinh tế Pháp luật 10Hãy sắp xếp các ý a, b, c, d, e, g dưới đây vào ô chức năng của Quốc hội cho phù hợp…

Bài tập 3 trang 158 SBT Kinh tế Pháp luật 10Hãy đọc thông tin sau và thực hiện yêu cầu…

Bài tập 4 trang 158 SBT Kinh tế Pháp luật 10Hãy đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi. Những ngày gần đây, I phát hiện bạn…

Bài tập 1 trang 158 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ) bàn về tầm quan trọng của một trong các cơ quan nhà nước mà em đã học…

Bài tập 2 trang 159 SBT Kinh tế Pháp luật 10Hãy nêu những việc học sinh nên làm và không nên làm để góp phần bảo vệ, xây dựng bộ máy nhà nước Việt Nam…

Xem thêm: tính điểm xét học bạ 5 học kỳ online

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Phát biểu nào dưới đây không đúng về Uỷ ban nhân dân
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: http://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập