overdrawn là gì

Thấu chi là gì?
Thấu chi là gì?

Question

Bạn đang xem: overdrawn là gì

Cập nhật vào

24 Thg 9 2019

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Pháp)

Câu chất vấn về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự việc khác lạ thân ái overdraft và overdraw ?Hãy tự do thể hiện những câu ví dụ nhé.

Đâu là sự việc khác lạ thân ái overdraft và overdraw ?Hãy tự do thể hiện những câu ví dụ nhé.

Câu trả lời

Đọc tăng bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)

“draw” is a verb, and “draft” is a noun meaning “the act of drawing.”

0 lượt thích

Câu vấn đáp được review cao

 • Tiếng Anh (Mỹ)

It’s the same. To overdraw is to tướng withdraw more money kêu ca you have

0 lượt thích

Câu vấn đáp được review cao

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

@dongelev85 so sánh can I say overdraft and overdraw for the same context of withdrawing more money from ur ngân hàng account

@dongelev85 so sánh can I say overdraft and overdraw for the same context of withdrawing more money from ur ngân hàng account

0 lượt thích

 • Tiếng Anh (Mỹ)

@nevadan To overdraw is to tướng take more money kêu ca you have from your ngân hàng trương mục. An overdraft is the act of taking more money kêu ca you have from your ngân hàng trương mục. One is a verb and the other is a noun.

@nevadan To overdraw is to tướng take more money kêu ca you have from your ngân hàng trương mục. An overdraft is the act of taking more money kêu ca you have from your ngân hàng trương mục. One is a verb and the other is a noun.

Câu vấn đáp được review cao

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

@dongelev85 oooh yeah I got it but can u please show bu an example sentence with each one please

0 lượt thích

 • Tiếng Anh (Mỹ)

@nevadan Some banks feature overdraft protection, which is a line of credit that is used when you would overdraw from your checking trương mục.

Xem thêm: sinh học 10 kết nối tri thức

@nevadan Some banks feature overdraft protection, which is a line of credit that is used when you would overdraw from your checking trương mục.

0 lượt thích

Câu vấn đáp được review cao

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

@dongelev85 I’m sorry but I didn’t understand can u please write each sentence by separate please really I’m sorry to tướng waste ur time

@dongelev85 I’m sorry but I didn’t understand can u please write each sentence by separate please really I’m sorry to tướng waste ur time

0 lượt thích

 • Tiếng Anh (Mỹ)

I overdrew from my checking trương mục. I caused an overdraft.

Câu vấn đáp được review cao

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

@dongelev85 so sánh can I say. *I don’t want to tướng overdraw my debit thẻ. *you can get an overdraft if you spend more.

@dongelev85 so sánh can I say.
*I don’t want to tướng overdraw my debit thẻ.
*you can get an overdraft if you spend more.

*I don’t want to tướng overdraw my debit thẻ.

*you can get an overdraft if you spend more.

0 lượt thích

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ!

Bạn với biết phương pháp nâng cao khả năng ngữ điệu của tớ không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của mình!
Với HiNative, chúng ta cũng có thể nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của tớ không tính tiền ✍️✨.

Với HiNative, chúng ta cũng có thể nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của tớ không tính tiền ✍️✨.

Đăng ký

Các thắc mắc liên quan

 • Từ này overdraft Có nghĩa là gì?
  câu trả lờian overdraft is when your ngân hàng trương mục is negative something
 • Đâu là sự việc khác lạ thân ái withdrawal và recession ?
  câu trả lờiWithdraw means to tướng remove. I think recession means more lượt thích something is going away.
 • Từ này overdraft Có nghĩa là gì?
  câu trả lời@deleongerman43 overdraft is when you take more money out of your ngân hàng trương mục kêu ca you have.
 • Đâu là sự việc khác lạ thân ái withdraw và withdraft ?
  câu trả lờiThey are the same, but no one uses the word “withdraft”. Withdraw is much more common.
 • Đâu là sự việc khác lạ thân ái overdraft và overdraw và and please try to tướng make this understandable and …
  câu trả lờithey are pretty much the same
 • Đâu là sự việc khác lạ thân ái withdrawal và withdraw ?
  câu trả lờiWithdraw is a verb. Withdrawal is a noun.
 • Từ này overdraw Có nghĩa là gì?
  câu trả lời@nevadan This means to tướng withdraw more money kêu ca you have in your trương mục balance.
 • Đâu là sự việc khác lạ thân ái cash out và withdraw ?
  câu trả lờiUsually to tướng “cash out” means to tướng tally up a cash register at the kết thúc of a workday and take all of the cash out to tướng deposit in the ngân hàng. It can a…

Các thắc mắc tương tự nhau

 • Từ này overdraft protection Có nghĩa là gì?
 • Từ này overdraft Có nghĩa là gì?
 • Từ này overdraft Có nghĩa là gì?

Các thắc mắc được khêu gợi ý

 • Đâu là sự việc khác lạ thân ái man và men ?
 • Đâu là sự việc khác lạ thân ái I’m down for it và I’m up for it ?
 • Đâu là sự việc khác lạ thân ái Okay và Okey ?
 • Đâu là sự việc khác lạ thân ái studying và studing ?
 • Đâu là sự việc khác lạ thân ái fluctuation và variation ?

Newest Questions (HOT)

Xem thêm: soạn văn 12 vợ chồng a phủ

 • Đâu là sự việc khác lạ thân ái linh mục và phụ vương xứ ?
 • Đâu là sự việc khác lạ thân ái test và nỗ lực ?
 • Đâu là sự việc khác lạ thân ái ngoại giả và trừ ?
 • Đâu là sự việc khác lạ thân ái hồi cơ và khi cơ ?

Những thắc mắc mới mẻ nhất

 • Đâu là sự việc khác lạ thân ái bất thần và sửng sốt ?
 • Đâu là sự việc khác lạ thân ái cơm trắng và gạo ?
 • Đâu là sự việc khác lạ thân ái linh mục và phụ vương xứ ?
 • Đâu là sự việc khác lạ thân ái hôn nhân gia đình và ăn hỏi ?
 • Đâu là sự việc khác lạ thân ái nhắm đôi mắt và đóng góp đôi mắt ?

Previous question/ Next question

Bạn đang được coi bài bác viết: Đâu là sự việc khác lạ thân ái “overdraft” và “overdraw” ?. tin tức bởi c0thuysontnhp tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.