nhiệt phân fe(oh)2

Câu hỏi:

18/08/2019 239,066

Bạn đang xem: nhiệt phân fe(oh)2

A. Fe2O3

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án A

 4Fe(OH)2 + O2to 2Fe2O3 + 4H2O lựa chọn A

Ps: nhiệt độ phân vô chân ko chiếm được FeO

Fe(OH)2 to FeO + H2O

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khử ion Cu2+trong dung dịch CuSO4 có thể sử dụng kim loại

A. Fe

B. Na

C. K

D. Ba

Câu 2:

Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng thuộc tính với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay đi ra khí ko color hóa nâu vô không gian. Mặt không giống, khi X thuộc tính với hỗn hợp NaOH thì đem khí hương thơm khai bay đi ra. Chất X là

A. amoni clorua

B. ure

C. natri nitrat

D. amoni nitrat

Câu 3:

Dung dịch này tại đây thuộc tính được với sắt kẽm kim loại Fe tạo ra trở nên muối hạt sắt(III)?

A. HNO3 (loãng, dư)

B. H2SO4 (đặc, nguội)

Xem thêm: đại học sân khấu điện ảnh hcm

CFeCl3 (dư)

D. HCl (đặc)

Câu 4:

Kim loại Fe phản xạ được với lượng dư hỗn hợp này tại đây tạo ra trở nên muối hạt Fe (III)?

A. HCl.

B. H2SO4 loãng

C. HNO3 loãng

D.CuSO4

Câu 5:

Khi mang đến CrO3 tác dụng với H2O thu được lếu ăn ý gồm

A. H2Cr2O7 và H2CrO4

B. Cr(OH)2 và Cr(OH)3

C. HCrO2 và Cr(OH)3

D. H2CrO4 và Cr(OH)2

Câu 6:

Cho sơ vật dụng những phản xạ xẩy ra ở nhiệt độ chừng thường

NaCl dpdd+ FeCl2 Y +HCl+Cu CuCl2

Hai hóa học X, T theo lần lượt là

A. NaOH, Fe(OH)3

B. Cl2, FeCl2

C.  NaOH, FeCl3

D. Cl2, FeCl3

TÀI LIỆU VIP VIETJACK