nguyên tố hóa học là những nguyên tố có cùng

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng yếu tố nào? Bài viết sẽ có những chia sẻ giúp Quý vị làm rõ thắc mắc này.

Câu hỏi:

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng?

Bạn đang xem: nguyên tố hóa học là những nguyên tố có cùng

A. Số khối.

B. Số notron.

C. Số proton.

D. Số notron và số proton.

Đáp án

Câu trả lời đúng là đáp án C. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng có cùng số proton trong hạt nhân.

Xem thêm: 3 dạng toán tỉ số phần trăm lớp 5

Lý giải việc lựa chọn đáp án C là đáp án đúng:

Số proton là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học. Các nguyên tử cùng 1 nguyên tố đều có tính chất hóa học như nhau.

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton hay còn được gọi cách khác về nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.

Mỗi nguyên tố hóa học được biểu diễn bằng 1, hoặc 2 chữ cái (chữ cái đầu được in hoa). Biểu diễn nguyên tố là biểu diễn một nguyên tử của nguyên tố đó.

VD: Kí hiệu hóa học của hidro là H; kí hiệu hóa học của canxi là Ca.

Quy ước mỗi kí hiệu của nguyên tố còn chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố đó. Kí hiệu hóa học được quy định dùng thống nhất trên toàn thế giới. Quy ước mỗi kí hiệu nguyên tố còn chỉ 1 nguyên tử nguyên tố đó.

Xem thêm: điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

Theo quy ước, người ta lấy 1/12 khối lượng của một nguyên tử C làm đơn vị khối lượng nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon (đvC).

Nguyên tử khối: là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối lượng riêng biệt.

Các nhà khoa học đã tìm thấy trên 110 nguyên tố khác nhau trong đó oxi là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng vỏ Trái đất.