multiple là gì

1. Multiple vô giờ đồng hồ Anh là gì?

Trong giờ đồng hồ Anh Multiple multiple được gọi là: multiple /’mʌltipl/

* Tính từ- nhiều, nhiều ông tơ, phức tạp=multiple shop+ cửa hàng có rất nhiều chi nhánh

Bạn đang xem: multiple là gì

* Danh từ- (toán học) bội số=least common multiple+ bội số công cộng nhỏ nhất multiple- bội // bội số- common m. bội số chung- least common m. bội số công cộng nhỏ nhất- lowest common m. bội số công cộng nhỏ nhất- natural m. bội số tự động nhiên

Xem thêm: sinh học 10 kết nối tri thức

Xem thêm: bài thơ đất nước của nguyễn khoa điềm

2. Multiple vô toán học tập là gì?

Multiple vô toán học tập hoặc còn được gọi là bội số , bội số vô toán học tập là những số chúng ta cảm nhận được khi nhân một trong những chắc chắn với một trong những vẹn toàn.

Ví dụ, bội số của 5 là: 10, 15, đôi mươi, 25, 30… vv.
Bội số của 7 là: 14, 21, 28, 35, 42, 49… vv.
Bây giờ chúng ta có thể mệnh danh mang đến một trong những bội số của 3 không?

Một cơ hội đơn giản nhằm lưu giữ bội số của những số sở hữu một chữ số là bỏ dở phép tắc kiểm đếm. Ví dụ, nếu như khách hàng kiểm đếm vì như thế 2, các bạn sẽ biết bội số của 2.
Hãy lưu giữ rằng, bội số cũng rất có thể là số âm. Vì vậy, một trong những bội số không giống của 5 là: -5, -10, -15… vv.