một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là

Tác động của dân số đến mọi mặt của đời sống xã hội: Cản trở tốc độ phát triển kinh tế – xã hội, dẫn đến khó khăn lớn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết việc làm và thu nhập, làm cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, bảo đảm an sinh xã hội.

Quy mô dân số nước ta rất lớn, mật độ dân số cao so với khu vực và thế giới. Dân số nước ta năm đầu tiên của năm 2018 là khoảng 95 triệu người; mật độ trung bình 308 người/km2; chiếm 1,27% dân số thế giới. Vậy một trong những mục tiêu của chính sách dân số là gì?

Bạn đang xem: một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là

Câu hỏi:

Một trong những mục tiêu của chính sách dân số là:

A. tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số.

Xem thêm: cho hình bình hành abcd tâm o

B. tiếp tục giảm tốc độ gia tăng người dân.

Xem thêm: tốc độ truyền âm phụ thuộc vào

C. tiếp tục giảm tốc độ gia tăng mật độ dân cư.

D. tiếp tục giảm tốc độ gia tăng tỷ lệ sinh.

Đáp án đúng A. Một trong những mục tiêu của chính sách dân số là tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số.

Giải thích:

Tình hình dân cư nước ta: Quy mô dân số nước ta rất lớn, mật độ dân số cao so với khu vực và thế giới. dân số nước ta năm đầu tiên của năm 2018 là khoảng 95 triệu người; mật độ trung bình 308 người/km2; chiếm 1,27% dân số thế giới.Việt Nam đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng nhưng phải đối mặt với xu hướng già hóa dân số trong thời gian tới. Số người trong độ tuổi lao động ngày càng tăng, nhưng tỷ lệ người ngoài độ tuổi lao động ngày càng tăng. Cơ cấu giới tính trẻ sơ sinh mất cân đối nghiêm trọng, số trẻ sinh con thứ 3 trở lên có xu hướng gia tăng. Dân cư nước ta phân bố không đều, dân thành thị ngày càng tăng. Các khu vực tập trung đông dân cư là đồng bằng, đô thị và vùng kinh tế trọng điểm; một số ít ở miền núi và nông thôn. Hiện có khoảng 34,7% dân số sống ở đô thị. Chất lượng dân số Việt Nam tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Tác động của dân số đối với mọi mặt của đời sống xã hội: Cản trở tốc độ phát triển kinh tế – xã hội, gây khó khăn lớn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết việc làm và thu nhập, làm cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, an sinh xã hội.Vì vậy, mục tiêu của chính sách dân số là: Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số, sớm ổn định quy mô, cơ cấu và phân bố dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.