một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng

Bạn đang xem: một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng

Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ ko khí vào nước thì bước sóng

A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm.

B. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng.

C. của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm.

D. của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng.

Đáp án A

Vận tốc của sóng âm tăng khi âm truyền kể từ không gian vô nước nên bước sóng của sóng âm tăng.
Tốc phỏng truyền của độ sáng vô không gian to hơn vận tốc truyền của độ sáng nội địa nên bước sóng của độ sáng rời.

Thiên Thy thế này nha, mt vật hóa học chung Viral sóng cơ, vì thế sự truyền giao động tùy thuộc vào tỷ lệ ptu môi trường thiên nhiên. f const nên những khi sóng cơ vô H2O thì v tăng -> lamda tăng. CÒn SAS thì ngược lại. mt vật hóa học cản ngăn sự truyền NL(mất mát) -> v giảm-> lamda rời 29/5/2017

. 29/05/2017

Xem thêm: những câu nói tích cực tạo năng lượng

Trần Võ Minh câu này B chứ ? Vô lý thế ? Mod ơi thảo luận với ? . 29/5/2017

1 Trả tiếng . 29/05/2017

Phạm Văn Đức mk ns thế này các bạn coi chính ko nhé, sóng độ sáng ko bàn nhésóng âm thôi lên đường kể từ mt kk sở hữu n=1 cho tới mt nước sở hữu n=4/3 thì theo đuổi mk biết lamda ms=lamda đầu phân chia 4/3 nên mk nghĩ về bước sóng rời chứ nhỉ?? Giai mến mang lại mk vs . 29/5/2017

. 29/05/2017

Hoàng Đức Anh sở hữu cơ các bạn . 29/5/2017

. 29/05/2017

Phạm Văn Đức mang lại mk căn vặn kiểu này còn có tương quan j cho tới phân tách suất của mt ko??? . 29/5/2017

. 29/05/2017

Bùi Ngọc Đại Tần số ko thay đổi, tốc thách sóng âm tăng nên bước sóng tăngtốc phỏng sóng độ sáng rời nên bước sóng rời . 29/5/2017

2 Trả tiếng . 29/05/2017