một ô tô có khối lượng 2 tấn

a. sít dụng toan lý động năng

Bạn đang xem: một ô tô có khối lượng 2 tấn

A=WdBWdAAF+Afms=12mvB212mvA2

Công của lực kéo AF=F.s=4000.100=4.105(J) 

Công của lực quái sát 

Afms=fms.s=μN.s=μ.m.g.s=μ.2000.10.100=μ.2.106(J)4.105μ.2.106=12.2000.20212.2000.102μ=0,05

b. Giả sử D làvị trí nhưng mà vật đem véc tơ vận tốc tức thời bằng không

Áp dụng toan lý động năng

A=WdDWdBAP+Afms=12mvD212mvB2

Công trọng tải của vật

AP=Px.BD=mgsin300.BD=104.BD(J)

Công của lực quái sát 

Afms=fms.BD=μN.BD=μ.m.gcos300.BD=2000.BD(J)

104.BD2000.BD=12.2000.012.2000.202BD=33,333(m)

BC>BD nên xe cộ ko lên được đỉnh dốc.

c. sít dụng toan lý động năng

A=WdCWdBAF+AP+Afms=12mvC212mvB2

Công trọng tải của vật

AP=Px.BC=mgsin300.BC=104.40=4.105(J)

Công của lực quái sát

Xem thêm: diện tích xung quanh của hình trụ

Afms=fms.BC=μN.BC=μ.m.gcos300.BC=2000.40=8.104(J) 

Công của lực kéo

AF=F.BC=F.40(J)F.404.1058.104=012.2000.202F=2000(N)

Câu 2:

Một vật đem lượng 2kg trượt qua loa A với véc tơ vận tốc tức thời 2m/s lao dốc nghiêng AB nhiều năm 2m, cao 1m. thạo thông số quái sát thân mật vật và mặt mũi phẳng lặng nghiêng là µ = 13 . lấy g = 10ms-2.

a. Xác toan công của trọng tải, công của lực quái sát tiến hành Lúc vật chuyển dời kể từ đỉnh dốc cho tới chân dốc.

b. Xác toan véc tơ vận tốc tức thời của vật bên trên chân dốc B.

c. Tại chân dốc B vật kế tiếp hoạt động bên trên mặt mũi phẳng lặng ở ngang BC nhiều năm 2m thì tạm dừng. Xác toan thông số quái sát bên trên phần đường BC này.

Câu 3:

Một xe cộ đem lượng 2 tấn hoạt động bên trên đoạn AB ở ngang với véc tơ vận tốc tức thời ko thay đổi 7,2km/h. Hệ số quái sát thân mật xe cộ và mặt mũi đàng là μ=0,2 , lấy g = 10m/s2.

a. Tính lực kéo của mô tơ.

b. Đến điểm B thì xe cộ tắt máy và lao dốc BC nghiêng góc 30o đối với phương ngang, bỏ dở quái sát. thạo véc tơ vận tốc tức thời bên trên chân C là 72km/h. Tìm chiều nhiều năm dốc BC.

c. Tại C xe cộ kế tiếp hoạt động bên trên phần đường ở ngang CD và cút tăng được 200m thì tạm dừng. Tìm thông số quái sát bên trên đoạn CD.

Câu 6:

Một xe hơi đem lượng 1 tấn hoạt động bên trên thanh ngang Lúc qua loa A đem véc tơ vận tốc tức thời 18km/h và cho tới B cách  A một khoảng chừng là 100m với véc tơ vận tốc tức thời 54km/h.

a. Tính công nhưng mà lực kéo của mô tơ đang được tiến hành bên trên phần đường AB.

b. Đến B bác tài tắt máy và xe cộ kế tiếp lao dốc nghiêng BC nhiều năm 100m, cao 60m. Tính véc tơ vận tốc tức thời bên trên C.

c. Đến C xe cộ vẫn ko nổ máy, kế tiếp trèo lên dốc nghiêng CD phù hợp với mặt mũi phẳng lặng ở ngang một góc 30o. Tính chừng cao cực lớn nhưng mà xe cộ đạt được bên trên mặt mũi phẳng lặng nghiêng này. Cho biết thông số quái sát không bao giờ thay đổi vô quy trình hoạt động của xe cộ là µ = 0,1, lấy g = 10ms-2.

Xem thêm: cho hình bình hành abcd tâm o