member là gì

Membership là gì?

Membership là 1 danh kể từ vô giờ đồng hồ Anh và thuật ngữ này được sử dụng vô lĩnh vực Kinh tế với nghĩa giờ đồng hồ Việt là số hội viên; vị thế hội viên; tổng số trở thành viên; tư cơ hội trở thành viên; …

Cách vạc âm của Membership:  /’membəʃip/.

Bạn đang xem: member là gì

Giải mến chân thành và ý nghĩa của Membership

+ Membership với nghĩa tư cơ hội member, vị thế hội viên,…: nhằm chỉ hiện tượng thuộc sở hữu một đội chức (có thể thừa hưởng độc quyền hoặc quyền lợi quánh biệt), một thỏa thuận hợp tác nhưng mà ai bại nhập cuộc một đội chức như rất có thể đòi hỏi một khoản phí nhằm nhập cuộc hoặc ko.  

Ví dụ:

You have đồ sộ apply for membership of the sports club. – Bạn nên nộp đơn xin xỏ tư cơ hội member của câu lạc cỗ thể thao.

A membership fee – Một khoản phí member.

One of the benefits of membership is access đồ sộ không tính phí legal advice. – Một trong mỗi quyền lợi của tư cơ hội member là quyền truy vấn vô tư vấn pháp luật không tính phí.

Honorary membershiptư cơ hội hội viên danh dự.

Regular membershiptư cơ hội hội viên đầu tiên.

+ Membership với nghĩa số hội viên; tổng số trở thành viên;… : nhằm chỉ toàn bộ những member thuộc sở hữu một đội chức/nhóm.

Ví dụ:

Xem thêm: ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bố đồng đều của các cá thể trong quần thể là

The society has a very large membership – Xã hội sở hữu tổng số member rất rộng lớn.

We asked the membership đồ sộ vote on the issue. – Chúng tôi đang được đòi hỏi member bỏ thăm về yếu tố này.

The EU’s membership has almost doubled since 2004 – Số member của EU đã tiếp tục tăng ngay gần gấp hai Tính từ lúc năm 2004.

Các kể từ thông thường được dùng với Membership

Active membership (thành viên tích cực)

Ví dụ: Active membership of a job club is a way of satisfying the new conditions and a good way of finding a job. – Thành viên tích đặc biệt của một câu lạc cỗ việc thực hiện là 1 cơ hội thỏa mãn nhu cầu những ĐK mới mẻ và một cơ hội đảm bảo chất lượng nhằm lần việc thực hiện.

Actual membership (thành viên thực tế)

Xem thêm: điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022

Ví dụ: I stress that everything other phàn nàn actual membership would be permitted.- Tôi nhấn mạnh vấn đề rằng toàn bộ tất cả không giống với member thực tiễn sẽ tiến hành được cho phép.

Associate membership (thành viên liên kết)

Ví dụ: Associate membership requires at least two years of postgraduate studies in psychology or approved related discipline. – Thành viên links yên cầu tối thiểu 2 năm nghiên cứu và phân tích sau ĐH về tư tưởng học tập hoặc phê duyệt kỷ luật tương quan.