mẫu bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên

Dưới đây là một số nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về mẫu bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên và cũng như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến mẫu bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên. ACC xin mời quý khách tham khảo!

Mẫu bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên
Mẫu bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên

1. Giới thiệu về mẫu bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên

Kiểm điểm là thuật ngữ chắc hẳn ai cũng đã từng nghe trong đời. Từ lúc chúng ta đi học thì chúng ta cũng nghe được cụm từ này hoặc thấy được bản kiểm điểm. Hiện nay, trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, bản kiểm điểm là một trong những biện pháp được sử dụng để giúp người làm kiểm điểm nhìn nhận lại những sai sót, lỗi lầm của mình. Như vậy thì mẫu bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên là gì? Mẫu bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về mẫu bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên. Để tìm hiểu hơn về mẫu bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về mẫu bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên nhé.

Bạn đang xem: mẫu bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên

2. Bản kiểm điểm là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân do cá nhân lập ra để tự đánh giá, nhận xét mức độ lỗi, những sai sót mắc phải của bản thân, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm về khuyết điểm, rút kinh nghiệm trong những lần sau.

Bản kiểm điểm cá nhân là bản tự kiểm điểm dùng cho các cá nhân để trình bày những sai sót, khuyết điểm mà mình mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong những thời gian tới. Khi cá nhân thực hiện một hành vi nào đó vi phạm kỷ luật thì sẽ cần có bản kiểm điểm cá nhân để tự kiểm điểm lại bản thân và nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

Bản kiểm điểm Đảng viên là mẫu văn bản bản được dành riêng cho các đối tượng là Đảng viên, qua đó có thể tự đánh giá mức độ lỗi của bản thân khi mắc phải, đồng thời ý thức trách nhiệm của bản thân và rút kinh nghiệm cam kết không tái phạm.

3. Tại sao cần viết bản kiểm điểm?

Như đã nêu trên thì bản tự kiểm là văn bản mà cá nhân thực hiện để nâng cao ý thức trách nhiệm của mình, biết tự nhận ra khuyết điểm của bản thân. Giúp cá nhân tự đánh giá trước một hội đồng và rút kinh nghiệm đối với những lần sau từ những huyết điểm của bản thân, những sai sót mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong thời gian tới.

 • Bản tự kiểm điểm cá nhân thường được thực hiện vào cuối năm trước khi làm báo cáo tổng kết và bảng đánh giá nhân viên cuối năm.
 • Đối với người lao động khi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp nếu có hành vi vi phạm lao động thì người sử dụng lao động có thể áp dụng một trong các hình thức xử lý kỷ luật như: khiển trách, kéo dài thời hạn nâng bậc lương, xử lý kỷ luật sa thải.
 • Đối với những học sinh, sinh viên khi vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường thì cũng phải viết bản tự kiểm điểm do có hành vi vi phạm.
 • Đảng viên khi có những hành vi vi phạm điều lệ đảng, nghị quyết của đảng,…cũng phải viết bản tự kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật.

4. Mẫu bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên

ĐẢNG BỘ…………………………….

CHI BỘ………………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………., ngày…/…/…

BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH

– Họ tên:…………………………. sinh ngày…/…/…..

– Chức vụ:…………………………………………………

– Đơn vị công tác:………………………………………

– Chi bộ:…………………………………………………..

 1. ƯU ĐIỂM
 2. VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ:

– Bản thân tôi luôn có lập trường vững vàng kiên định với đường lối của Đảng, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Gương mẫu tích cực thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm của mình về chuyên môn.

– Có ý thức thực hiện và vận động quần chúng thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của ngành và của trường.

– Kiên quyết đấu tranh, phê phán chống lại các biểu hiện tiêu cực và những hành vi làm trái pháp luật đi ngược với đường lối nghị quyết của Đảng.

– Luôn tự nỗ lực cố gắng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện để nâng cao hiểu biết về chính trị, trau dồi kiến thức để ngày càng vững vàng hơn.

 1. VỀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC:

– Bản thân tôi luôn sống trung thực thẳng thắn, nhiệt tình tích cực trong công tác.Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xa hoa,có lới sống lành mạnh trong sáng, chăm chỉ làm việc.

– Luôn khiêm tốn.Có ý thức tự giác. Luôn suy nghĩ đến chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần.Tích cực đấu tranh, góp ý phê bình và tự phê bình.

 1. VỀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:

Từ khi tôi được phân công, công tác tại trường tiểu học…………………, tôi luôn thực hiện chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, nội quy của nhà trường đề ra.

 1. VỀ TỔ CHỨC KỈ LUẬT:

– Bản thân tôi luôn chấp hành tốt nghị quyết của chi bộ, có ý thức tổ chức kỉ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công.

– Tham gia đầy đủ sinh hoạt Đảng, đóng Đảng phí đầy đủ trong chi bộ trường tiểu học ……………. và Đảng bộ. Thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ của Đảng

– Thực hiện tốt các nội quy, Qui chế của tổ chức Đảng, của cơ quan với các nhiệm vụ được giao.

Một số ưu điểm, thế mạnh tham khảo để điền vào mẫu bản kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên

 1. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ

Chưa mạnh dạn phát biểu trước quần chúng, còn nhút nhát

III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

– Hướng phấn đấu trong năm: Luôn luôn tu dưỡng, học tập nâng cao năng lực công tác thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, có ý thức tổ chức kỉ luật, nghiêm túc thực hiện mọi đường lối chính sách của đảng và của nhà nước,

Trên đây là phần tự kiểm điểm của bản thân tôi.

Tôi rất mong chi bộ, các đồng chí Đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng. Tôi xin nghiêm túc tiếp thu để sửa chữa, tu dưỡng và rèn luyện tôi xin ghi nhận những góp ý của các cấp lãnh đạo để bản tự kiểm điểm được đầy đủ hơn.

IV/ TỰ NHẬN XÉT MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

(Đánh dấu x vào một ô tương ứng)

4.1 Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xem thêm: thể tích khối tròn xoay quanh trục ox

Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

Không hoàn thành nhiệm vụ.

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên:

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Người tự kiểm điểm
(Kí, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG
CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

 1. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

– Nhận xét đánh giá của lãnh đạo trực tiếp quản lý:

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

– Ý kiến ủa tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác phân loại chất lượng

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

– Kết quả đánh giá, phân loại của cấp có thẩm quyền:

………………, ngày … tháng … năm …

T/M LÃNH ĐẠO CẤP CÓ THẨM QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

2/ Đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên:

– Nhận xét và xếp loại của chi ủy (chi bộ)

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

– Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng.

……………., ngày … tháng … năm …..

T/M CHI ỦY …………………………………
(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Một số câu hỏi thường gặp

Công ty nào cung cấp dịch vụ làm bản kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên uy tín chất lượng?

ACC chuyên cung cấp các dịch làm bản kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên nhanh chóng, chất lượng với chi phí hợp lý.

Thời gian ACC  cung cấp dịch vụ làm bản kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên là bao lâu?

Thông thường từ 01 đến 03 ngày làm việc.

Xem thêm: đại học sân khấu điện ảnh hcm

Chi phí khi cung cấp dịch vụ làm bản kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên là bao nhiêu?

Tùy thuộc vào từng hồ sơ cụ thể mà mức phí dịch vụ sẽ khác nhau. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết một cách cụ thể.

Bản kiểm điểm là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân do cá nhân lập ra để tự đánh giá, nhận xét mức độ lỗi, những sai sót mắc phải của bản thân, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm về khuyết điểm, rút kinh nghiệm trong những lần sau.

6. Kết luận mẫu bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên

Trên đây là một số nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về mẫu bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên và cũng như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến mẫu bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về mẫu bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về mẫu bản tự kiểm điểm kiểm tra giám sát đảng viên thì vui lòng liên hệ với chúng tôi:

✅ Bản tự kiểm điểm:Giám sát Đảng Viên
✅ Dịch vụ:⭐ Trọn Gói – Tận Tâm
✅ Zalo:⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ:⭐ Toàn quốc
✅ Hotline:⭕ 1900.3330