lũy thừa với số mũ tự nhiên nhân hai lũy thừa cùng cơ số

ÔN TẬP: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN. NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Lũy thừa bậc của là tích của thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng .                               

Bạn đang xem: lũy thừa với số mũ tự nhiên nhân hai lũy thừa cùng cơ số

   ( thừa số

Quy ước: .

2. Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số , ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ.

                            và  .

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1: Viết gọn các biểu thức sau:

a)

b)

c)

Bài giải:

a)

b)

c)

Ví dụ 2: Viết các kết quả sau dưới dạng một lũy thừa:

Bài giải:

BÀI TẬP VẬN DỤNG

BÀI TẬP CƠ BẢN

Bài 1: Viết các kết quả sau dưới dạng một lũy thừa:

a)

b)

Bài giải:

Xem thêm: bán kính đường tròn nội tiếp tam giác

a)

b)

Bài 2: So sánh:

a) .

b) .

Bài giải:

a)

.

b) Ta có .

BÀI TẬP NÂNG CAO

Bài 1: Tìm biết:

Bài giải:

Ta có

.

Bài 2: Thu gọn tổng sau:

Bài giải:

Ta có

Xem thêm: giải văn 7 kết nối tri thức

Xem thêm: Chia hai lũy thừa cùng cơ số.

Trên đây là các kiến thức cần nhớ và các bài tập ví dụ minh họa về nội dung của bài học Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số – toán cơ bản lớp 6.

Chúc các em học tập hiệu quả!