hyphen là gì

Hyphen : vết gạch ốp ngang :

có thuộc tính nối những kể từ cùng nhau (hoặc những phần của một kể từ với nhau)

Bạn đang xem: hyphen là gì

Ví dụ : well-known (nổi tiếng), hel-met (mũ bảo đảm, ghi chép như vậy này sẽ không phổ cập lắm)

Giờ bản thân chia thành 3 loại

 • Hyphen Một trong những TỪ (words) : Hyphens in compound Words:
 1. Tính từ (compound adjectives)

  Noun +  Adj => Adj
  Noun + Participle => Adj
  Adj + Participle => Adj
  Tức là 3 dạng này kết phù hợp với nhau thì tạo ra này 1 TÍNH TỪ (gọi là tính kể từ phức hợp)
  Mình ví dụ :
  sugar-free (không sở hữu đường)  đây là noun + adj sẽ tạo đi ra adj phức tạp . Ở trên đây tất cả chúng ta người sử dụng gạch ốp ngang – hyphen.
  muddle-headed (nghĩa là stupid) trên đây là adj + participle sẽ tạo đi ra adj phức tạp. Chúng tao cũng người sử dụng gạch ốp ngang
  good-looking ( ưa coi, xinh xắn) : adj + participle để đưa đến adj phức tạp. 
  Cũng người sử dụng vết gạch ốp ngangTÚM LẠI : gạch ốp ngang được sử dụng Lúc sở hữu 2 kể từ phối hợp và tạo ra trở nên 1 TÍNH TỪ.
  Chú ý thêm thắt :
  Ta người sử dụng gạch ốp ngang vô tình huống này : a well-known person (well-known là tính kể từ bửa nghĩa mang đến danh kể từ person)
  Nhưng 
  không người sử dụng gạch ốp ngang vô câu này : He is well known in Vietnam (vì  known ở đấy là động kể từ -dạng thụ động – anh ấy được nổi tiếng ở Việt Nam)Chú ý : 250-year-old trees  là những cái cây 250 tuổi hạc. Còn 250 year old tree thì người gọi rất có thể hiểu sai lầm là 250 cây MỘT năm tuổi hạc. Các các bạn nhằm ý ^_^

  Xem thêm: bán kính đường tròn nội tiếp tam giác

 2. Động kể từ :

  Nếu 2 danh kể từ kết phù hợp với nhau trở nên 1 động kể từ, tao người sử dụng vết gạch ốp ngang
  ví dụ :
  ice là băng – danh từ
  skate là trượt bên trên băng  – danh kể từ (và động kể từ luôn)
  to ice-skate : là hành vi trượt băng. Đây là động kể từ và tao nối bọn chúng bởi vì gạch ốp ngang
 3. Phrasal verb (tạm dịch là cụm động từ) : đấy là dạng phối hợp thân thích 1 động kể từ và 1
  giới kể từ, ví dụ : watch out = coi chừng

  Khi tất cả chúng ta người sử dụng phrasal verb như động kể từ thì KHÔNG người sử dụng gạch ốp ngang :
  I cut off a tree branch (không sở hữu hyphen)
  Còn Lúc phrasal verb là DANH TỪ thì tao tiếp tục người sử dụng gạch ốp ngang :
  There was a break-in  last night . (đột nhập bất phù hợp pháp)

 4. Danh kể từ : Giữa 2 danh kể từ thì người sử dụng loại gì rồi cũng được; rất có thể là gạch ốp ngang thân thích 2 kể từ, rất có thể ghi chép sát hoặc có tầm khoảng rỗng tuếch như ví dụ sau :

  chat room
  chat-room
  chatroom
  cả 3 đều OK !

  Xem thêm: bài 27 trang 58 sgk toán 9 tập 1

 • Hyphen thân thích chi phí tố và kể từ (Hyphens joining prefixes lớn other words :

  rearrange (sắp xếp lại), cooperate (hợp tác) … trở thành phổ cập rộng lớn cơ hội ghi chép : re-arrange, co-operate … tuy nhiên nhìn bao quát đều người sử dụng được.
 • Hyphen vô một kể từ (Hyphens showing word breaks) :

  Dạng này cực kỳ không nhiều bắt gặp, thông thường dùng để làm nhấn mạnh vấn đề nhưng mà thôi:
  hel-met, dis-abled …
  nhưng các bạn lưu ý cơ hội tách kể từ Theo phong cách gọi kể từ bại.
  Đừng tách loại di-sabled nhé. Phải tách là dis-abled .

Toàn cỗ nội dung bài viết bản thân xem thêm bên trên : http://oxforddictionaries.com/words/hyphen

Chú yếu đuối là dịch lại giờ Việt nhằm một số trong những các bạn đọc dễ dàng rộng lớn .