hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng

Câu hỏi:

04/10/2019 34,879

Bạn đang xem: hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng

A. Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện vô.

B. Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện ngoài.

C. Hiện tượng quang quẻ trừng trị quang quẻ.

D. Hiện tượng giao phó quẹt ánh sáng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi truyền vô chân ko, độ sáng đỏ chót với bước sóng = 720 nm, độ sáng tím với bước sóng = 400 nm. Cho nhị độ sáng này truyền vô một môi trường xung quanh vô trong cả thì tách suất vô cùng của môi trường xung quanh cơ so với nhị độ sáng này theo thứ tự là n1 = 1,33 và n2 = 1,34. Khi truyền vô môi trường xung quanh vô trong cả bên trên, tỉ số tích điện của phôtôn với bước sóng đối với tích điện của phôtôn với bước sóng bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 2:

Một mối cung cấp sáng sủa chỉ trừng trị đi ra độ sáng đơn sắc với tần số 5.1014 Hz. Công suất phản xạ năng lượng điện kể từ của mối cung cấp là 10 W. Số phôtôn nhưng mà mối cung cấp trừng trị đi ra vô một giây xấp xỉ bằng

A.

B.

C.

D. 

Câu 3:

Công bay của êlectron ngoài một sắt kẽm kim loại là 3,68.10‒19 J. Khi phản vào tấm sắt kẽm kim loại cơ theo thứ tự nhị phản xạ. phản xạ (I) với tần số 5.1014 Hz và phản xạ (II) với bước sóng 0,25 μm thì

A. phản xạ (II) không khiến đi ra hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện, phản xạ (I) tạo ra hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện.

Xem thêm: thể tích khối tròn xoay quanh trục ox

B. cả nhị phản xạ (I) và (II) đều không khiến đi ra hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện.

C. cả nhị phản xạ (I) và (II) đều tạo ra hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện.

D. phản xạ (I) không khiến đi ra hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện, phản xạ (II) tạo ra hiện tượng kỳ lạ quang quẻ điện

Câu 4:

Một đám vẹn toàn tử hiđrô đang được ở hiện trạng ngừng ứng với êlectron vận động bên trên quy trình với nửa đường kính rộng lớn cấp 16 thứ tự đối với nửa đường kính Bo. Khi đem về những hiện trạng ngừng với tích điện thấp hơn thế thì đám vẹn toàn tử tiếp tục trừng trị đi ra tối hầu như loại phản xạ là?

A. 4.

B. 8.

C. 3.

D. 6

Câu 5:

Đối với vẹn toàn tử hiđrô, Khi êlectron đem kể từ quy trình L về quy trình K thì vẹn toàn tử trừng trị đi ra phôtôn ứng với bước sóng 121,8 nm. Khi êlectron đem kể từ quy trình M về quy trình L. vẹn toàn tử trừng trị đi ra phôtôn ứng với bước sóng 656,3 nm. Khi êlectron đem kể từ quy trình M về quy trình K, vẹn toàn tử trừng trị đi ra phôtôn ứng với bước sóng

A. 534,5 nm.

B. 95,7 nm.

C. 102,7 nm.

D. 309,1 nm.

Câu 6:

Các phân tử nhân đơteri; triti và heli với tích điện links theo thứ tự là 2,22 MeV; 8,49 MeV và 28,16 MeV. Các phân tử nhân bên trên được bố trí theo đòi trật tự hạn chế dần dần về phỏng vững chắc và kiên cố của phân tử nhân là

A.

B.

C.

D.

Xem thêm: câu khiến là câu như thế nào

TÀI LIỆU VIP VIETJACK