giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm là loại hình kinh doanh có điều kiện vì thực phẩm là loại hàng hóa đặc biệt, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người. Vì vậy, tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm là nghĩa vụ bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong bài viết này ACC sẽ giới thiệu đến bạn đọc mẫu 01 giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

Mẫu 01 Giấy Xác Nhận Tập Huấn Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm

Bạn đang xem: giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Mẫu 01 giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

1. Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm là gì?

Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm là giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm xác nhận hoàn thành chương trình hướng dẫn, luyện tập về an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi mở cửa hàng hoặc thực hiện hoạt động tác động đến người tiêu dùng trên thực tế.

2. Ai cần phải được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm?

Theo điểm đ, Khoản 1, Điều 36 Luật An toàn thực phẩm năm 2010, khi tiến hành xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì chủ cơ sở phải có giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 thuộc Khoản 3 Điều 2, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.

Từ đó, có thể thấy rằng, chủ cơ sở sẽ là người tập huấn vệ sinh ATTP. Và sau đó chủ cơ sở sẽ tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống

Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm là các văn bản về an toàn thực phẩm còn hiệu lực, tài liệu được phê duyệt, phát hành (tài liệu tập huấn và đánh giá có thể tải trên website của Cục An toàn thực phẩm). Chủ cơ sở chịu trách nhiệm đối với kết quả tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm do mình xác nhận.

Các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm ở địa phương không thực hiện việc xác nhận kiến thức cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

3. Mẫu 01 giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

Hiện nay, mẫu danh sách tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm đang được áp dụng theo mẫu tại Phụ lục I Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Mẫu 01. Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

TÊN ĐƠN VỊ XÁC NHẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

GIẤY XÁC NHẬN TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Số:               /20…/XNTH-ký hiệu viết tắt của đơn vị xác nhận

Căn cứ Thông tư số …/TT-BCT …………………………………..

…(tên đơn vị xác nhận)…. xác nhận các ông/bà thuộc tổ chức:

Tên đơn vị xác nhận: …………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………..

Xem thêm: bán kính đường tròn nội tiếp tam giác

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cấp ngày……………. nơi cấp: ……………………………

Điện thoại: ………………………. Fax: ……………………………..

Xác nhận các ông/bà (có tên trong danh sách kèm theo) đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

Giấy này có giá trị trong thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp.

 

 

…., ngày……tháng …. năm ….
CHỦ CƠ SỞ XÁC NHẬN
(ký tên/ đóng dấu)

4. Thời hạn của Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm

Theo điểm 11 Công văn 5845/BCT-KHCN năm 2013 về thời hạn của Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm như sau:

“11. Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền được Bộ Công Thương chỉ định cấp theo quy định và có thời hạn trong vòng 01 năm kể từ ngày cấp.”

Như vậy, thời hạn của Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm là 1 năm.

5. Câu hỏi thường gặp

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm?

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc Ban Quản lý An toàn thực phẩm nơi mình kinh doanh có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.

Tại sao doanh nghiệp phải tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho nhân viên?

Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm giúp cho những người tiếp xúc với thực phẩm có những kiến thức cơ bản về thực phẩm cũng như biết cách chủ động phòng tránh rủi ro trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm là bao lâu?

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, Ban Quản lý An toàn thực phẩm/ Chi cục an toàn thực phẩm lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân đã tiến hành đăng ký.

Xem thêm: maika cô bé từ trên trời rơi xuống

Thời hạn của Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm được quy định ra sao?

Theo điểm 11 Công văn 5845/BCT-KHCN năm 2013 thì: Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền được Bộ Công Thương chỉ định cấp theo quy định và có thời hạn trong vòng 01 năm kể từ ngày cấp.

Trên đây là bài viết Mẫu 01 giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên khắp các tỉnh thành. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.