giải sách giáo khoa toán lớp 5

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Sách giáo khoa toán lớp 5

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Bạn đang xem: giải sách giáo khoa toán lớp 5

Giới thiệu: Sách giáo khoa toán lớp 5 gồm các bài sau:

Xem thêm: cho hình bình hành abcd tâm o

Xem thêm: 3 dạng toán tỉ số phần trăm lớp 5

MỤC LỤC

 • Ôn tập: Khái niệm về phân số
 • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
 • Ôn tập: So sánh hai phân số
 • Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
 • Phân số thập phân
 • Luyện tập
 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
 • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
 • Hỗn số
 • Hỗn số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập Chung
 • Luyện tập chung
 • Ôn tập về giải toán
 • Ôn tập và bổ sung về giải toán
 • Luyện tập
 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
 • Luyện tập
 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
 • Luyện tập
 • Héc-ta
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Khái niệm số thập phân
 • Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
 • Hàng của số thập phân. Đọc, Viết số thập phân
 • Luyện tập
 • Số thập phân bằng nhau
 • So sánh hai số thập phân
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
 • Luyện tập
 • Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
 • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Cộng hai số thập phân
 • Luyện tập
 • Tổng nhiều số thập phân
 • Luyện tập
 • Trừ hai số thập phân
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Nhân một số thập phân Với một số tự nhiên
 • Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000
 • Luyện tập
 • Nhân một số thập phân với một số thập phân
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Phép chia Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
 • Luyện tập
 • Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
 • Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
 • Luyện tập
 • Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 • Luyện tập
 • Chia một số thập phân cho một số thập phân
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Tỉ số phần trăm
 • Giải toán về tỉ số phần trăm
 • Luyện tập
 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Giới thiệu máy tính bỏ túi
 • Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
 • Hình tam giác
 • Diện tích hình tam giác
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Hình thang
 • Diện tích hình thang
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Hình tròn. Đường tròn
 • Chu Vi hình tròn
 • Luyện tập
 • Diện tích hình tròn
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Giới thiệu biểu đồ hình quạt
 • Luyện tập về tính diện tích
 • Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
 • Luyện tập chung
 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Diện tích Xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
 • Luyện tập
 • Diện tích Xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Thể tích của một hình
 • Xăng-ti-mét khối. Đê-xi-mét khối
 • Mét khối
 • Luyện tập
 • Thể tích hình hộp chữ nhật
 • Thể tích hình lập phương
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Bảng đơn vị đo thời gian
 • Cộng số đo thời gian
 • Trừ số đo thời gian
 • Luyện tập
 • Nhân số đo thời gian. Với một số
 • Chia số đo thời gian cho một số
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Vận tốc
 • Luyện tập
 • Quãng đường
 • Luyện tập
 • Thời gian
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về phân số
 • Ôn tập về phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập về số thập phân
 • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
 • Ôn tập về đo diện tích
 • Ôn tập về đo thể tích
 • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
 • Ôn tập về đo thời gian
 • Phép cộng
 • Phép trừ
 • Luyện tập
 • Phép nhân
 • Luyện tập
 • Phép chia
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian.
 • Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
 • Luyện tập
 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Một số dạng bài toán đã học
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Ôn tập về biểu đồ
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập Chung
 • Đề Kiểm Tra Toán Lớp 5
 • Giải Toán Lớp 5
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5
 • Sách Giáo Viên Toán Lớp 5
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2