este nào sau đây tác dụng với naoh thu được ancol etylic

Câu hỏi:

12/08/2021 33,099

Bạn đang xem: este nào sau đây tác dụng với naoh thu được ancol etylic

A. CH3COOC2H5

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiến hành thực nghiệm sau:

Bước 1: Cho vô ống thử 2 ml nước đựng.

Bước 2: Nhỏ tiếp vài ba giọt anilin vô ống thử, tiếp sau đó nhúng giấy tờ quỳ tím vô hỗn hợp vô ống thử.

Bước 3: Nhỏ tiếp 1 ml hỗn hợp HCl đặc vô ống thử.

Cho những tuyên bố sau:

(a) Sau bước 2, hỗn hợp bị vẩn đục.

(b) Sau bước 2, giấy tờ quỳ tím gửi trở thành màu xanh da trời.

(c) Sau bước 3, hỗn hợp chiếm được vô xuyên suốt.      

(d) Sau bước 3, vô hỗn hợp sở hữu chứa chấp muối hạt phenylamoni clorua tan chất lượng nội địa.

(e) Tại bước 3, nếu như thay cho HCl bởi vì Br2 thì tiếp tục thấy xuất hiện tại kết tủa gold color.

Số tuyên bố đích là

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

Câu 2:

X là 1 trong những α-amino axit chỉ chứa chấp 1 group NH2 và 1 group COOH. Cho 3,115 gam X ứng dụng không còn với hỗn hợp NaOH, chiếm được hỗn hợp chứa chấp 3,885 gam muối hạt. Tên gọi của X là

A. valin

B. glyxin

C. alanin

D. axit glutamic

Câu 3:

Xà chống hóa trọn vẹn este đơn chức X cần thiết vừa vặn đầy đủ đôi mươi ml hỗn hợp NaOH 2M. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được m gam hóa học rắn khan Y bao gồm nhị muối hạt của natri. Đốt cháy trọn vẹn Y, chiếm được Na2CO3, H2O và 6,16 gam CO2. Giá trị gần nhất của m là

A. 3

B. 4

Xem thêm: trong hiện tượng khúc xạ góc khúc xạ

C. 5

D. 6

Câu 4:

Khử trọn vẹn m gam CuO bởi vì Al dư, chiếm được 4 gam Cu. Giá trị của m là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 5:

Cho mặt hàng gửi hóa sau: X+CO2+H2OY+NaOHX

Công thức của X là

A. Na­2­O

B. NaHCO3

C. NaOH

D. Na­2­CO­3

Câu 6:

Chất X nhập cuộc phản xạ với Cl2 (as), chiếm được thành phầm là C2H5Cl. Tên gọi của X là

A. Etan

B. Etilen

C. Axetilen

D. Metan

Xem thêm: bài 11 trang 76 sgk toán 9 tập 1