entered là gì

Bạn đang xem: entered là gì

Xem thêm: Cách phối giày Sneaker với quần Jean nam cho chàng sành điệu nhất

Cách phân chia động kể từ enter rất dễ dàng, quý khách hàng cần lưu giữ 3 dạng ở trên bảng trước tiên nhằm hoàn toàn có thể phân chia động kể từ cơ ở ngẫu nhiên thời này.Giờ các bạn coi cơ hội phân chia cụ thể của động kể từ enter ở trên bảng thứ hai cụ thể rộng lớn về toàn bộ những thì.

Chia Động Từ: ENTER

Nguyên thể Động danh từ Phân kể từ II
to enter entering entered
Bảng phân chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện bên trên đơn enter enter enters enter enter enter
Hiện bên trên tiếp diễn am entering are entering is entering are entering are entering are entering
Quá khứ đơn entered entered entered entered entered entered
Quá khứ tiếp diễn was entering were entering was entering were entering were entering were entering
Hiện bên trên trả thành have entered have entered has entered have entered have entered have entered
Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn have been entering have been entering has been entering have been entering have been entering have been entering
Quá khứ trả thành had entered had entered had entered had entered had entered had entered
QK hoàn thành xong Tiếp diễn had been entering had been entering had been entering had been entering had been entering had been entering
Tương Lai will enter will enter will enter will enter will enter will enter
TL Tiếp Diễn will be entering will be entering will be entering will be entering will be entering will be entering
Tương Lai trả thành will have entered will have entered will have entered will have entered will have entered will have entered
TL HT Tiếp Diễn will have been entering will have been entering will have been entering will have been entering will have been entering will have been entering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would enter would enter would enter would enter would enter would enter
Conditional Perfect would have entered would have entered would have entered would have entered would have entered would have entered
Conditional Present Progressive would be entering would be entering would be entering would be entering would be entering would be entering
Conditional Perfect Progressive would have been entering would have been entering would have been entering would have been entering would have been entering would have been entering
Present Subjunctive enter enter enter enter enter enter
Past Subjunctive entered entered entered entered entered entered
Past Perfect Subjunctive had entered had entered had entered had entered had entered had entered
Imperative enter Let′s enter enter