đường sức từ không có tính chất nào sau đây

Câu hỏi:

Đường sức từ không có tính chất nào sau đây?

Bạn đang xem: đường sức từ không có tính chất nào sau đây

A. Các đường sức là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

B. Chiều của các đường sức là chiều của từ trường.

C. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức.

D. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau.

Đáp án đúng D.

Đường sức từ không có tính chất là các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau, đường sức từ là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường, sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là D

– Xung quanh một dòng điện hay một nam châm tồn tại một từ trường. Chính từ trường này đã gây ra lực tác dụng lên một dòng điện khác hay một nam châm khác đặt trong đó.

– Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.

– Ví dụ: 

+ Từ trường của nam châm: hai nam châm hút nhau khi chúng được đặt trong vùng từ trường của nhau.

+ Tương tác từ giữa hai dòng điện song song cùng chiều sẽ hút nhau, còn ngược chiều sẽ đẩy nhau.

Xem thêm: lời chúc 20/10 cho chị

+ Từ trường Trái Đất: được tạo ra do tính chất từ của các vật chất trên Trái Đất, tồn tại từ trong lòng Trái Đất đến không gian rộng lớn xung quanh. Từ trường Trái Đất ảnh hưởng đến hàng chục ngàn km trong vũ trụ gọi là từ quyển. Từ quyển cùng với khí quyển có tác dụng ngăn chặn các dòng hạt tích điện, bảo vệ sự sống của con người và sinh vật trên Trái Đất.

– Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam – Bắc của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.

– Đường sức từ là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường, sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

– Các đường sức từ có những tính chất sau:

+ Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ.

+ Các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

+ Chiều của các đường sức từ tuân theo những quy tắc xác định (quy tắc nắm tay phải, quy tắc vào Nam ra Bắc).

+ Người ta quy ước vẽ các đường sức từ sao cho chỗ nào từ trường mạnh thì các đường sức từ mau và chỗ nào yếu thì các đường sức từ thưa.

– Có thể quan sát hình dạng của những đường sức từ bằng thí nghiệm từ phổ.

Quy tắc nắm tay phải xác định chiều của đường sức từ: Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện, khi đó các ngón kia khum lại cho ta chiều của các đường sức từ.

Xem thêm: dòng điện chạy trong mạch điện nào dưới đây không phải là dòng điện không đổi