độ lớn của lực lo-ren-xơ không phụ thuộc vào

Lực Lo-ren-xơ – Từ thông – Cảm ứng điện từ/ [Tinh giản] Định nghĩa và xác định lực Lo-ren-xơ
Lực Lo-ren-xơ – Từ thông – Cảm ứng điện từ/ [Tinh giản] Định nghĩa và xác định lực Lo-ren-xơ

Gia Sư Toàn Cầu xin giới thiệu tới các em học sinh tài liệu: Giải bài tập trang 138 SGK Vật lý lớp 11: Lực Lo-ren-xơ với mong muốn giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức lực-lo-ren-xơ để giải các bài tập một cách chính xác nhất. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Bạn đang xem: độ lớn của lực lo-ren-xơ không phụ thuộc vào

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1. Lực Lo-ren-xơ

Mọi hạt điện tích chuyển động trong từ trường, đều chịu tác dụng của lực từ. Lực từ này gọi là lực Lo-ren-xơ (lorentz).

B. CÂU HỎI VẬN DỤNG

C1. Khi nào lực Lo-ren-xơ bằng 0?

Hướng dẫn

Hướng dẫn

Khi electron chuyển động, lực Lo-ren-xơ hướng vào tâm quỷ đạo. Áp dụng quy tắc bàn tay trái suy ra đường sức từ hướng vuông góc với trang giấy từ mặt trước ra mặt sau.

Rõ ràng là T không phụ thuộc vào vận tốc của hạt.

C. CÂU HỎI – BÀI TẬP

1. Lực Lo-ren-xơ là gì? Viết công thức của lực Lo-ren-xơ.

Hướng dẫn

– Lực Lo-ren-xơ là lực do từ trường tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường đó.
3. Phát biểu nào dưới đây là sai?

Lực Lo-ren-xơ:

A. Vuông góc với từ trường.

B. Vuông góc với vận tốc.

C. Không phụ thuộc vào hướng từ trường.

D. Phụ thuộc vào dấu của điện tích.

Hướng dẫn Phát biểu C là sai.

4. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem thêm: bán kính đường tròn nội tiếp tam giác

Hạt êlectron bay vào một từ trường đều theo hướng của từ trường thì:

A. Hướng chuyển động thay đổi.

B. độ lớn của vận tốc thay đổi.

C. Động năng thay đổi.

D. Chuyền động không thay đổi. Hướng dẫn Phát biểu D là đúng.

Hạt êlectron bay vào một từ trường đều theo hướng của từ trường thì lực Lo-ren-xơ bầng 0 nên chuyển động không thay đổi.

5. Một ion bay theo quỷ đạo tròn bán kính R trong một mặt phăng vuông góc với các đường sức của một từ trường đều. Khi độ lớn vận tốc tăng gấp đôi thì bán kính quỹ đạo là bao nhiêu?

A. R/2

B. R

C. 2R

D. 4R.

Hướng dẫn chọn câu C.

6. So sánh lực điện và lực Lo-ren-xơ cùng tác dụng lên một điện tích.

Hướng dẫn So sánh:

– Lực điện tác dụng lên hạt mang điện khi hạt mang điện đó ở trong điện trường, bất luận là nó đang đứng yên hay chuyển động; trong khi đó lực Lo-ren-xơ là lực do từ trường tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường đó mà thôi.

– Lực điện luôn cùng phương với đường sức điện trường, còn lực Lo- ren-xơ luôn vuông góc với đường sức từ trường.

– Biểu thức xác định điện và lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt điện tích cũng hoàn toàn khác nhau.

7. Hạt prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5 m dưới tác dụng của một từ trường đều B = 10-2 T. Xác định:

a) Tốc độ của prôtôn.

Xem thêm: điểm chuẩn đại học sư phạm hà nội

b) Chu kì chuyển động của prôtôn. Cho mp = 1,672.10-27 kg.

Hướng dẫn

Bạn đang xem bài viết: Giải bài tập SGK Vật lý lớp 11 bài 22: Lực Lo-ren-xơ. Thông tin do c0thuysontnhp chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.