điểm chuẩn lớp 10 quảng ngãi 2021-2022

Điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh vô lớp 10 năm 2021 tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục công phụ vương điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 năm học tập 2021 – 2022 của những ngôi trường bên trên địa phận tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi.

Điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 bên trên Tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Ngày 18/6, Sở GD&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục theo thứ tự công phụ vương điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vô lớp 10 những ngôi trường trung học phổ thông Tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Bạn đang xem: điểm chuẩn lớp 10 quảng ngãi 2021-2022

Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Bình Sơn năm 2021

Theo cơ, Trường trung học phổ thông Bình Sơn đem điểm trúng tuyển chọn là 27.6 điểm. Số học viên trúng tuyển chọn vô ngôi trường là 458 học viên và 2 học viên tuyển chọn trực tiếp.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Số 1 Đức Phổ năm 2021

Điểm trúng tuyển chọn vô Trường trung học phổ thông Số 1 Đức Phổ là 24.9 điểm. Số học viên trúng tuyển chọn vô ngôi trường là 400 học viên.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn năm 2021

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vô Trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn là 30.5 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Số 2 Mộ Đức năm 2021

Trường trung học phổ thông Số 2 Mộ Đức tuyển chọn 360 học viên với điểm xét tuyển chọn là kể từ 26.1 điểm trở lên trên.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp năm 2021

Trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp đem điểm chuẩn chỉnh nguyện vọng một là 25.9 điểm, nguyện vọng 2 là 28.5 điểm.Tổng số học viên trúng tuyển chọn là 562 học viên, vô cơ đem 2 học viên được tuyển chọn trực tiếp.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Số 1 Tư Nghĩa năm 2021

Trường trung học phổ thông Số 1 Tư Nghĩa đem điểm trúng tuyển chọn 23.9 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 481 học viên, vô cơ đem 2 học viên được tuyển chọn trực tiếp.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Số 1 Nghĩa Hành năm 2021

Trường trung học phổ thông Số 1 Nghĩa Hành đem điểm trúng tuyển chọn 24.8 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 366 học viên.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng năm 2021

Điểm trúng tuyển chọn vô Trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng là 22.9 điểm . Số lượng trúng tuyển chọn là 363 học viên, đem 2 học viên được tuyển chọn trực tiếp. Sáng ngày 22/6, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên Tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt điểm tuyển chọn sinh vô lớp 10 của 05 ngôi trường trung học phổ thông công lập. Đó là những trường: trung học phổ thông Trần Kỳ Phong, trung học phổ thông Ba Gia, trung học phổ thông Lê Trung Đình, trung học phổ thông Phố Chu Văn An và trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Trần Kỳ Phong năm 2021

Trường trung học phổ thông Trần Kỳ Phong đem điểm tuyển chọn sinh nguyện vọng một là 20,5 điểm, nguyện vọng 2 là 22,7 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn 457 học viên.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Ba Gia năm 2021

Trường trung học phổ thông Ba Gia 18,3 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn 455 học viên, vô cơ đem 01 học viên tuyển chọn trực tiếp.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Lê Trung Đình năm 2021

Trường trung học phổ thông Lê Trung Đình đem điểm xét tuyển chọn nguyện vọng một là 23,2 điểm, nguyện vọng 2 là 25,7 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 511 học viên, vô cơ đem 05 học viên tuyển chọn trực tiếp.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Phố Chu Văn An năm 2021

Trường trung học phổ thông Phố Chu Văn An đem điểm xét tuyển chọn nguyện vọng một là 17,0 điểm, nguyện vọng 2 là 19,7 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 331 học viên.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đem điểm xét tuyển chọn là 17,5 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 140 học viên. Chiều ngày 22/6, Tỉnh Quảng Ngãi đạt thêm 04 ngôi trường trung học phổ thông công lập công phụ vương điểm tuyển chọn sinh vô lớp 10, năm học tập 2021 -2022. Đó là những trường: trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, trung học phổ thông số 2 Tư Nghĩa, trung học phổ thông Trần Quang Diệu, trung học phổ thông số 2 Đức Phổ.

Xem thêm: cho tam giác abc cân tại a

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng năm 2021

Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng đem điểm xét tuyển chọn nguyện vọng một là 19,1 điểm, nguyện vọng 2 là 22,1 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 447 học viên, đem 02 học viên được tuyển chọn trực tiếp.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Số 2 Tư Nghĩa năm 2021

Trường trung học phổ thông số 2 Tư Nghĩa đem điểm xét tuyển chọn nguyện vọng một là 13,0 điểm, nguyện vọng 2 là 15,5 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 380 học viên, đem 01 học viên tuyển chọn trực tiếp.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Trần Quang Diệu năm 2021

Trường trung học phổ thông Trần Quang Diệu đem điểm xét tuyển chọn nguyện vọng một là 20,6 điểm, nguyện vọng 2 là 22,7 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 351 học viên, đem 02 học viên tuyển chọn trực tiếp.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Số 2 Đức Phổ năm 2021

Trường trung học phổ thông số 2 Đức Phổ đem điểm xét tuyển chọn nguyện vọng một là 16,4 điểm, nguyện vọng 2 là 18,5 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 390 học viên.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Chuyên Lê Khiết năm 2021

Chiều ngày 15/6, Trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Lê Khiết công phụ vương điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10, năm học tập 2021-2022. Lớp chuyên nghiệp giờ đồng hồ Anh đem điểm trúng tuyển chọn tối đa với 37,7 điểm. Lớp ko chuyên nghiệp đem điểm chuẩn chỉnh là 22,75 điểm. Lớp chuyên nghiệp Toán tuyển chọn 70 học viên, đem điểm xét tuyển chọn kể từ 33,5 điểm trở lên trên. Lớp chuyên nghiệp Tin tuyển chọn 33 học viên, vô cơ đem 22 học viên nguyện vọng chuyên nghiệp Tin đem điểm xét tuyển chọn 26,25 điểm trở lên; tuyển chọn bổ sung cập nhật 11 học viên đem nguyện vọng đem kể từ chuyên nghiệp Toán thanh lịch chuyên nghiệp Tin với điểm xét tuyển chọn kể từ 29,85 điểm trở lên trên. Lớp chuyên nghiệp Lý tuyển chọn 35 học viên đem điểm xét tuyển chọn kể từ 37,4 điểm trở lên trên. Chuyên Hóa tuyển chọn 35 học viên kể từ 36,66 điểm trở lên trên. Chuyên Sinh tuyển chọn 35 học viên đem điểm kể từ 33,3 điểm trở lên trên. Lớp chuyên nghiệp Văn 35 tuyển chọn học viên đem điểm xét tuyển chọn kể từ 32,25 điểm trở lên trên. Lớp chuyên nghiệp giờ đồng hồ Anh tuyển chọn 72 học viên, điểm xét tuyển chọn kể từ 37,7 điểm trở lên trên. Chuyên Sử-Địa tuyển chọn 35 học viên. Cụ thể, chuyên nghiệp Sử tuyển chọn 18 học viên, điểm xét tuyển chọn kể từ 28,45 điểm trở lên; chuyên nghiệp Địa tuyển chọn 17 học viên đem điểm xét tuyển chọn kể từ 27,65 điểm trở lên trên. Tổng số đem học viên được xét tuyển chọn vô những lớp chuyên nghiệp là 350 học viên. Lớp ko chuyên nghiệp tuyển chọn 79 học viên đem điểm xét tuyển chọn kể từ 22,75 điểm trở lên trên. Tổng số đem 429 sỹ tử được tuyển chọn vô ngôi trường đạt 99,77% tiêu chuẩn được kí thác.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Vạn Tường năm 2021

Trường trung học phổ thông Vạn Tường đem điểm chuẩn chỉnh nguyện vọng một là 15.9 điểm, nguyện vọng 2 là 17.9 điểm. Tổng số học viên trúng tuyển chọn vô ngôi trường là 447 học viên.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ năm 2021

Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ đem điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng 1 là 21.6 điểm, nguyện vọng 2 là 23.9 điểm. Tổng số trúng tuyển chọn là 273 học viên.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Phương năm 2021

Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Phương đem điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng một là 16 điểm, nguyện vọng 2 là 18.7 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Sơn Mỹ năm 2021

Trường trung học phổ thông Sơn Mỹ đem điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng một là 15.7 điểm, nguyện vọng 2 là 17.8 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Thu Xà năm 2021

Trường trung học phổ thông Thu Xà đem điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng một là 15.3 điểm, nguyện vọng 2 là 19.2 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh năm 2021

Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh đem điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng một là 16.5 điểm, nguyện vọng 2 là 18.6 điểm.

Xem thêm: điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn năm 2021

Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn đem điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng một là 15.4 điểm, nguyện vọng 2 là 17.4 điểm. Hầu không còn, những ngôi trường đều sở hữu con số học viên trúng tuyển chọn đạt và vượt lên trên tiêu chuẩn được kí thác. Như vậy, ở Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đem 25 ngôi trường trung học phổ thông công lập và Trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Lê Khiết công phụ vương điểm tuyển chọn sinh vô lớp 10, năm học tập 2021 -2022.

Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 Quảng Ngãi

New: Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vô lớp 10 Tỉnh Quảng Ngãi 2021-2022 sẽ tiến hành Cửa Hàng chúng tôi update ngay trong lúc Sở GD-ĐT công phụ vương đầu tiên.

Trường Chuyên Lê Khiết

Điểm chuẩn tuyển sinh 10 năm 2021 của ngôi trường trung học phổ thông Chuyên Lê Khiết
LỚP ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
Chuyên Toán 33,50
Chuyên Tin Toán thanh lịch Tin: 29,85
Chuyên Lý 37,40
Chuyên Hóa 36,66
Chuyên Sinh 33,30
Chuyên Văn 32,25
Chuyên Tiếng Anh 37,70
Chuyên Sử 28,45
Chuyên Địa 27,65
Không chuyên 22,75

Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi Công lập

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 THPT Lương Thế Vinh 16.5 18.6    
2 THPT Thu Xà 15.3 19.2   Dự đua đầy đủ 03 môn và không tồn tại bài xích đua nào là đem điểm bên dưới 1,0
3 THPT Sơn Mỹ 15.7 17.8    
4 THPT Nguyễn Công Phương 16 18.7    
5 THPT Nguyễn Công Trứ 21.6 23.9    
6 THPT Vạn Tường 15.9 17.9    
7 THPT Huỳnh Thúc Kháng 19.1 22.1    
8 THPT số 2 Tư Nghĩa 13 15.5    
9 THPT số 2 Đức Phổ 16.4 18.5    
10 THPT Trần Quang Diệu 20.6 22.7    
11 DTNT tỉnh 17.5      
12 THPT Ba Gia 18.3      
13 THPT Trần Kỳ Phong 20.5 25.7    
14 THPT Chu Văn An 17 19.7    
15 THPT Lê Trung Đình 23.2 25.7    
16 THPT Bình Sơn 27.6      
17 THPT Số 1 Đức Phổ 24.9      
18 THPT Trần Quốc Tuấn 30.5      
19 THPT Số 2 Mộ Đức 26.1      
20 THPT Võ Nguyên Giáp 25.9 28.5    
21 THPT số 1 Tư Nghĩa 23.9      
22 THPT số 1 Nghĩa Hành 24.8      
23 THPT Phạm Văn Đồng 22.9      
24 THPT Lê Quý Đôn 15.4 17.4    

 

Bạn ham muốn đem công ty, siêu thị, địa điểm, cửa hàng,.. của tôi vô nội dung bài viết này. Hoặc ham muốn bịa đặt banner lăng xê, vui mừng lòng liên hệ: 082.2222.176 hoặc tin nhắn [email protected]