đề thi học kì 2 môn vật lý lớp 7 có đáp án

Bộ đề đua học tập kì 2 môn Vật lý lớp 7 năm 2020 – 2021 bao gồm 5 đề đua, với đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng ma mãnh trận tất nhiên. Nhằm chung những em học viên lớp 7 thích nghi với những dạng thắc mắc và bài bác tập luyện của môn Vật lý lớp 7, nhằm sẵn sàng rất tốt cho tới bài bác đua cuối học tập kì 2 tiếp đây.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 môn vật lý lớp 7 có đáp án

Đồng thời, cũng chung thầy cô nhận thêm tư liệu tìm hiểu thêm, nhằm rời khỏi đề đua học tập kì 2 cho tới học viên của tôi. Trong khi, còn rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt cỗ đề môn Sinh học tập, Lịch sử lớp 7. Mời thầy cô và những em nằm trong tìm hiểu thêm nội dung cụ thể.

Đề đua học tập kì 2 môn Vật lý lớp 7 năm 2020 – 2021 – Đề 1

Ma trận đề đua học tập kì 2 môn Vật lý lớp 7

Cấp độ
Tên ngôi nhà đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Lever thấp Vận dụngcấp phỏng cao Cộng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Chủ đề 1

Bạn đang được xem: Sở đề đua học tập kì 2 môn Vật lý lớp 7 năm 2020 – 2021

Dòng năng lượng điện, vật nhiễm năng lượng điện, hóa học dẫn điên, cơ hội điện

Số tiết : 3

Chiều loại năng lượng điện, hóa học dẫn năng lượng điện, hóa học cơ hội điện

Vật nhiễm điện

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

1.đ

10%

2

1.đ

10%

4

20%

Chủ đề 2

Sơ thiết bị mạch năng lượng điện, chiều loại năng lượng điện, thuộc tính loại điện

Số tiết : 4

Tác dụng loại điện

Chiều loại năng lượng điện, thuộc tính loại điện

Vẽ sơ thiết bị mạch năng lượng điện, tính lượng đồng bám bên trên vô cùng âm

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

1.5đ

15%

1

2.5đ

25%

4

40%

Chủ đề 3

Hiệu năng lượng điện thế, độ mạnh loại năng lượng điện, an toan dùng điện

Số tiết : 6

Hiệu năng lượng điện thế mạch tuy vậy song

4 phương pháp tin cậy SD năng lượng điện, thế này là HĐT đinh mức

Hiệu năng lượng điện thế đằm thắm 2 đầu khí cụ điện

An toàn dùng năng lượng điện, tính được U và I trong khúc mạch nôi tiếp

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.5đ

5%

1

20%

1

0.5.đ

5%

1

1.5đ

15%

4

4.đ

40%

T. số câu

T. số điểm

Tỉ lệ

5

3.5đ

35%

5

3.5đ

35%

2

30%

12

10đ

100%

Đề đánh giá học tập kì 2 môn Vật lý lớp 7

A. TRẮC NGHIỆM. 4đ Chọn phương án vấn đáp trúng cho những câu sau:

Câu 1. Trong đoạn mạch vướng tuy vậy tuy vậy, hiệu năng lượng điện thế đằm thắm nhị đầu đoạn mạch

A. phẳng tổng hiệu năng lượng điện thế trong những đoạn mạch rẽ.

B. phẳng hiệu năng lượng điện thế đằm thắm nhị đầu những đoạn mạch rẽ.

C. phẳng tích hiệu năng lượng điện thế đằm thắm nhị đầu những đoạn rẽ.

D. phẳng nhị lượt tổng những hiệu năng lượng điện thế đằm thắm nhị đầu những đoạn mạch rẽ..

Câu 2. Trong những vật tư sau đây, vật cơ hội năng lượng điện là

A. Một đoạn chạc thép

B. Một đoạn chạc nhôm

C. Một đoạn chạc nhựa

D. Một đoạn ruột cây bút chì

Câu 3. Dựa nhập thuộc tính sức nóng của loại năng lượng điện, người tao sản xuất những khí giới người sử dụng nhập sinh hoạt hằng ngày như:

A. Điện thoại, quạt điện

B. Mô tơ năng lượng điện, máy bơm nước.

C. Bàn giấy là, bếp từ.

D. Máy bú mớm lớp bụi, nam châm hút từ điện

Câu 4. Trong những phân xưởng tết, người tao thông thường treo những tấm sắt kẽm kim loại nhiễm năng lượng điện phía trên cao. Việc thực hiện này còn có tác dụng:

A. Làm cho tới sức nóng phỏng nhập chống luôn luôn ổn định lăm le.

B. Chúng có công dụng bú mớm những lớp bụi bông lên mặt phẳng của bọn chúng, thực hiện cho tới không gian nhập xưởng không nhiều lớp bụi rộng lớn.

C. Làm cho tới chống sáng sủa rộng lớn.

D. Làm cho tới người công nhân không trở nên nhiễm năng lượng điện.

Câu 5. Trường ăn ý này sau đây với hiệu năng lượng điện thế vị không?

A. Giữa nhị vô cùng của một pin mới mẻ trùng hợp vướng nhập mạch.

B. Giữa nhị vô cùng của một pin là mối cung cấp năng lượng điện nhập mạch kín.

C. Giữa nhị đầu đèn điện với ghi 220V trùng hợp vướng nhập mạch.

D. Giữa nhị đầu đèn điện đang được sáng sủa.

Câu 6. Hiện tượng sấm chớp Khi trời mưa là:

A . Do va chạp những đám mây.

B. Do thần sấm, thần chớp tạo thành.

C. Do sự nhiễm năng lượng điện bởi cọ xát những đám mây với ko khí

D. Do tư nhiên xãy rời khỏi.

Câu 7. Khí fake 1 thanh vật liệu nhựa bi nhiễm năng lượng điện lại ngay sát 1 điên tích . Ta thấy nó bị đẩy rời khỏi. Vậy năng lượng điện này là :

A. Dương

B. Âm

C. Không đem điên

Câu 8. Cường phỏng loại năng lượng điện trong khúc mạch vướng tuy vậy được tính:

A. I = I1 – I2

B. I = I1 X I2

C. I = I1 + I2

D. I1 : I2

B. TỰ LUẬN : 6đ

Câu 9. Nêu 4 phương pháp tin cậy Khi dùng năng lượng điện ? Nếu với tình huống có một chúng ta bị năng lượng điện lắc em nên làm những gì sẽ giúp đỡ chúng ta bay ngoài nguy hại ? 1.5đ

Câu 10. Thế này là hiệu năng lượng điện thế lăm le nấc ? bên trên khí cụ năng lượng điện với ghi số vôn là 5V chất vấn nên vướng nhập nguộn năng lượng điện ra sao nhằm đáp ứng tin cậy cho tới khí cụ năng lượng điện đó? 1.5đ

Câu 11. Cho một bình năng lượng điện phân chứa chấp hỗn hợp Đồng sunphat. Dòng năng lượng điện chạy qua chuyện nhập 5 phút đầu lượng đồng bám bên trên vô cùng âm là 0,15g . Tính lượng đồng bám bên trên vô cùng âm Khi teo loại năng lượng điện như vậy chạy qua chuyện nhập thời hạn 1 giờ ? 1.5đ

Câu 12. a. Vẽ sơ thiết bị mạch năng lượng điện gồm một mối cung cấp năng lượng điện (pin), 2 đèn điện vướng tiếp nối nhau, 1 Ampe kế tiếp đo mạch chủ yếu, một vôn kế tiếp đo hiệu năng lượng điện thế đèn điện loại nhị, 1 công tắc nguồn và vẽ chiều loại năng lượng điện nhập mạch Khi công tắc nguồn đóng?

b. Cho : I = 3A tính I1 và I2; cho tới U = 6V ; U2 = 3,5V Tính U1. 1.5đ

Đáp án đề đua học tập kì 2 lớp 7 môn Vật lý

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
A C C B C C B C

B.TỰ LUÂN

Câu 9. Nêu được 4 phương pháp tin cậy Khi dùng điện.

– Chỉ thực hiện thí nghiêm khắc với mối cung cấp điên với hiệu năng lượng điện thế bên dưới 40V.

– Phải dùng những chạc dẫn với vỏ quấn cơ hội năng lượng điện.

– Không tự động minh cham nhập mạng năng lượng điện và những khí giới năng lượng điện nếu như ko rỏ cơ hội dùng.

– Nếu với người bị năng lượng điện lắc thì ko được cham nhập người này mà nên dò la cơ hội ngắt mạch năng lượng điện và gọi ngươi cấp cho cứu vớt.

1.5 đ

Câu 10.

Số Vôn ghi bên trên từng khí cụ năng lượng điện là hiệu năng lượng điện thế định nấc của khí cụ bại. Nếu bên trên khí cụ năng lượng điện chỉ ghi 5 V . Để đáp ứng An toàn cho tới khí cụ tao chỉ được vướng nhập mối cung cấp năng lượng điện nhỏ rộng lớn hoặc vị 5V

1.5đ

Câu 11.

1 giờ = 60 phút

Lượng đồng bám bên trên vô cùng âm trong một giờ là : 0,15g : 5 X 60 = 18g

1.5đ

Câu 12.

a. Vẽ sơ thiết bị mạch điện

b. I = I1 = I2= 3A: U 1 = U – U2 = 6V – 3,5 V = 2,5 V

1.5đ

Đề đua học tập kì 2 môn Vật lý lớp 7 năm 2020 – 2021 – Đề 2

Ma trận đề đua học tập kì 2 môn Vật lý lớp 7

Cấp độ

Tên ngôi nhà đề

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL

Chủ đề 1:

Hiện tượng nhiễm năng lượng điện. Hai loại năng lượng điện.

1. Nêu được một vật nhiễm năng lượng điện âm Khi nhận thêm thắt êlectrôn, nhiễm năng lượng điện dương Khi tổn thất bớt êlectrôn.

6. Hiểu được vật nhiễm năng lượng điện dương Khi tổn thất bớt êlectrôn

Số câu hỏi

1câu (C7.1)

1 câu (C1.6)

Xem thêm: nguyên nhân thực dân pháp xâm lược việt nam

2 câu

Số điểm

1,0 điểm

0,5 điểm

1,5 điểm

Tỉ lệ %

10%

5%

15%

Chủ đề 2:

Dòng năng lượng điện – mối cung cấp năng lượng điện. Vật liệu dẫn năng lượng điện và vật tư cơ hội năng lượng điện. Dòng năng lượng điện nhập sắt kẽm kim loại. Sơ thiết bị mạch năng lượng điện chiều loại năng lượng điện.

2. thạo được loại năng lượng điện là loại những năng lượng điện dịch gửi được đặt theo hướng.

7. Hiểu được vật tư dẫn năng lượng điện thông thường người sử dụng là hóa học dẫn năng lượng điện được sử dụng thực hiện vật dẫn năng lượng điện.

10. Vận dụng kiến thiết được sơ thiết bị mạch năng lượng điện cho tới nhị đèn điện hoạt động và sinh hoạt thông thường Khi dùng nó trúng với hiệu năng lượng điện thế lăm le nấc được ghi bên trên khí cụ.

Số câu hỏi

1 câu (C2.2)

1 câu (C4.7)

1 câu (C10.10)

3 câu

Số điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1,0 điểm

2,0 điểm

Tỉ lệ %

5%

5%

10%

20%

Chủ đề 3:

Các thuộc tính của loại năng lượng điện.

8. Hiểu được thuộc tính sức nóng và thuộc tính kể từ của loại năng lượng điện. Lấy được ví dụ về thuộc tính sức nóng và thuộc tính kể từ của loại năng lượng điện.

Số câu hỏi

1 câu (C8.8)

1 câu

Số điểm

2,0 điểm

2,0 điểm

Tỉ lệ %

20%

20%

Chủ đề 4:

Cường phỏng loại năng lượng điện.

3. thạo được đơn vị chức năng của độ mạnh loại năng lượng điện là ampe

Số câu hỏi

1 câu (C3.3)

1 câu

Số điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Tỉ lệ %

5%

5%

Chủ đề 5:

Hiệu năng lượng điện thế. Hiệu năng lượng điện thế đằm thắm nhị đầu khí cụ người sử dụng năng lượng điện.

4. thạo được khí cụ dùng làm đo hiệu năng lượng điện thế là vôn kế

Số câu hỏi

1 câu (C5.4)

1 câu

Số điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Tỉ lệ %

5%

5%

Chủ đề 6:

Thực hành: Đo độ mạnh loại năng lượng điện và hiệu năng lượng điện thế so với đoạn mạch tiếp nối nhau. Thực hành: Đo hiệu năng lượng điện thế và độ mạnh loại năng lượng điện so với đoạn mạch tuy vậy tuy vậy.

5. thạo được quan hệ đằm thắm độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua chuyện nhị đèn điện vướng tiếp nối nhau.

9. Vẽ được sơ thiết bị của mạch năng lượng điện. Vận dụng quan hệ đằm thắm độ mạnh loại năng lượng điện, hiệu năng lượng điện thế trong khúc mạch tiếp nối nhau tính được độ mạnh loại năng lượng điện và hiệu năng lượng điện thế.

Số câu hỏi

1 câu (C6.5)

1.(C9.9)

2 câu

Số điểm

0,5 điểm

3,0 điểm

3,5 điểm

Tỉ lệ %

5%

30%

35%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

5 câu

3,0 điểm

30%

3 câu

3,0 điểm

30%

1 câu

3,0 điểm

30%

1 câu

1,0 điểm

10%

9 câu

10 điểm

100

Đề đánh giá học tập kì 2 môn Vật lý lớp 7

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Hãy lựa chọn vần âm đứng trước câu vấn đáp trúng.

Câu 1 (0,5 điểm): Một vật sau khoản thời gian được cọ xát thì nhiễm năng lượng điện dương, vì

A. vật bại tổn thất bớt năng lượng điện dương. B. vật bại nhận thêm thắt năng lượng điện dương.

C. vật bại nhận thêm thắt êlectrôn. D. vật bại tổn thất bớt êlectrôn.

Câu 2 (0,5 điểm): Dòng năng lượng điện là loại những năng lượng điện tích

A. dịch gửi theo dõi từng phía. B. hoạt động theo dõi từng phía.

C. dịch gửi được đặt theo hướng. D. hoạt động xung xung quanh vẹn toàn tử.

Câu 3 (0,5 điểm): Đơn vị của độ mạnh loại năng lượng điện là

A. ampe kế tiếp. B. ampe. C. vôn kế tiếp. D. vôn.

Câu 4 (0,5 điểm): Chất này tại đây thông thường dùng để vật tư dẫn điện?

A. Đồng. B. Vàng . C. Tệ Bạc. D. Sắt.

Câu 5 (0,5 điểm): Dụng cụ dùng làm đo hiệu năng lượng điện thế là?

A. vôn kế tiếp. B. vôn. C. Ampe kế tiếp. D. ampe.

Câu 6 (0,5 điểm): Cường phỏng loại năng lượng điện qua chuyện nhị đèn điện vướng tiếp nối nhau thứu tự là I1 và I2 thì

A. I1= 4I2.

B. I1=3 I2.

C. I1= 2I2.

D. I1= I2

II.PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 7 (1,0 điểm): Em hãy nêu quy ước về nhị loại năng lượng điện tích?

Câu 8 (2,0 điểm): Em hãy phân tích và lý giải thuộc tính sức nóng và thuộc tính kể từ của loại điện? Lấy ví dụ minh họa cho tới thuộc tính sức nóng và thuộc tính kể từ của loại điện?

Câu 9 (3,0 điểm): Một mạch năng lượng điện gồm: Một mối cung cấp năng lượng điện với hiệu năng lượng điện thế U, một công tắc nguồn công cộng cho tới nhị đèn điện vướng tiếp nối nhau. thạo độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện đèn điện Đ2 là IĐ2 = 1,5A.

a.Vẽ sơ thiết bị của mạch năng lượng điện, xác lập chiều loại điện?

b.Tính độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện đèn điện Đ1?

c. thạo U1= U2= 12V. Tính hiệu năng lượng điện thế U của mối cung cấp điện?

Câu 10 ( 1,0 điểm): Vẽ sơ thiết bị kiến thiết mạch năng lượng điện bao gồm một công tắc nguồn tinh chỉnh nhị đèn điện với hiệu năng lượng điện thế lăm le nấc là 3V nhập mối cung cấp năng lượng điện người sử dụng nhị pin (loại 1,5 V) nhằm đèn sáng sủa bình thường?

Đáp án đề đua học tập kì 2 lớp 7 môn Vật lý

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm ).

Chọn trúng từng ý được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D C B A A D

II.PHẦN TỰ LUẬN ( 7,0 điểm ).

Câu Nội dung Thang điểm

Câu 7

– Điện tích của thanh thủy tinh nghịch Khi cọ xát nhập lựa là năng lượng điện dương (+).

– Điện tích của thanh vật liệu nhựa sẫm màu sắc Khi cọ xát nhập vải vóc thô là năng lượng điện âm (-).

(1,0 điểm).

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 8

– Khi loại năng lượng điện chạy qua chuyện vật dẫn năng lượng điện thì nó thực hiện vật dẫn bại rét lên. Điều bại minh chứng, loại năng lượng điện có công dụng sức nóng.

-Ví dụ: Khi loại năng lượng điện chạy qua chuyện đèn điện sợi nhóm thực hiện cho tới chạc tóc đèn điện rét lên và phân phát sáng sủa,…

– Dòng năng lượng điện chạy qua chuyện ống chạc có công dụng thực hiện kim nam châm hút từ nghiêng thoát ra khỏi địa điểm cân đối hoặc bú mớm những vật vị Fe hoặc thép. Điều bại minh chứng, loại năng lượng điện có công dụng kể từ.

-Ví dụ: Dòng năng lượng điện chạy qua chuyện quạt năng lượng điện, mô tơ năng lượng điện thực hiện quạt năng lượng điện, mô tơ năng lượng điện cù,…

(2,0 điểm).

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

…………….

Mời chúng ta vận tải tệp tin tư liệu nhằm coi thêm thắt nội dung chi tiết

Đăng bởi: thcs Hồng Thái

Chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm: những câu nói tích cực tạo năng lượng

Bản quyền nội dung bài viết nằm trong Trường trung học cơ sở Hồng Thái TP Hải Phòng. Mọi hành động sao chép đều là gian tham lận!

Nguồn phân tách sẻ: Trường thcs Hồng Thái (simsi.org.vn)