đề thi giữa kì 2 toán 4

PHẦN 1. ĐỀ BÀI

1.1 Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng:

a) Phân số có tử số là 3, mẫu số là 2.

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 2 toán 4

b) Phân số có tử số là 3, mẫu số là 5.

Câu 2: Đánh dấu (x) vào ô trống sau câu trả lời đúng.

– Phân số đọc là: Hai phần ba

– Phân số đọc là: Năm phần ba

Câu 3: Nối phép chia với thương của nó được viết dưới dạng phân số

60-de-kiem-tra-toan-lop-4-giua-ki-2-de-so-8

Câu 4: Chọn các phân số bằng phân số

                   

Câu 5: Viết số thích hợp vào ô trống:

a)

b)

1.2. Tự luận

Câu 1: Trong các phân số . Hãy viết các phân số lớn hơn 1; bé hơn 1; bằng 1

Câu 2: Có 3 quả cam như nhau, chia đều cho 5 người. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu phần của quả cam?

Câu 3: Phân số                

a) Phân số nào tối giản ? Vì sao ?

b) Phân số nào rút gọn được ? Hãy rút gọn các phân số đó

Câu 4: Tính nhanh:

a)

b)

PHẦN 2. BÀI GIẢI

2.1 Trắc nghiệm.

Câu 1:

Chọn b.

Xem thêm: trong hiện tượng khúc xạ góc khúc xạ

Câu 2: Đánh dấu x vào:

Hai phần ba.

Câu 3: Nối

60-de-kiem-tra-toan-lop-4-giua-ki-2-de-so-8-2

Câu 4: Khoanh vào:  

Câu 5:

a) 15; 2

b) 9; 63

2.2 Tự luận

Câu 1:

Các phân số lớn hơn 1 là:    

Phân số bằng 1 là:

Các phân số bé hơn 1 là:  

Câu 2:

Số phần quả cam của mỗi người nhận được là:

3 : 5 = (quả cam)

Đáp số: quả cam

Câu 3:

a) Phân số tối giản là:      vì không rút gọn được nữa

b) Phân số rút gọn được là:   Rút gọn  

Câu 4: Tính nhanh:

Xem thêm: hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng

a)

b)

Xem thêm Đề kiểm tra Toán lớp 4 giữa kì II – đề số 9