đề kiểm tra 1 tiết hình học 7 chương 1 violet có đáp án

… D/ Vuông góc 8) Thể tích của hình chóp đều có diện tích đáy là 6cm2 và chiều cao 5cm là:A/ 10cm 3 B/ 15cm 3 C/ 20cm 3 D/ 30 cm 3 Câu 2: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH có AB = 3cm, AD = 4cm, … C/ 13cm D/ 19cm 3) Số cạnh của một lăng trụ đứng đáy ngũ giác là:A/ 5 B/ 10 C/ 15 D/ 204) Các mặt bên của một hình lăng trụ đứng là một:A/ Hình chữ nhật B/ Hình bình hành C/ Hình thoi D/ Hình … Họ và tên: Lớp: 8C Kiểm tra môn hình học 8 (Chơng IV)Điểm Lời phê của thầy cô giáo….Đề bài:Câu 1: Em hÃy khoanh tròn…

Đang xem: đề kiểm tra chương 3 hình học 7 violet

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết hình học 7 chương 1 violet có đáp án

*

*

*

Xem thêm: trong hiện tượng khúc xạ góc khúc xạ

*

*

… ( 0.5 ñ ) => DC = 18 cm ( 0.5 đ) Mà CB=DC + BD = 12+ 18 = 30 cm ( 0.5 đ ) c. Ta có DE // AB => DC DEBC AB= ( 0.5 ñ ) => 18 30 16DE= => 18 .16 30 DE ==9,6 ( cm) ( 0.5 … Trường THCS Gò Đen KIỂM TRA 45 PHÚT.Lớp : 8 /. . . Môn : TOÁN – HÌNH HỌCHọ và teân : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày : . / … ñ )1224E16DBCA162012CHBA ( 0,5 ñ ) Trường THCS Gò Đen KIỂM TRA 45 PHÚT.Lớp : 8 /. . . Môn : TOÁN – HÌNH HỌCHọ và teân : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngaøy : . ….
… x+2y+4=0 2∆: x-3y+6=0Có số đo là A. 0 30 B. 060C. 045 D. 0 23 12'Câu 8 Khoảng cách từ điểm M(-2;1) đến đương thẳng d có phương trình 3x-2y-1=0 làA. 9 13 − B. 9 13 C. 0 D. 1II. … 3x-2y-1=0 làA. 9 13 − B. 9 13 C. 0 D. 1II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm )Câu 1: cho đường thẳng ∆:3x+2y-1=0 và '∆: -x+my-m=0 a, với m=? thì ∆ song song với '∆ ∆ cắt '∆b, … 0(0;0) đến ∆c, Khi m=1 hãy tính góc giũa ∆ và '∆Câu 2 : Cho tam giác ABC biét A(1;4); B (3; -1) và C(6;2)a, lập phương trình tổng quát của các đường thẳng AB, BC,CAb, lập phương trình…

Xem thêm: 250 Đề Thi Hsg Tiếng Anh 8 Có Đáp Án Mới Nhất Năm 2021, Đề Thi Học Sinh Giỏi Có File Nghe

Xem thêm: al oh 3 kết tủa màu gì

… MNM'N' là hình gì?b) Chứng minh M'N' // EC.c) Chứng minh MN // (DEF)._______________________________ Hết ____________________________________ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II – HÌNH HỌC 11PHẦN … (P)//∆ hoặc (P)//∆' thì A'B'C'D' làA. Hình thang B. Hình bình hành C. Hình chữ nhật D. Hình vuông.Câu 11: Cho hình chóp S.ABC có AB = AC, SB = SC. H, K lần lượt là trực … B. Một hình thangC. Một hình bình hành. D. Một hình chữ nhật.Câu 7: Cho tứ diện ABCD. Gọi G1, G2 lần lượt là trọng tâm tam giác BCD và tam giácACD. Mệnh đề nào sau đây sai:A. AB 3 1GG21−=B….

Xem thêm: Chuyên Đề Tích Phân Có Đáp Án Violet, Chuyên Đề Tích Phân

… Sở GD & ĐT Bắc NinhTrờng THPT Yên Phong 2Đề kiểm tra một tiếtMôn Hình 11 Ch ơng 3 Sách Nâng caoPhần I: Trắc nghiệm Câu 1: Chọn mệnh đề đúng … thì a , b, c đồng phẳngB. 3 vectơ đồng phẳng thì chúng cùng nằm trong một mặt phẳngC. 3 vectơ a, b, c đồng phẳng thì mọi vectơ d ta đều có d = x a + y b +z c D. Cả 3 mệnh đề đều saiCâu 2: Chọn … là hình chiếuvuông góc của O lên (ABC). Chọn câu trả lời đúng:A. H là trung điểm BCB. H là trực tâm ABCC. H là trọng tâm ABCD. Cả A, B, C đều saiCâu 5: cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình…