dãy hoạt động hóa học của phi kim

Phi kim là những yếu tố ở phía phía bên phải bảng tuần trả chất hóa học, thông thường tồn bên trên ở dạng phân tử. Vậy dãy hoạt động hóa học của phi kim rời khỏi sao? Top10vietnam.net mời mọc chúng ta phát âm nội dung bài viết sau nhé.

Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Phi Kim
Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Phi Kim

Phi kim là gì?

Phi kim là những yếu tố ở phía phía bên phải bảng tuần trả chất hóa học, thông thường tồn bên trên ở dạng phân tử. Chúng là những yếu tố chất hóa học dễ dàng nhận electron, nước ngoài kể từ hidro. Đa số những phi kim đều ko dẫn năng lượng điện, một số trong những yếu tố với sự vươn lên là tính (ví dụ như cacbon)

Bạn đang xem: dãy hoạt động hóa học của phi kim

Phi kim bao hàm những khí khan hiếm (He, Ne, Ar…), halogen (F, Cl, Br), một số trong những á kim (Si, B và những phi kim sót lại (C, N, O, Phường, S, Se).

Phân loại những yếu tố phi kim

Phi kim bao gồm với những loại sau:

 • Khí hiếm: Heli, Neon, Argon, Krypton,Xenon, Radon, Oganesson
 • Halogen: Flo, Clo, Brom, Iot, Astatin
 • Á kim: boron (B), silicon (Si), germanium (Ge), arsenic (As), antimony (Sb), tellurium (Te) và polonium (Po)
 • Các phi kim còn lại: ôxy, diêm sinh, selen, nitơ, phốtpho, cacbon, hiđrô

Phi kim với những đặc thù vật lí nào?

Tính hóa học vật lý

 • Trạng thái: Các yếu tố phi kim thông thường tồn bên trên ở 3 tình trạng không giống nhau bao gồm thể rắn (lưu huỳnh, cacbon, photpho…), thể lỏng (brom) và thể khí (hidro, oxy, clo…)
 • Độ dẫn năng lượng điện và dẫn nhiệt: Đa số những yếu tố phi kim ko dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng xoàng xĩnh.
 • Nhiệt nhiệt độ chảy: Phần rộng lớn những yếu tố phi kim với sức nóng nhiệt độ chảy thấp như photpho (44,2oC), diêm sinh (115,2oC), brom (-7,2oC)…

Tính hóa học hóa học

1. Tác dụng với kim loại

a) Nhiều phi kim tác dụng với sắt kẽm kim loại tạo ra trở thành muối:

 Phi kim + Kim loại → Muối

 Ví dụ:  Fe + S → FeS

b) Oxi thuộc tính với kim loại tạo thành oxit:

  Oxi + Kim loại → Oxit

 Ví dụ: 2Cu + O2 → 2CuO

2. Tác dụng với hyđro

a) Oxi tác dụng khí hyđro tạo thành hơi nước

 Oxi + H2 → H2O

b) Clo tác dụng khí hyđro tạo ra thanh khí hiđro clorua

Ví dụ:  H2 + Br2 → 2HBr

Nhiều phi kim không giống (C, S, Br2,…) phản xạ với khí hyđro tạo ra trở thành ăn ý hóa học khí.

3. Tác dụng với oxi

Nhiều phi kim thuộc tính với khí oxi tạo ra trở thành oxit axit

 Ví dụ:  4P + 5O2 → 2P2O5

4. Dãy hoạt động và sinh hoạt chất hóa học của phi kim

Mức phỏng hoạt động và sinh hoạt chất hóa học mạnh hoặc yếu ớt của phi kim thông thường được xét địa thế căn cứ nhập tài năng và cường độ phản xạ của phi kim cơ với sắt kẽm kim loại và hiđro.

 • F, Cl, O là những phi kim mạnh.
 • S, Phường, C, Si là những phi kim yếu ớt.

Để tổng quát mắng lại đặc thù chất hóa học của phi kim, tất cả chúng ta với sơ thiết bị sau:

Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Phi Kim
Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Phi Kim

Bài tập

 • Bài tập luyện 6 trang 76 sgk hóa 9: Nung lếu láo ăn ý bao gồm 5,6g Fe và 1,6g diêm sinh nhập môi trường thiên nhiên không tồn tại bầu không khí chiếm được lếu láo ăn ý hóa học rắn A. Cho hỗn hợp HCl 1M phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với A chiếm được lếu láo ăn ý khí B.

a) Hãy viết lách những phương trình chất hóa học.

b) Tính thể tích hỗn hợp HCl 1M đang được nhập cuộc phản xạ.

Lời giải bài xích tập luyện 6 trang 76 sgk hóa 9:

– Theo bài xích rời khỏi tớ có: nFe = 5,6/56 = 0,1 (mol); nS = 1,6/32 = 0,05 (mol);

a) Phương trình phản ứng:

Fe + S → FeS (1)

– Theo PTPƯ: nFe pư = nS = 0,05 mol ⇒ nFe dư = 0,1 – 0,05 = 0,05mol

nFeS = nS = 0,05 mol

– Nên lếu láo ăn ý hóa học rắn A với Fe dư và FeS

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (2)

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ (3)

b) Dựa nhập phương trình phản xạ (2) và (3), tớ có:

⇒ nHCl = 2.nFe + 2.nFeS = 2. 0,05 + 2. 0,05 = 0,2 mol

⇒ VHCl = n/CM = 0,2/1 = 0,2 lít.

Xem thêm: Địa chỉ mua giày MLB đa dạng mẫu mã, nhiều ưu đãi khủng

 • Bài 10 trang 81 sgk hóa 9: Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1M nhằm thuộc tính trọn vẹn với một,12 lít khí clo (đktc). Nồng phỏng mol của những hóa học sau phản xạ là bao nhiêu? Giả thiết thể tích hỗn hợp thay cho thay đổi ko đáng chú ý.

* Lời giải bài 10 trang 81 sgk hóa 9:

Theo bài xích rời khỏi, tớ có: nCl2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol.

Phương trình phản ứng:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Theo PTPƯ: nNaOH = 2.nCl2 = 2. 0,05 = 0,1 (mol)

 VNaOH = n/CM = 0,1/1 = 0,1 lít

 nNaCl = nNaClO = nCl2 = 0,05 mol.

 CM (NaCl) = CM (NaClO) = 0,05 / 0,1 = 0,5 M.

 • Bài 11 trang 81 sgk hóa 9: Cho 10,8g sắt kẽm kim loại M với hóa trị III thuộc tính với clo dư thì chiếm được 53,4g muối bột. Hãy xác lập sắt kẽm kim loại M đang được sử dụng.

* Lời giải bài xích 11 trang 81 sgk hóa 9:

Gọi M là lượng mol của sắt kẽm kim loại (do sắt kẽm kim loại hóa trị III nên những lúc phản xạ với Clo thì tạo ra trở thành muối bột MCl3), tớ với PTPƯ sau:

2M + 3Cl2 → 2MCl3

Theo PTPƯ: nM = nMCl3 ⇒ 10,8/M = 53,4/(M + 35,5.3)

⇒ M = 27 (g). Vậy M là nhôm (Al)

 • Bài 5 Trang 76, SGK Hóa 9: Cho sơ thiết bị màn trình diễn quy đổi phi kim oxit axit oxit axit axit muối bột sunfat tan muối bột sunfat ko tan.
 1. Tìm công thức những hóa học tương thích để thay thế mang đến thương hiệu hóa học nhập sơ thiết bị.
 2.  Viết những phương trình chất hóa học màn trình diễn trả hóa bên trên.

Hướng dẫn:

 1. Chất tương thích là S, tớ với sơ thiết bị sau:

S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 → BaSO4

 1. Phương trình phản ứng:

S + O2 → SO2

2SO2 + O2 → 2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

 • Bài tập luyện 5 trang 87 sgk hóa 9: Hãy xác lập bộ phận Tỷ Lệ về thể tích của từng khí nhập lếu láo ăn ý CO và CO2, biết những số liệu thực nghiệm sau:

– Dẫn 16 lít lếu láo ăn ý CO và CO2 qua nước vôi nhập dư chiếm được khí A.

– Để thắp cháy A cần thiết 2 lít khí oxi. Các thể tích khí đo được ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng và áp suất.

* Lời giải bài xích tập luyện 5 trang 87 sgk hóa 9:

– Dẫn lếu láo ăn ý khí CO và CO2 qua nước vôi nhập dư chiếm được khí A là khí CO, nhập nằm trong ĐK về sức nóng phỏng, áp suất thì tỉ trọng thể tích cũng vì như thế tỉ trọng về số mol.

– Phương trình phản xạ thắp cháy khí A:

2CO + O2 → 2CO2.

– Từ PTPƯ tớ có: nCO = 2.nO2

⇒ VCO = 2.VO2 = 2.2 = 4 (l). (tỉ lệ mol cũng đó là tỉ trọng thể tích)

– Từ phương trình bên trên tớ nhận thấy: VCO = 4 (l).

⇒ Vậy VCO2 = 16 – 4 = 12 (l).

Xem thêm: câu khiến là câu như thế nào

⇒ % VCO2 = (12/16).100% = 75%;

⇒ %VCO = 100% – 75% = 25%.

Vậy là Top10vietnam.net đã nằm trong chúng ta tìm hiểu hiểu kết thúc về dãy hoạt động hóa học của phi kim, hy vọng những kiến thức và kỹ năng này mang lại lợi ích được chúng ta trong những công việc học tập. Chúc chúng ta học hành chất lượng tốt.