đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

Câu hỏi:

03/08/2019 72,687

Bạn đang xem: đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

A. Cơ thể con cái sinh đi ra trọn vẹn như thể nhau và như thể khung hình u ban đầu

B. Tạo đi ra thành viên mới mẻ đặc biệt đa dạng chủng loại về những Đặc điểm quí nghi

Đáp án chủ yếu xác

C. Tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu vô một thời hạn ngắn

D. Tạo đi ra những thành viên thích ứng chất lượng với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định định

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để nhân loài cây ăn trái ngược nhiều năm người tao thông thường tách cành vì?

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công siêng sóc

B. Phương pháp này canh ty nhân như thể nhanh chóng và nhiều

C. Phương pháp này canh ty tránh khỏi sâu sắc bệnh sẽ gây hại

D. Phương pháp này canh ty tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Câu 2:

Đặc điểm của bào tử là?

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được phân phát giã chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được phân phát giã nhờ dông tố, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được phân phát giã chỉ nhờ dông tố, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được phân phát giã nhờ dông tố, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Xem thêm: Địa chỉ mua giày MLB đa dạng mẫu mã, nhiều ưu đãi khủng

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. bằng phẳng bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh tạo ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa mới được tạo ra ra?

A. Từ một trong những phần của cơ sở sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ một trong những phần thân thiện của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là mẫu mã sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không với sự thống nhất thân thiện kí thác tử đực và kí thác tử cái

C. Có sự thống nhất thân thiện kí thác tử đực và kí thác tử cái

D. Chỉ cần thiết kí thác tử cái

Xem thêm: cho hình bình hành abcd tâm o

TÀI LIỆU VIP VIETJACK