đặc điểm cảm ứng ở thực vật là

Câu hỏi:

31/07/2019 63,225

Bạn đang xem: đặc điểm cảm ứng ở thực vật là

A. Xảy rời khỏi nhanh, dễ dàng nhận thấy     

B. Xảy ra chậm, khó khăn nhận thấy

Đáp án chủ yếu xác

C. Xảy ra nhanh, khó khăn nhận thấy     

D. Xảy ra chậm, dễ dàng nhận thấy

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hướng động là mẫu mã phản xạ của phòng ban thực vật đối với?

A. Tác nhân kích ứng từ 1 hướng

B. Sự phân giải sắc tố

C. Đóng khí khổng

D. Sự thay cho thay đổi nồng độ axit nuclêic

Câu 2:

Thân và rễ của cây sở hữu loại phía động nào là bên dưới đây?

A. Thân phía sáng sủa dương và phía trọng tải âm, còn rễ phía sáng sủa dương và phía trọng tải dương

B. Thân phía sáng sủa dương và phía trọng tải âm, còn rễ phía sáng sủa âm và phía trọng tải dương

C. Thân phía sáng sủa âm và phía trọng tải dương, còn rễ phía sáng sủa dương và phía trọng tải âm

D. Thân phía sáng sủa dương và phía trọng tải dương, còn rễ phía sáng sủa âm và phía trọng tải dương

Câu 3:

Trong cây, thành phần có khá nhiều loại phía động là?

A. Hoa        

B. Thân        

C. Rễ         

Xem thêm: tính điểm xét học bạ 5 học kỳ online

D. Lá

Câu 4:

Sự uốn nắn cong ở cây là do?

A. Sự phát triển không đều của nhì phía phòng ban, nhập tê liệt những tế bào bên trên phía ko được xúc tiếp phát triển thời gian nhanh rộng lớn thực hiện mang lại phòng ban uốn nắn cong về phía tiếp xúc

B. Sự sinh trưởng đều của nhì phía phòng ban, nhập tê liệt những tế bào bên trên phía ko được xúc tiếp phát triển thời gian nhanh rộng lớn thực hiện mang lại phòng ban uốn nắn cong về phía tiếp xúc

C. Sự sinh trưởng không đều của nhì phía phòng ban, nhập tê liệt những tế bào bên trên phía được xúc tiếp phát triển thời gian nhanh rộng lớn thực hiện mang lại phòng ban uốn nắn cong về phía tiếp xúc

D. Sự sinh trưởng không đều của nhì phía phòng ban, nhập tê liệt những tế bào bên trên phía ko được xúc tiếp phát triển lờ lững rộng lớn thực hiện mang lại phòng ban uốn nắn cong về phía tiếp xúc

Câu 5:

Hai loại phía động chủ yếu là?

A. Hướng động dương (sinh trưởng khuynh hướng về phía sở hữu ánh sáng) và phía động âm (sinh trưởng về trọng lực)

B. Hướng động dương (sinh trưởng rời xa mối cung cấp kích thích) và phía động âm (sinh trưởng hướng đến mối cung cấp kích thích)

C. Hướng động dương (sinh trưởng hướng đến mối cung cấp kích thích) và phía động âm (sinh trưởng rời xa mối cung cấp kích thích)

D. Hướng động dương (sinh trưởng hướng đến nước) và phía động âm (sinh trưởng hướng đến đất)

Câu 6:

Hãy bố trí những hình a, b, c, d ứng với những loại phía động sau:

         

(1) phía trọng tải dương

(2) phía sáng

(3) phía trọng tải âm

(4) phía tiếp xúc

Phương án vấn đáp đích là

A. a – 1 ; b – 3 ; c – 2 ; d – 4

B. a – 2 ; b – 1 ; c – 3 ; d – 4

C. a – 1 ; b – 2 ; c – 3 ; d – 4

D. a – 2 ; b – 3 ; c – 1 ; d – 4

Xem thêm: điểm chuẩn đại học thuỷ lợi 2021

TÀI LIỆU VIP VIETJACK