công thức tính công suất tỏa nhiệt

Bài ghi chép sau đây, Cơ Khí Việt Hàn tiếp tục tổ hợp những kỹ năng tương quan cho tới công thức tính công suất tỏa nhiệt. Cụ thể là phương pháp tính hiệu suất lan nhiệt độ, quyết định luật Jun-Len-Xơ, hiệu suất năng lượng điện,…

Bạn đang xem: công thức tính công suất tỏa nhiệt

Công suất lan nhiệt là hiệu suất lan rời khỏi ở vật dẫn khi đem dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua loa. Đại lượng này đặc thù mang đến vận tốc lan nhiệt độ của vật dẫn. Nó được xem vì như thế nhiệt độ lượng lan rời khỏi kể từ vật dẫn nhập một đơn vị chức năng thời gian.

Công thức tính hiệu suất lan nhiệt

P=Q/t=R.I2

Trong đó:

P là hiệu suất, đơn vị chức năng hiệu suất lan nhiệt độ là W.

Q là nhiệt độ lượng, đơn vị chức năng là J.

I là ký hiệu của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện, đơn vị chức năng là A.

R là năng lượng điện trở, đơn vị chức năng là Ω.

Công thức tính hiệu suất lan nhiệt độ của năng lượng điện trở là:

Q = I².R = U²/R

Trong bại, U là hiệu năng lượng điện thế

Từ những công thức bên trên, tao đem thể thấy được hiệu suất lan nhiệt độ của một vật ko  phụ nằm trong nhập thời gian nhưng mà dòng sản phẩm năng lượng điện trải qua vật bại.

Công thức tính hiệu suất lan nhiệt

Công của nguồn điện

Điện năng dung nạp nhập toàn mạch vì như thế công của những lực kỳ lạ phía bên trong nguồn điện, tức là vì như thế công của mối cung cấp năng lượng điện.

 Ang = E.q = E.It

Trong đó:

E: Suất năng lượng điện động của mối cung cấp (V)

I: Cường phỏng dòng sản phẩm chạy qua loa mối cung cấp (A)

q: Điện lượng chuyển sang mối cung cấp (C)

t: Thời gian trá dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua loa mối cung cấp (s)

Công suất của nguồn điện

Công suất Png của nguồn điện vì như thế công suất dung nạp điện năng của toàn mạch.

Png=Ang/t=E.I

Lượng điện năng nhưng mà một đoạn mạch dung nạp Khi đem dòng sản phẩm điện chạy qua loa để chuyển hoá trở nên những dạng tích điện không giống được đo vì như thế công của lực điện thực hiện Khi dịch chuyển được bố trí theo hướng những điện tích.

Xem thêm: thuyết minh về một danh lam thắng cảnh ở địa phương em

Công suất của mối cung cấp đặc thù mang đến tốc độ thực hiện công của nguồn điện bại và được xác lập vì như thế công của nguồn điện thực hiện nhập một đơn vị chức năng thời hạn.

A = Uq = UIt

Trong đó:

A: Công của lực năng lượng điện (J)

I: Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện của mạch (A)

U: Hiệu năng lượng điện thế đoạn mạch (V)

t: Thời gian trá (s)

q: Lượng năng lượng điện dịch chuyển qua loa mạch nhập thời hạn t (C).

Định luật Jun-Len-xơ

Phát biểu quyết định luật Jun-Len-xơ: Nhiệt lượng toả rời khỏi ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ dòng sản phẩm điện và với thời hạn dòng sản phẩm điện chạy qua loa vật dẫn bại.

Công thức tính hiệu suất lan nhiệt

Công thức của quyết định luật Jun-Len-xơ: Q = RI2t

Trong đó:

Q: Nhiệt lượng (J)

R: Điện trở (Ω)

I: Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện (A)

t: Thời gian trá dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua loa (s)

Mối mối liên hệ thân thích đơn vị chức năng năng lượng (cal) và Jun (J) như sau:

1J = 0,24 cal

1 cal = 4,18 cal

Như vậy, khi tất cả chúng ta tính Q theo đòi đơn vị chức năng cal thì công thức của quyết định luật Jun-Len-Xơ tiếp tục là: Q = 0,24.R.I².t

Thông qua loa nội dung bài viết bên trên, chúng ta đã và đang tóm được Công thức tính hiệu suất lan nhiệt. quý khách đang được cần phải có nhu yếu mua sắm những thành phầm như bu lông inox, ốc vít inox,… nhằm đáp ứng nhập phát hành, chúng ta có thể tìm về đơn vị chức năng công ty chúng tôi. Cơ khí Việt Hàn đảm bảo tiếp tục mang về cho chính mình những thành phầm unique, đáng tin tưởng nhất thị ngôi trường lúc bấy giờ.

Xem thêm: điểm chuẩn đại học thuỷ lợi 2021

Đăng nhập