công thức diện tích hình chữ nhật

Tính diện tích S hình chữ nhật là 1 trong phần kiến thức và kỹ năng cần thiết ở vô hình học tập. Tuy nhiên so với những bé nhỏ học tập lớp 1 thì còn không hề ít ngạc nhiên khi vừa được tiếp cận. Trong nội dung bài viết này hãy cùng theo với Clevai lần hiểu về công thức tính diện tích S hình chữ nhật nhé.

Bạn đang xem: công thức diện tích hình chữ nhật

1. Công Thức Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật

Diện tích hình chữ nhật đó là phần được đo bởi sự cân đối mặt phẳng của hình, là phần mặt mày bằng nhưng mà chúng ta cũng có thể phát hiện ra. Vậy nên, mong muốn tính diện tích S hình chữ nhật tao tiếp tục lấy chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn.

Công thức nhằm tính diện tích S của hình chữ nhật vô toán tè học

Công thức: S = a x b

Trong đó:

S đó là diện tích S của hình chữ nhật

a được xem là chiều nhiều năm của hình chữ nhật

b được xem là chiều rộng lớn của hình chữ nhật

Ví dụ: Cho hình chữ nhật ABCD, biết chiều nhiều năm là 5cm và chiều rộng lớn 3cm. Hãy dùng công thức tính diện tích S hình chữ nhật nhằm tính diện tích S hình ABCD.

Áp dụng công thức tao với diện tích S hình chữ nhật ABCD tiếp tục là:

5 x 3 = 15 cm2

Đáp số: 15 cm2

2. Một số dạng bài bác tập luyện về diện tích S hình chữ nhật

Trong toán học tập, sẽ sở hữu thật nhiều dạng toán tương quan cho tới tính diện tích S của những hình chữ nhật không giống nhau. Nhưng riêng biệt ở cung cấp tè học tập, những bé nhỏ sẽ tiến hành thích nghi hầu hết với 2 dạng cơ phiên bản sau đây:

Dạng 1: Cách tính diện tích S hình chữ nhật lúc biết chiều nhiều năm và chiều rộng

Đây sẽ là một dạng bài bác tập luyện cơ phiên bản nhất, đề bài bác thông thường tiếp tục cho biết thêm vấn đề về chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và đòi hỏi cần thiết tính diện tích S hình ứng. Vậy nên, nhằm giải được bài bác tập luyện thì người xem chỉ việc vận dụng đúng mực công thức S = a x b nhằm lần đi ra được đáp án.

Ví dụ: Tính diện tích S của một hình chữ nhật với chiều nhiều năm là 10cm và chiều rộng lớn 7cm:

Giải: Áp dụng công thức tính diện tích S hình chữ nhật lớp 4: S= 10 x 7 = 70 (cm2).

Công thức tính diện tích S hình chữ nhật được vận dụng nhiều vô đời sống

Dạng 2: Tính một cạnh của hình chữ nhật lúc biết những thông số

Với dạng toán này tiếp tục ngược lại dạng 1 phía trên, Việc tiếp tục cho biết thêm những vấn đề về diện tích S của hình chữ nhật, cùng theo với chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn và đòi hỏi tìm kiếm ra cạnh sót lại. Vậy nên, khi giải cũng tiếp tục vận dụng theo đuổi công thức S = a x b nhằm suy đi ra vấn đề của cạnh cần thiết lần đúng mực. Cụ thể:

Khi hiểu rằng chiều rộng: Chiều nhiều năm = Diện tích : Chiều rộng

Khi hiểu rằng chiều dài: Chiều rộng lớn = Diện tích : Chiều dài

Xem thêm: after i...lunch i looked for my bag

Ví dụ: Cho một miếng vườn hình chữ nhật, biết diện tích S của miếng vườn là 10cm và biết chiều rộng lớn của miếng vườn là 5cm, hãy tính chiều nhiều năm của miếng vườn bại liệt.

Giải: Áp dụng công thức diện tích hình chữ nhật lớp 3 tao với chiều nhiều năm của miếng vườn = 10 : 5 = 2cm

3. Một số dạng toán về tính chất diện tích S hình chữ nhật

Sau khi tiếp tục bắt chắc hẳn được lý thuyết và những dạng bài bác tập luyện về diện tích S hình chữ nhật bên dưới đó là một trong những bài bác tập luyện tương quan nhằm bé nhỏ hoàn toàn có thể tự động rèn luyện bên trên nhà:

Bài 1: Một miếng vườn hình chữ nhật với chiều nhiều năm là 28cm, chiều rộng lớn bởi 1/4 chiều nhiều năm,hãy tính diện tích S của miếng vườn bại liệt.

Bài 2: Một hình chữ nhật với chiều nhiều năm trăng tròn centimet và với diện tích S bởi 100cm2, phụ thuộc bại liệt hãy tính chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Bài 3: Tính chu vi và diện tích S của hình chữ nhật lúc biết chiều rộng lớn bởi 15cm và nửa chu vi của hình bởi 40cm?

Bài 4: Diện tích của một hình chữ nhật với chiều nhiều năm 12cm và với chiều rộng lớn 8cm là bao nhiêu?

Bài 5: Một miếng vườn hình chữ nhật với chiều nhiều năm là 36cm và với chiều rộng lớn bởi 1/4 chiều nhiều năm. Vậy diện tích S của hình chữ nhật này sẽ là bao nhiêu?

Bài 6: Một hình chữ nhật với chiều nhiều năm là 24cm và với diện tích S bởi 386cm². Khi bại liệt chiều rộng lớn của hình chữ nhật được xem là bao nhiêu?

Bài 7: Hãy lần những chừng nhiều năm sót lại của hình chữ nhật nếu như biết:

a) Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là 15cm và diện tích S của hình chữ nhật bởi 390cm²

b) Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là 34cm và với diện tích S bởi 748cm²

Bài 8: Tính

a) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như với chiều nhiều năm 12cm và chiều rộng lớn 9cm

b) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như với chiều nhiều năm 2m5cm và chiều rộng lớn 8cm

c) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như với chiều rộng lớn 50mm và chiều nhiều năm 2dm4cm

Bài 9: Một hình chữ nhật với chu vi 60cm, biết chiều rộng lớn bởi ⅔  của chiều nhiều năm, hãy tính diện tích S của hình chữ nhật tiếp tục mang lại bại liệt.

Bài 10: Một hình chữ nhật với chu vi là 50cm biết chiều nhiều năm cấp cho tới 4 lượt chiều rộng lớn, hãy tính diện tích S của hình chữ nhật tiếp tục mang lại bại liệt.

Trên đó là công thức tính diện tích S hình chữ nhật và một trong những bài bác tập luyện tương quan nhưng mà Shop chúng tôi mong muốn gửi cho tới độc giả. Hy vọng trên đây được xem là tư liệu hùn trẻ em tiếp thu kiến thức chất lượng rộng lớn vô lịch trình toán tè học tập.

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật