co2 dư + ca(oh)2

Câu hỏi:

20/08/2019 581,651

Bạn đang xem: co2 dư + ca(oh)2

A. đem kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, kết tủa ko tan

B. không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì vô xuyên suốt quy trình thực hiện

C. khi đầu ko thấy hiện tượng kỳ lạ, tiếp sau đó đem kết tủa xuất hiện

D. đem kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, tiếp sau đó kết tủa tan

Đáp án chủ yếu xác

Dẫn kể từ từ CO2 cho tới dư vô hỗn hợp Ca(OH)2 xẩy ra phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O

CO2 + CaCO3 + H2O Ca(HCO3)2

Hiện tượng để ý được: Dung dịch xuất hiện nay kết tủa White tăng dần dần cho tới cực to, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần cho tới không còn.

=> Chọn đáp án D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng này xẩy ra ở catot vô quy trình năng lượng điện phân MgCl2 rét mướt chảy ?

A. sự oxi hoá ion Mg2+.

B. sự khử ion Mg2+.

C. sự oxi hoá ion Cl-.

D. sự khử ion Cl-.

Câu 2:

Cho những đánh giá và nhận định sau:

(a) Kim loại Al đem tính lưỡng tính vì thế Al tan được trong số hỗn hợp axit mạnh và kiềm.

(b) Cr(OH)3 là hóa học lưỡng tính.

(c) Công thức của phèn chua là: Na2SO4.Al2(SO4)2.24H2O.

(d) Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính, vô cơ tính bazơ trội rộng lớn tính axit.

(e) Hỗn phù hợp Al2O3 và Fe người sử dụng triển khai phản xạ nhiệt độ nhôm người sử dụng hàn lối ray.

(f) NaHCO3 là hóa học lưỡng tính, trội tính axit.

Số đánh giá và nhận định sai là:

A. 5

B. 3

C. 4

Xem thêm: kết nối tri thức với cuộc sống lớp 6

D. 2

Câu 3:

Cho những muối bột rắn sau: NaHCO3, NaCl, Na2CO3, AgNO3, Ba(NO3)2. Số muối bột dễ dẫn đến nhiệt độ phân là:

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Câu 4:

Khi tổ chức thực nghiệm pha trộn khí đo, để tránh khí clo bay đi ra khiến cho ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên, cần thiết bịa bên trên mồm bình thu một mẩu bông tẩm hỗn hợp này vô số những hỗn hợp sau đây?

A. NaOH

B. quỳ tím

C. NaCl

D. HCl

Câu 5:

Điều xác định này sau đấy là sai?

A. Theo chiều tăng dần dần năng lượng điện phân tử nhân, những sắt kẽm kim loại kiềm đem nửa đường kính vẹn toàn tử tăng dần

B. Các sắt kẽm kim loại kiềm đem white color bạc, đem tính ánh kim

C. Theo chiều tăng dần dần năng lượng điện phân tử nhân, những sắt kẽm kim loại kiềm đem nhiệt độ nhiệt độ chảy tăng dần

D. Kim loại kiềm là sắt kẽm kim loại nhẹ nhõm, đem tính khử mạnh

Câu 6:

Cho hỗn hợp Ba(HCO3)2 theo lần lượt vô những dung dịch: CuSO4, NaOH, NaHSO4, K2CO3, Ca(OH)2, H2SO4, HNO3, MgCl2, HCl, Ca(NO3)2. Số tình huống đem phản xạ xẩy ra là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Xem thêm: maika cô bé từ trên trời rơi xuống

TÀI LIỆU VIP VIETJACK