cho hình bình hành abcd tâm o

Câu hỏi:

30/03/2020 37,508

Bạn đang xem: cho hình bình hành abcd tâm o

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Giải bài bác 6 trang 12 sgk Hình học tập 10 | Để học tập chất lượng Toán 10

a) Ta có:

O là trung điểm của AC nên Giải bài bác 6 trang 12 sgk Hình học tập 10 | Để học tập chất lượng Toán 10

Do đó Giải bài bác 6 trang 12 sgk Hình học tập 10 | Để học tập chất lượng Toán 10

b) ABCD là hình bình hành nên Giải bài bác 6 trang 12 sgk Hình học tập 10 | Để học tập chất lượng Toán 10

Do đó Giải bài bác 6 trang 12 sgk Hình học tập 10 | Để học tập chất lượng Toán 10

Giải bài bác 6 trang 12 sgk Hình học tập 10 | Để học tập chất lượng Toán 10

Mà ABCD là hình bình hành nên Giải bài bác 6 trang 12 sgk Hình học tập 10 | Để học tập chất lượng Toán 10

Do đó Giải bài bác 6 trang 12 sgk Hình học tập 10 | Để học tập chất lượng Toán 10

d) ABCD là hình bình hành nên Giải bài bác 6 trang 12 sgk Hình học tập 10 | Để học tập chất lượng Toán 10

Lại có Giải bài bác 6 trang 12 sgk Hình học tập 10 | Để học tập chất lượng Toán 10

Do đó Giải bài bác 6 trang 12 sgk Hình học tập 10 | Để học tập chất lượng Toán 10

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Xem thêm: cảm nhận về nhân vật chị dậu

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho thân phụ lực Giải bài bác 10 trang 12 sgk Hình học tập 10 | Để học tập chất lượng Toán 10 cùng hiệu quả vào một trong những vật bên trên điểm M và vật đứng yên ổn. Cho biết độ mạnh của nhị lực F1, F2 đều là 100N và MAB^=60°. Tìm độ mạnh và vị trí hướng của lực F3.

Câu 2:

Cho tam giác ABC. Cạnh ngoài của tam giác vẽ những hình bình hành: ABIJ, BCPQ, CARS. Chứng minh rằng Giải bài bác 4 trang 12 sgk Hình học tập 10 | Để học tập chất lượng Toán 10

Câu 3:

Cho hình bình hành ABCD và điểm M tùy ý. Chứng minh rằng Giải bài bác 2 trang 12 sgk Hình học tập 10 | Để học tập chất lượng Toán 10

Câu 4:

Cho vectơ a, b là nhị vectơ không giống vectơ 0. Khi này với đẳng thức

Giải bài bác 7 trang 12 sgk Hình học tập 10 | Để học tập chất lượng Toán 10

Câu 5:

Cho tam giác đều ABC cạnh bởi vì a. Tính phỏng nhiều năm của những vectơ Giải bài bác 5 trang 12 sgk Hình học tập 10 | Để học tập chất lượng Toán 10

Câu 6:

Cho đoạn trực tiếp AB và điểm M nằm trong lòng A và B sao mang đến AM > MB. Vẽ những vector Giải bài bác 1 trang 12 sgk Hình học tập 10 | Để học tập chất lượng Toán 10

TÀI LIỆU VIP VIETJACK