các chất làm mất màu dung dịch brom

Brom là 1 trong những vô số không nhiều dung dịch demo gom nhận ra và phân biệt những phù hợp hóa chất cùng nhau. Vậy hóa học này làm mất đi color hỗn hợp Brome? Chất này ko phản xạ với hỗn hợp nước Brom. Giúp chất vấn đáp chất hóa học tiếp tục vấn đáp thắc mắc này cho những em nha.

Bạn đang xem: các chất làm mất màu dung dịch brom

Những hóa học này tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom? Có nhiều hóa học cơ học và vô sinh hoàn toàn có thể làm mất đi color hỗn hợp Brom, ví dụ bao gồm những hóa học sau:

Chất làm mất đi color hỗn hợp brom

Các phù hợp hóa học cơ học làm mất đi color hỗn hợp Brom

Các phù hợp hóa học cơ học Anken, phenol, enol, group acetyl, anilin,  glucozơ, Toluen, Etylbenzen, Stiren, Xeton, Andehit sẽ làm mất đi color hỗn hợp brom.

1. Etilen: Phản ứng làm mất đi color hỗn hợp Brom đặc thù nhất là xẩy ra với anken tuy nhiên ví dụ là etilen. 

Phản ứng làm mất đi color hỗn hợp brom của etilen: CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

Sau phản xạ, hỗn hợp Brom trả kể từ color cam quý phái white color.

2. Phenol: Phenol làm mất đi color hỗn hợp Brom. Khi mang đến hỗn hợp Phenol vào trong bình chứa chấp Brom, hỗn hợp lúc đầu red color nâu trả quý phái white color đục.

Phản ứng thân thiện Phenol và Brom: C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Phenol nhập cuộc phản xạ thế Brom muốn tạo rời khỏi phù hợp hóa học brom hóa, nước brom bị tổn thất color và tạo ra kết tủa White.

3. Anilin: Hợp hóa học cơ học anilin cũng chính là hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brom, hiện tượng kỳ lạ xẩy ra thân thiện anilin và Brom là hỗn hợp lúc đầu red color nâu trả quý phái white color đục, sở hữu kết tủa White và sở hữu khí gold color nâu cất cánh rời khỏi.

Phương trình thân thiện Anilin và Brom: C6H5NH2 + 3Br2 → C6H3Br3NH2 + 3HBr

4. Toluen: Cho Toluen ứng dụng với nước brom tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ hỗn hợp lúc đầu color cam trả quý phái white color đục và sở hữu kết tủa gold color nâu.

Phương trình toluen và brom: C6H5CH3 + Br2 → HBr + C6H5CHBr2

5. Ethylbenzene: Chất làm mất đi color hỗn hợp brom tiếp sau là Ethylbenzene. Khi mang đến phù hợp hóa học Ethylbenzene vào trong bình chứa chấp nước brom thì hỗn hợp tiếp tục trả quý phái white color đục và sở hữu kết tủa gold color nâu mặt dưới bình.

Phương trình phản xạ thân thiện Ethylbenzene và br2: C8H10  + Br2 → HBr + C6H5C2H4Br

6. Stiren: Tương tự động như toluen thì phù hợp hóa học cơ học Stiren cũng làm mất đi color hỗn hợp brom, hiện tượng kỳ lạ phản xạ là hỗn hợp trả quý phái white color đục và sở hữu kết tủa gold color nâu.

Phương trình phản xạ thân thiện Stiren và brom: C6H5-CH=CH2 + Br2 → HBr + C6H5CHBrCH=CH2

7. enol: Hợp hóa học cơ học enol cũng làm mất đi color hỗn hợp Brom, phản xạ này còn được gọi là ketone brom hóa.

8. Glucozơ: Phản ứng thân thiện glucozo với hỗn hợp nước Brom là cơ hội gom tất cả chúng ta phân biệt thân thiện glucozơ và fructozơ. Glucozơ làm mất đi color hỗn hợp brom, còn fructozơ sẽ không còn phản xạ với hỗn hợp brom.

Phương trình phản xạ thân thiện glucozo và nước brom:

Br2 + C6H12O6 + H2O → 2HBr + C6H12O7

Xem thêm: cảm nhận về nhân vật chị dậu

9. Xeton: Phản ứng thân thiện xeton và nước brom là phản xạ thế, tiếp giáp với group cacbonyl và làm mất đi color hỗn hợp Brom.

10. Andehit: Andehit ứng dụng với nước brom và bị lão hóa tạo ra hỗn hợp ko color.

Phương trình phản xạ thân thiện andehit và nước brom:

2C4H8O + 3Br2 → 2C4H6OBr + 4HBr

chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom

Các phù hợp hóa học vô sinh làm mất đi thuốc nước Brom

Thường thì các hóa học, phù hợp hóa học vô sinh sở hữu tính khử mạnh tiếp tục ứng dụng được với hỗn hợp Brom và làm mất đi color hỗn hợp nước brom. 

Danh sách những hóa học vô sinh làm mất đi thuốc nước brom:Cl2, SO2, NO2-, SO3-, H2S…

1. Cl2: Vì Cl2 sở hữu tính lão hóa mạnh rộng lớn Br2 nên nó sẽ bị làm mất đi color hỗn hợp Brom.

Phương trình phản xạ thân thiện Cl2 và Br2: Br2+Cl2  → BrCl2

2. SO2 cũng chính là hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brome, thành phầm tạo ra trở nên là axit H2SO4 và axit HBr

Phương trình phản xạ thân thiện SO2 và Br2: SO2 + 2Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

3. Nhóm NO2-(nhóm Nitrit): Nhóm Nitrit làm mất đi color hỗn hợp brom

Phản ứng minh họa: 2NO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + HNO3 + NO

4. Nhóm SO3- ( Sunfat ) : Nhóm Sunfat là hóa học làm mất đi color hỗn hợp brom.

Phản ứng minh họa: SO32- + Br2 + 2H2O → 2HBr + SO42- + 2OH-

Chất này ko làm mất đi color hỗn hợp brom?

Có thật nhiều hóa học ko làm mất đi color hỗn hợp brom, Đặc điểm công cộng của những hóa học ko làm mất đi color hỗn hợp brom là sở hữu tính lão hóa yếu hèn hoặc sở hữu links vững chắc và kiên cố.

Benzen ko làm mất đi color hỗn hợp brom vì như thế benzen sở hữu links song ko bão hòa, tuy nhiên bọn chúng sở hữu links pi ổn định ấn định và nó ko phản xạ với hỗn hợp nước brom.

Ankan ko làm mất đi color hỗn hợp brom vì như thế nó là hiđrocacbon no.

Các phù hợp hóa học cơ học không giống ko làm mất đi color hỗn hợp brom như Al2(SO4)3, Na2S2O3, NaOH, HCl, KOH, Fe(OH)3…

Lời kết: Đây là đáp án mang đến thắc mắc những hóa học này làm mất đi color hỗn hợp Brom cụ thể và không thiếu thốn nhất.

Xem thêm: đại học sân khấu điện ảnh hcm