c2h4 ra c2h4(oh)2

C2H4 đi ra C2H4(OH)2

Bạn đang xem: c2h4 ra c2h4(oh)2

C2H4 +  KMnO4 + H2O → C2H4(OH)2 + MnO2 + KOH là phương trình phản xạ của C2H4 tính năng với hỗn hợp KMnO4 thực hiện màu sắc tím KMnO4 đem dần dần sang trọng ko mầy và đem vẩn đục black color.

>> Mời chúng ta xem thêm tăng một vài tư liệu tương quan cho tới phương trình 

  • C2H4 + HCl → C2H5Cl
  • C2H4 + Br2 → C2H4Br2
  • C2H4 + O2 → CH3CHO
  • C2H4 + H2O → C2H5OH

1. Phương trình phản xạ C2H4 tính năng hỗn hợp KMnO

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH 

CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4  → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2 + 2KOH

2. Thực hiện nay phản xạ C2H4 nhập hỗn hợp KMnO

Cách thực hiện: Dẫn khí etilen qua chuyện láo phù hợp hỗn hợp dung dịch tím, xuất hiện nay hiện tượng lạ kết tủa đen ngòm là MnO2

3. Dẫn kể từ từ C2H4 nhập hỗn hợp KMnO4 hiện tượng lạ để ý được

Màu tím của KMnO4 đem dần dần sang trọng ko mầu và đem vẩn đục black color.

4. Tính Hóa chất của Etilen

4.1. Phản ứng lão hóa của Etilen 

  • Phản ứng lão hóa trả toàn

Khi etilen bị thắp với oxi, etilen và những đồng đẳng đều cháy và lan nhiều nhiệt 

CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2

  • Phản ứng oxi ko trả toàn

Sục khí etilen nhập hỗn hợp KMnO4, thấy màu sắc của hỗn hợp nhạt nhẽo dần dần và đem kết tủa nâu đen ngòm của MnO2 

CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2 + 2KOH

Các đồng đẳng của etilen cũng làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4. Phản ứng này được đùng dể nhận thấy etilen

4.2. Etilen tính năng brom dạng dung dịch

Phương trình hóa học:

CH2= CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

4.3. Etilen tác dụn với H2O

Ở nhiệt độ chừng tương thích và đem xúc tác axit, etilen hoàn toàn có thể nằm trong nước

C2H4 + H2O \overset{t^{o} }{\rightarrow}C2H5OH

Với điểm lưu ý những hóa học link song (tương tự động etilen) dễ dàng nhập cuộc phản xạ nằm trong. Phân tử etilen kết phù hợp với nhau (còn gọi là phản xạ trùng hợp)

4.4. Phản ứng trùng ngưng

Các phân tử etilen kết phù hợp với nhau dẫn đến hóa học đem phân tử lượng rất rộng lớn gọi là PolyEtiten hoặc thường hay gọi là PE

Phương trình phản xạ.

….+ CH2= CH2 + CH2= CH2 +….→ ….- CH2– CH2 – CH2– CH2-….

5. Bài tập luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Thực hiện nay thực nghiệm sau: Dẫn kể từ từ C2H4 nhập hỗn hợp KMnO4 hiện tượng lạ để ý được là

A. Dung dịch được màu sắc nhập suốt

B. Dung dịch được màu sắc tím

C. Có vẩn đục màu sắc đen

D. Xuất hiện nay kết tủa màu sắc đen

Xem đáp án

Đáp án C

Thực hiện nay thực nghiệm sau: Dẫn kể từ từ C2H4 nhập hỗn hợp KMnO4 hiện tượng lạ để ý được là Có vẩn đục màu sắc đen

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH

Câu 2. Etilen ko phản xạ với hóa học nào là bên dưới đây

A. hỗn hợp Br2

B. sắt kẽm kim loại Na

C. hỗn hợp KMnO4

D. tính năng hỗn hợp NaOH

Xem đáp án

Đáp án D

Etilen ko tính năng hỗn hợp NaOH

A. hỗn hợp Br2

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

B. sắt kẽm kim loại Na

C2H4 + 2Na → C2H4Na2

C. hỗn hợp KMnO4

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH

Câu 3. Nhận biết Khí CH4 và C2H4 người tao dùng hóa hóa học nào là bên dưới đây

A. hỗn hợp brom.

B. hỗn hợp AgNO3/NH3

C. quỳ tím

D. Nước vôi trong

Xem đáp án

Xem thêm: câu khiến là câu như thế nào

Đáp án A

Dẫn những khí qua chuyện bình đựng Br2 dư :

Mất màu: C2H4

Không hiện tượng lạ gì là CH4

Câu 4. Dãy những hóa học đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím là

A. Etilen, axetilen, anđehit fomic, toluen

B. Axeton, etilen, anđehit axetic, cumen

C. Benzen, but-1-en, axit fomic, p-xilen

D. Xiclobutan, but-1-in, m-xilen, axit axetic

Xem đáp án

Đáp án A

Axeton, benzen, xiclobutan ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím

Câu 5. Phát biểu nào là tiếp sau đây ko đúng:

A. Điều chế etilen nhập chống thực nghiệm bằng phương pháp đun etylic với H2SO4 đặc cho tới khoảng chừng 170oC

B. Tất cả những ancol Lúc đun rét mướt với H2SO4 đặc cho tới khoảng chừng 170oC đều nhận được anken

C. Đun rét mướt ancol với H2SO4 đặc ở nhiệt độ chừng khoảng chừng 140oC tiếp tục nhận được ete

D. Đun rét mướt propan-1-ol với H2SO4 đặc ở nhiệt độ chừng 170oC chỉ thu được một olefin duy nhất

Xem đáp án

Đáp án B

Một vài ba ancol, ví dụ điển hình CH3OH hoặc (CH3)3C-CH2OH. Không đem phản xạ tách nước tạo ra anken (mà chỉ tạo ra este)

Câu 6. Phản ứng chất hóa học đặc thù của etilen là:

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng lão hóa - khử.

D. Phản ứng phân bỏ.

Xem đáp án

Đáp án B

Phản ứng chất hóa học đặc thù của etilen là Phản ứng nằm trong.

Eitlen (CH2=CH2) đem link song xoàng xĩnh bền, đơn giản nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Câu 7. Chất nào là tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4 ở ĐK thường

A. Benzen

B. Axetilen

C. Metan

D. Toluen

Xem đáp án

Đáp án B

Axetilen đem công thức CH≡CH nên làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4 ở ĐK thông thường.

3C2H2 + 8KMnO4 + 4H2O → 3(COOH)2 + 8MnO2 + 8KOH

Câu 8. Nhận xét đích thị về khí etilen

A. Là hóa học khí ko màu sắc, đem hương thơm hắc

B. Là hóa học khí ko hương thơm, không nhiều tan nhập nước

C. Là hóa học khí nặng trĩu rộng lớn ko khí

D. Là hóa học khí ko màu sắc, không nhiều tan nhập nước

------------------------------------------

Trên phía trên VnDoc đã mang cho tới chúng ta phương trình chất hóa học đặc biệt hữu ích C2H4 + KMnO4 + H2O → C2H4(OH)2 + MnO2 + KOH, đó là phản xạ kể từ Etlilen đi ra Etlilen glicol. Giúp chúng ta biết phương pháp ghi chép và cân đối phương trình một cơ hội nhanh chóng và đúng đắn.

Xem thêm: nguyên nhân thực dân pháp xâm lược việt nam