bring off là gì

Bring about là gì? Trong nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục mò mẫm hiểu về nghĩa của kể từ này và cơ hội dùng nó trong số thắc mắc, một vài ví dụ nhằm nắm rõ rộng lớn về nó.

Bạn đang xem: bring off là gì

Trong nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục mò mẫm hiểu về nghĩa của động kể từ Bring cút cộng đồng với những giới kể từ không giống nhau và cơ hội dùng nó trong số thắc mắc. Chúng tao cũng tiếp tục đánh giá một vài ví dụ sẽ giúp nắm rõ rộng lớn về chân thành và ý nghĩa của kể từ “bring about” và những cụm kể từ không giống.

Bring about là gì vô giờ Anh

Bring about là gì vô giờ Anh? Bring about là dạng lúc này của brought about là một trong những cụm kể từ giờ Anh Tức là “gây ra”, “khởi xướng” hoặc “dẫn đến”. Ví dụ: “His efforts brought about significant change in the community.” (Nỗ lực của anh ấy tao phát sinh nhiều thay cho thay đổi cần thiết vô nằm trong đồng).

Có thể dùng cụm kể từ “bring about” nhằm biểu diễn mô tả một hành vi hoặc quy trình nhưng mà thành phẩm của chính nó phát sinh một sự thay cho thay đổi hoặc thành phẩm nào là cơ. Ví dụ: “Their protests brought about the government’s decision vĩ đại repeal the law.” (Cuộc biểu tình của mình phát sinh đưa ra quyết định của cơ quan chính phủ nhằm diệt vứt luật).

Bring about là gì

Bring about là gì

Một số câu ví dụ về bring about được dùng vô kí thác tiếp

Một số câu ví dụ về bring about được dùng vô tiếp xúc sẽ tiến hành liệt kê bên dưới đây:

 • The new policy brought about significant changes in the company’s operations. (Chính sách mới nhất phát sinh những thay cho thay đổi đáng chú ý vô hoạt động và sinh hoạt của công ty).
 • The activist’s efforts brought about awareness on the issue of climate change. (Nỗ lực của những mái ấm hoạt động và sinh hoạt hóa giải làm ra đi ra sự trí tuệ về yếu tố thay cho thay đổi khí hậu).
 • The invention of the mạng internet brought about a revolution in communication. (Sáng chế đi ra mạng internet làm ra đi ra một thay đổi trong các việc kí thác tiếp).

Địng nghĩa Bring up là gì

Địng nghĩa Bring up là gì? “Bring up” rất có thể có rất nhiều nghĩa, song vô giờ Anh thông thườn nhất là:

 • Nâng cao, tưng bốc một chủ thể hoặc vấn đề: Ví dụ “Can we bring up the topic of salary raises at the meeting tomorrow?”
 • Nuôi dạy dỗ, che chở một đứa trẻ: Ví dụ “She brought up her children with love and strict discipline.”
 • Giới thiệu, nhắc đến một chủ đề hoặc một người: Ví dụ “He brought up a great point in the discussion.”

Định nghĩa Bring out là gì

Định nghĩa Bring out là gì? “Bring out” rất có thể có rất nhiều nghĩa tùy nằm trong vô tình huống. Từ này thông thường được sử dụng như sau:

 • Trình bày, hiển thị: “Let’s bring out the cake for the birthday celebration.”
 • Tái hiển thị: “The chef is bringing out a new thực đơn for the restaurant.”
 • Tạo đi ra hoặc mò mẫm ra: “The detective is trying vĩ đại bring out the truth in the investigation.”
 • Khiến mang đến ai/cái gì xuất hiện nay hoặc túa mở: “She has a talent for bringing out the best in people.”

“Bring out” rất có thể được dùng trong vô số trường hợp không giống nhau, ví dụ điển hình như: trình diễn thức ăn, dẫn đến một thành phầm mới nhất, hoặc mò mẫm đi ra vấn đề. Nó với nghĩa tương tự với “tạo ra” hoặc “hiển thị”.

Định nghĩa Bring down là gì

Định nghĩa Bring down là gì? “Bring down” Tức là thực hiện rời, hạ xuống, hoặc sụp đổ một chiếc gì cơ. Cụm kể từ này rất có thể dùng trong vô số phía không giống nhau, ví dụ như “bring down crime rate” (giảm tỷ trọng tội phạm), “bring down a plane” (hạ một máy bay), hoặc “bring down a government” (hoạt động ngăn chặn chủ yếu phủ).

Cụm kể từ “bring down” còn rất có thể dùng nhằm mô tả việc thực hiện rời, thực hiện giảm sút hoặc huỷ diệt một chiếc gì cơ, ví dụ như “bring down prices” (giảm giá), “bring down morale” (giảm tinh ma thần), hoặc “bring down a wall” (phá tường). Tùy vô trường hợp, nghĩa của “bring down” rất có thể là tích rất rất hoặc xấu đi.

Định nghĩa Bring off là gì

Định nghĩa Bring off là gì? “Bring off” Tức là hoàn thành xong một trách nhiệm hoặc giải quyết và xử lý một yếu tố một cơ hội thành công xuất sắc. Cụm kể từ này thông thường được dùng nhằm mô tả việc triển khai một trách nhiệm mới nhất hoặc trở ngại một cơ hội hiệu suất cao. Ví dụ: “She brought off the project on time despite the tight deadline” (Cô ấy hoàn thành xong dự án công trình vô thời hạn mặc dù giới hạn rất rất chặt).

Định nghĩa Bring forward là gì

Định nghĩa Bring forward là gì? “Bring forward” Tức là dịch chuyển thời hạn hoặc sự khiếu nại cho tới 1 thời điểm sớm rộng lớn đối với thời khắc lúc đầu đang được dự tính. Từ này thông thường được dùng trong vô số trường hợp không giống nhau, ví dụ điển hình như: dịch chuyển một buổi họp cho tới 1 thời điểm sớm rộng lớn, hoặc dịch chuyển một plan cho tới 1 thời điểm sớm rộng lớn.

Ví dụ: “Due vĩ đại the bad weather, we have decided vĩ đại bring forward the meeting vĩ đại next week.”

Định nghĩa Bring over là gì

Định nghĩa Bring over là gì? “Bring over” Tức là trả, dịch chuyển hoặc đem một chiếc gì cơ từ 1 điểm cho tới một điểm không giống. Cụm kể từ này thông thường được dùng nhằm mô tả việc quy đổi hoặc dịch chuyển một đối tượng người sử dụng, một người hoặc một vấn đề từ 1 điểm cho tới một điểm không giống. Ví dụ: “Can you bring over the cake from the kitchen?” (Bạn rất có thể đem bánh kể từ phòng bếp cho tới trên đây được không?).

Bring along là gì vô giờ Anh

Bring along là gì vô giờ Anh? Bring along là một trong những cụm động kể từ Tức là đem ai cơ hoặc cái gì cơ cùng theo với chúng ta cho tới một vị trí hoặc một sự khiếu nại. Nó thông thường được dùng Khi ai này được chào đi loanh quanh đâu đó hoặc làm cái gi cơ và chúng ta được quy tắc đem theo đòi người không giống hoặc cái gì cơ không giống cùng theo với chúng ta.

Ví dụ,

Xem thêm: Địa chỉ mua giày MLB đa dạng mẫu mã, nhiều ưu đãi khủng

 1. Sarah is going vĩ đại the beach tomorrow and she wants vĩ đại bring along her dog. She loves spending time with her furry companion and thinks he’ll enjoy running around on the sand: Sarah tiếp tục cút biển cả vào trong ngày mai và cô ấy mong muốn đem theo đòi con cái chó của cô ấy ấy. Cô ấy quí dành riêng thời hạn với những người chúng ta sát cánh lông lá của tớ và cho rằng anh ấy tiếp tục quí chạy xoay quanh kho bãi cát.
 2. Tom was invited vĩ đại a business dinner and asked if he could bring along his assistant. He wants vĩ đại introduce his assistant vĩ đại his colleagues and thinks it will be a good opportunity for her vĩ đại network and learn more about the industry: Tom được chào cho tới dự một giở tối việc làm và căn vặn liệu anh tao rất có thể đem theo đòi trợ lý của tớ ko. Anh ấy mong muốn trình làng trợ lý của tớ với người cùng cơ quan và cho rằng này sẽ là thời cơ đảm bảo chất lượng nhằm cô ấy liên kết và mò mẫm hiểu tăng về ngành.

Bring about đồng nghĩa tương quan với những kể từ gì

Bring about đồng nghĩa tương quan với những kể từ gì nhằm tất cả chúng ta biết phương pháp sử dụng kể từ thay cho thế nhằm ko lặp kể từ trong số nội dung bài viết.

Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với “bring about” bao gồm:

 • Caused – tạo ra ra
 • Resulted in – thành phẩm trong
 • Led vĩ đại – dẫn đến
 • Brought on – tạo ra ra
 • Triggered – kích hoạt
 • Initiated – khởi đầu
 • Produced – sản xuất
 • Created – tạo ra ra
 • Engendered – tạo ra ra
 • Brought forth – trình diễn.

Cấu trúc của cụm kể từ bring about chi tiết

Cấu trúc của cụm kể từ bring about chi tiết là “bring + about”. Nó là một trong những phrasal verb với ý tức thị phát sinh hoặc thành phẩm vô một sự khiếu nại hoặc tình trạng.

Ví dụ: “The new policy will bring about significant changes in the company.”

Chú ý: “Bring about” ko nên là một trong những kể từ đồng nghĩa tương quan trọn vẹn với “cause” hoặc “create”. Nó thông thường được dùng vô một vài trường hợp rõ ràng, như Khi mong muốn nhấn mạnh vấn đề sự hiệu quả của một hành vi hoặc sự khiếu nại bên trên một tình trạng hoặc trường hợp.

Những kể từ trái ngược nghĩa với bring about

Những kể từ trái ngược nghĩa với “bring about” bao gồm:

 • Prevent – ngăn chặn
 • Halt – ngừng lại
 • Stop – dừng
 • Block – chặn
 • Stifle – khuất phục
 • Suppress – đẩy lùi
 • Curtail – giới hạn
 • Inhibit – ngăn chặn
 • Stem – chặn
 • Derail – thực hiện mang đến chạm trán

Ví dụ: “The lack of funding prevented the project from bringing about the desired results.”

Cách phân biệt bring in và bring about

Cách phân biệt bring in và bring about sẽ tiến hành trình diễn bên dưới đây:

“Bring in” và “bring about” là nhị cụm kể từ giờ Anh với nghĩa không giống nhau.

“Bring in” Tức là đưa vào hoặc mang tới. Ví dụ: “She brought in a lot of new clients for the company” (Cô tao đang được đưa vào thật nhiều người sử dụng mới nhất mang đến công ty).

Trong Khi cơ, “bring about” Tức là phát sinh, kéo đến hoặc thực hiện cho 1 vấn đề xẩy ra. Ví dụ: “The new policy brought about a reduction in crime rates” (Chính sách mới nhất làm ra đi ra sự rời tỷ trọng tội phạm).

Trong cả nhị tình huống, “bring” là một trong những động kể từ chỉ hành vi, tuy nhiên “bring in” chứng thực về sự đưa vào hoặc mang tới, trong lúc “bring about” chứng thực về sự phát sinh hoặc kéo đến một vấn đề.

Bài viết lách bên trên trên đây đang được hỗ trợ những vấn đề hữu ích về chủ thể bring about là gì? Cách dùng và cấu hình của chính nó. “Bring about” là một trong những cụm kể từ giờ Anh Tức là phát sinh, kéo đến hoặc thực hiện cho 1 vấn đề xẩy ra. Nó thông thường được dùng nhằm mô tả việc giải quyết và xử lý một yếu tố hoặc phát sinh một sự thay cho thay đổi. Tuy nhiên, cần thiết chú ý rằng cụm kể từ này sẽ không phân tích vấn đề cơ với tích rất rất hoặc xấu đi. Trong từng tình huống rõ ràng, vấn đề được phát sinh rất có thể với thành phẩm tích rất rất hoặc xấu đi, tùy vô cơ hội giải quyết và xử lý và trường hợp.

Xem thêm: Vật đem tin tưởng là gì? Tầm cần thiết của vật đem tin tưởng thời đại hiện nay nay

Xem thêm: cho hình bình hành abcd tâm o