biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

Câu hỏi:

18/06/2019 132,842

Bạn đang xem: biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

A.  Pha ban sơ của nước ngoài lực tuần trả tính năng lên vật.

Đáp án chủ yếu xác

B.  Biên chừng của nước ngoài lực tuần trả tính năng lên vật.

C. Tần số của nước ngoài lực tuần trả tính năng lên vật.

D. Hệ số lực cản (của yêu tinh sát nhớt) tính năng lên vật.

Chọn A

Dao động chống bức: Là xê dịch Chịu tính năng của nước ngoài lực biến hóa thiên tuần trả theo dõi thời hạn F = F0cos(wt + j) với F0 là biên chừng của nước ngoài lực.

  + Ban đầu xê dịch của hệ là một trong những xê dịch phức tạp vì thế sự tổ hợp của xê dịch riêng rẽ và xê dịch chống bức tiếp sau đó xê dịch riêng rẽ tắt dần dần vật tiếp tục xê dịch ổn định ấn định với tần số của nước ngoài lực.

  + Biên chừng của xê dịch chống bức tăng nếu như biên chừng nước ngoài lực (cường chừng lực) tăng và ngược lại.

  + Biên chừng của xê dịch chống bức hạn chế nếu như lực cản môi trường thiên nhiên tăng và ngược lại.

  + Biên chừng của xê dịch chống bức tăng nếu như chừng chênh nghiêng thân thích tần số của nước ngoài lực và tần số xê dịch riêng rẽ hạn chế.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi mang 1 con cái nhấp lên xuống đơn lên rất cao theo dõi phương trực tiếp đứng (coi chiều nhiều năm của con cái nhấp lên xuống đơn ko đổi) thì tần số xê dịch điều tiết của chính nó sẽ:

A. giảm vì thế vận tốc trọng ngôi trường thuyên giảm chừng cao.

B.  tăng vì thế chu kì xê dịch điều tiết của chính nó hạn chế.

C. tăng vì thế tần số xê dịch điều tiết của chính nó tỉ trọng nghịch ngợm với vận tốc trọng ngôi trường.

D.   không thay đổi vì thế chu kì xê dịch điều tiết của chính nó ko tùy thuộc vào vận tốc trọng ngôi trường.

Câu 2:

Con nhấp lên xuống xoắn ốc xê dịch điều tiết, khi tăng lượng của vật lên 4 đợt thì tần số xê dịch của vật:

A. tạo thêm 4 đợt.

B. giảm xuống 4 đợt.

C. tạo thêm gấp đôi.

D. giảm xuống gấp đôi.

Câu 3:

Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc bao gồm vật với lượng m và xoắn ốc có tính cứng k ko thay đổi, xê dịch điều tiết. Nếu lượng m=200g thì chu kì xê dịch của con cái nhấp lên xuống là 2s. Để chu kì con cái nhấp lên xuống là 1s thì lượng m bằng:

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

A. 200g

B. 100g

C. 50g

D. 800g

Câu 4:

Một vật nhỏ triển khai xê dịch điều tiết với phương trình x=10cos(4πt+π2) (cm) với t tính vì chưng giây. Động năng của vật cơ biến hóa thiên với chu kì bằng:

A. 1,00s

B. 1,50s

C. 0,50s

D. 0,25s

Câu 5:

Vật với lượng m treo nhập xoắn ốc có tính cứng k. Kích mến mang lại vật xê dịch điều hoà với biên chừng 3cm, thì chu kì xê dịch của chính nó là T = 0,3s. Nếu kích ứng mang lại vật xê dịch với biên chừng vì chưng 6cm thì chu kì biến hóa thiên của động năng là:

A. 0,15s

B. 0,3s

C. 0,6s

D. 0,423s

Câu 6:

Một con cái nhấp lên xuống đơn với chiều nhiều năm l, trong vòng thời hạn Δt nó thực hiện tại được 6 xê dịch. Người tao giảm sút chừng nhiều năm của chính nó cút 16 centimet, cũng trong vòng thời hạn Δt như lúc trước nó triển khai được 10 xê dịch. Chiều nhiều năm ban sơ của con cái nhấp lên xuống là:

A. l = 25m.

B. l = 25cm.

C. l = 9m.

D. l = 9cm.

Xem thêm: tuổi của cây một năm được tính theo

TÀI LIỆU VIP VIETJACK