báo cáo tổng kết công tác hội phụ nữ xã

Mẫu báo cáo tổng kết công tác phong trào chi hội phụ nữ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tổng kết công tác, phong trào hoạt động của chi hội phụ nữ. Mẫu báo cáo nêu rõ những thành quả, ưu nhược điểm trong năm qua của chi hội. Vậy Mẫu kế hoạch tổng kết công tác hội phụ nữ như thế nào? Hãy cùng ACC tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây. Mời các bạn tham khảo.

Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 -
Mẫu kế hoạch tổng kết công tác hội phụ nữ

1. Mẫu báo cáo tổng kết công tác phong trào chi hội phụ nữ là gì?

Mẫu báo cáo tổng kết công tác phong trào chi hội phụ nữ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tổng kết công tác, phong trào hoạt động của chi hội phụ nữ. Mẫu báo cáo nêu rõ những thành quả, ưu nhược điểm trong năm qua của chi hội.

Bạn đang xem: báo cáo tổng kết công tác hội phụ nữ xã

Báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ thường do Ban Chấp hành chi hội soạn thảo ra để trình bày trước Hội nghị tổng kết chi hội cuối năm hoặc Đại hội chi hội phụ nữ vào cuối nhiệm kỳ. Mỗi chi hội phụ nữ thành lập ở các địa phương khác nhau, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau nên báo cáo tổng kết giữa các chi hội phụ nữ không giống nhau. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

2. Nội dung chính của báo cáo tổng kết công tác phong trào chi hội phụ nữ

Một bản bản báo cáo tổng kết công tác phong trào chi hội phụ nữ sẽ khá dài, sau đây Hoatieu xin đưa ra những nội dung quan trọng mà các bạn cần lưu ý cho vào để bài báo cáo tổng kết của mình được đầy đủ nhất.

2.1. Các điều cần đánh giá trong bản báo cáo tổng kết công tác phong trào chi hội phụ nữ

 • Đánh giá tác động tích cực của các chính sách an sinh xã hội, sự quan tâm của chính quyền địa phương, các cấp hội hỗ trợ phụ nữ nghèo trên địa bàn vượt qua khó, ổn định cuộc sống.
 • Đánh giá tư tưởng các tầng lớp phụ nữ trong toàn chi hội nói chung vào sự lãnh đạo của Đảng, các cấp hội, chính quyền.
 • Đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm:
 • Đánh giá kết quả đạt được của từng phong trào thi đua, từng mô hình hoạt động, đưa ra các con số, tỉ lệ cụ thể.
 • Đánh giá về công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể khác: Ghi cụ thể các nội dung phối hợp của chi hội phụ nữ với các ban ngành, đoàn thể khác: điện lực, văn hóa thông tin, trung tâm thể thao, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, trung tâm y tế…
 • Đánh giá công tác tập huấn, nâng cao đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên
 • Đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua báo Hội, các bài viết tuyên truyền đến chi hội phụ nữ tại địa phương.
 • Đánh giá công tác hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.
 • Đánh giá công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường.
 • Đánh giá các công tác khác:

  Đánh giá cụ thể về các hoạt động truyền thông các chuyên đề dinh dưỡng, dân số kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, HIV/AIDS, bảo vệ chăm sóc trẻ em, công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện.

2.2. Các hoạt động trong bản báo cáo tổng kết công tác phong trào chi hội phụ nữ

 • Tổ chức tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin các chương trình “Gia đình và đời sống”, “Phòng chống tệ nạn xã hội”…
 • Tổ chức các phong trào cho phụ nữ trong chi hội vào các ngày 8/3, 20/10, tổ chức các câu lạc bộ dành cho tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên.
 • Phối hợp với các cấp hội tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng tuyên truyền cho tuyên truyền viên cơ sở.
 • Phối hợp tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề cung cấp kỹ năng, kiến thức, và định hướng giá trị thẩm mỹ cho hội viên phụ nữ trên địa bàn.
 • Nêu rõ số lượng đầu sách, báo Hội được cấp phát cho hội viên mà chi hội có.
 • Giúp đỡ các gia đình phụ nữ trong chi hội đều đạt tiêu chí cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”.
 • Triển khai tất cả các gia đình hội viên phụ nữ xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, đăng ký hộ gia đình hội viên đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”.
 • Ghi cụ thể số tiền hỗ trợ, hiệu quả các chương trình hỗ trợ vốn, dạy nghề và giải quyết việc làm trong chi hội.

3. Mẫu báo cáo tổng kết chi hội phụ nữ 2023

Trong nhiệm kỳ …….., công tác Hội và phong trào phụ nữ ……………. đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, Hội LHPN thành phố. Vận động, khuyến khích hội viên, phụ nữ phát huy truyền thống vẻ vang và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; tích cực thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Trong lĩnh vực kinh tế nhằm giúp phụ nữ có vốn để sản xuất kinh doanh, Hội LHPN phường đã huy động các nguồn lực hỗ trợ cho phụ nữ từ nguồn vốn ủy thác NHCSXH; tính đến nay Hội quản lý 06 tổ vay vốn, tín chấp hơn 02 tỷ đồng giúp cho 182 hộ vay phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, Hội vận động các thành viên vay vốn tham gia gửi tiết kiệm với tổng số tiền 192 triệu đồng, có 171 thành viên gửi tiết kiệm. Hội còn phối hợp cùng với ngân hàng Đông Á hỗ trợ vốn vay cho trên 60 chị vay vốn buôn bán nhỏ lẻ tổng số tiền trên 900 triệu mỗi đợt vay. Duy trì và nâng cao chất lượng của 07 tổ hùn vốn góp vốn xoay vòng với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng để các thành viên sử dụng vào việc phát triển kinh tế gia đình.

Hàng năm, Hội Phụ nữ phường luôn chủ động đăng ký nội dung với cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện cuộc vận động “ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp như mô hình tuyến đường “Xanh – sạch – đẹp”, “Hẻm không rác”, “Tuyến đường kiểu mẫu”,… Hội đã thành lập được 02 câu lạc bộ và nhân rộng 8/8 khóm phụ nữ “Xách giỏ nhựa đi chợ”, tuyên truyền được 520 cuộc với 7.395 lượt chị tham gia và có 1.555 hộ đăng ký thực hiện. Kết nạp trên 564 chị trao tặng trên 215 chiếc giỏ. Đến nay, toàn phường đã có 3.053/3.865 gia đình cán bộ, hội viên và phụ nữ đạt từ 3 đến 8 tiêu chí chiếm 79%.

Bên cạnh, Hội Phụ nữ phường cũng giới thiệu 1.581 lao động đi lao động trong, ngoài tỉnh và đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Trong đó có 658 lao động nữ đạt 132% so với nghị quyết đầu nhiệm kỳ đề ra. Phối hợp với công ty Giá tốt nhất, đưa trên 20 chị em Hội tham gia lớp tập huấn và tạo điều kiện cho chị em học cách kinh doanh, tăng thu nhập. Qua đó, đời sống của các chị em Hội từng bước được nâng lên.

Mặc dù đạt được nhiều thành tích trong nhiệm kỳ qua, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Nội dung và phương pháp tập hợp phụ nữ chưa thật sự phong phú; Nhiệm vụ giám sát thực hiện chức năng đại diện cho hội viên phụ nữ tiến hành thiếu thường xuyên; Phong trào phụ nữ phát triển có mạnh nhưng chưa đều giữa các chi, tổ, trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Hội chưa đảm bảo ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ của phong trào phụ nữ và công tác Hội nên trong việc lĩnh hội, triển khai những vấn đề mới từng lúc còn hạn chế, chưa kịp thời; Đời sống của một bộ phận cán bộ cũng như của phụ nữ còn khó khăn, một số bộ phận phụ nữ còn tự ti, an phận, không tích cực tham gia các hoạt động xã hội, còn trông chờ ỷ lại vào chính quyền, đoàn thể địa phương.

Nguyên nhân hạn chế nêu trên là do việc cụ thể hóa và vận dụng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của Hội cấp trên chưa kịp thời, chưa đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của phong trào phụ nữ và công tác hội. Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội chưa có sự đồng bộ, còn nhiều lúng túng nhất là hoạt động ở các chi và tổ hội. Trình độ năng lực, kỹ năng vận động quần chúng phụ nữ của đội ngũ cán bộ Hội chưa đồng đều, vai trò nòng cốt của hội tham gia trên một số lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội ở địa phương có đôi khi đạt kết quả chưa cao. Ngoài ra, do đặc thù là phường trung tâm kinh tế, hội viên tập trung vào việc mua bán, kinh doanh nên một số bộ phận Hội viên chưa thường xuyên tham gia sinh hoạt, học tập, nâng trình độ, ít tham gia các hoạt động xã hội từ đó trình độ hiểu biết về mọi mặt đời sống, xã hội của một số hội viên còn hạn chế. Trong công tác phối hợp hoạt động với một số ban, ngành vẫn chưa phát huy tốt. Kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của Hội chưa đảm bảo…

Để khắc phục những hạn chế trên, nhiệm kỳ …….., Hội LHPN ……………. đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 09 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua, thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về chủ trương, nghị quyết của Đảng. Phấn đấu, có 95% phụ nữ khó khăn được Hội giúp đỡ bằng nhiều hình thức; có 85% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện được Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; hỗ trợ 05 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch” bền vững; hàng năm Hội đăng ký và thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng thành phố Bạc Liêu xanh – sạch – đẹp – văn minh; Phát triển hội viên hàng năm đạt với chỉ tiêu trên giao, đạt 75% gia đình có phụ nữ trong tuổi Hội có ít nhất 01 hội viên; hội viên sinh hoạt thường xuyên và đóng hội phí đạt 80 – 85%,…

4. Mẫu báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của chi hội phụ nữ thôn

HỘI LHPN PHƯỜNG ………..
BAN THƯỜNG VỤ

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………..,ngày …….tháng ……..năm …….

BÁO CÁO

SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM……..

Thực hiện nội dung giao ước thi đua, chương trình công tác Hội năm ……… Hội LHPN phường báo cáo kết qủa công tác 6 tháng đầu năm ……..như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Trong thời gian qua tình hình kinh tế của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, điều kiện khí hậu không mấy thuận lợi.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Hội LHPN Thành phố …………., sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành đoàn thể phường, sự nỗ lực phấn đấu của BCH luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động đều gắn với lợi ích thiết thực của phụ nữ, được các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng, giúp chị em thấy rõ vai trò của mình đối với gia đình, xã hội. Chị em phụ nữ trong phường đem hết khả năng, sáng tạo của mình để chăm sóc gia đình, bản thân, tham gia sinh hoạt Hội, làm tròn nghĩa vụ công dân.

II. Kết quả hoạt động:

1) Kết quả thực hiện các phong trào thi đua:

– Tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết.

– Tuyên truyền người dân treo cờ trong ngày lễ.

– Chỉ đạo các chi hội tổ dân phố tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường khu phố để đón tết.

– Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc ” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh :

+ Tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua cho 15 chi hội.

+ Cán bộ BCH và cán bộ chi hội Đăng ký 64/64 đạt 100%.

+ Tổng số hội viên Đăng ký 1794/1794 đạt 100%

– Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch ” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”:

+ Đã xây dựng kế hoạch số 49/KH – BTV ngày 9/5/…….. V/v giúp các gia đình chưa đạt được 8 tiêu chí năm 2022 (giúp ít nhất 10 gia đình).

+ Đã triển khai tờ đăng ký gia đình đạt tiêu chí 5 không 3 sạch đến 100% cán bộ, hội viên phụ nữ của 15 chi hội tổ dân phố.

+ Tiếp tục tuyên truyền 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch đến 1794 tổng số cán bộ hội viên, phụ nữ của 15 chi hội, đạt tỷ lệ 100%.

– Duy trì hoạt động phong trào thi đua “mỗi chi hội làm một việc tốt” có 11 chi hội đăng ký tự quản vệ sinh môi trường và 04 chi hội đăng ký giúp đỡ các chị em khó khăn trong chi hội.

– Chọn gương điển hình tiên tiến quý I/ 2022 là chị …………. – CHT Chi hộ Đồng Dưa 2 – trong công tác vận động thu hút hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt chi hội.

– Xây dựng kế hoạch và phát động thi đua chào mừng các ngày lễ của đất nước, của Hội.

2) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội:

a. Nhiệm vụ: Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc.

– Phối hợp địa phương thăm hỏi và tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ 12 xuất mỗi xuất 150.000đ .

– Xây dựng và triển khai kế hoạch phụ nữ nghèo phát triển kinh tế cho 15 chi hội trực thuộc.

– Phối hợp UBND phường tổ chức hội thao OLYMPIC vào ngày 21/3 thu hút được hơn 1000 cán bộ hội viện, thanh niên, học sinh cùng tham gia.

– Xây dựng kế hoạch “trao phương tiện sinh kế” cho phụ nữ nghèo (dự kiến tháng 6), tổ chức vận động kinh phí thực hiện.

– Phối hợp UBND phường tổ chức toa đàm gặp mặt giao lưu gia đình tiêu biểu nhân ngày “Quốc tế hạnh phúc” có hơn 100 cán bộ, hội viên tham gia.

– Mô hình giúp phụ nữ phát triển được tổ chức hội quan tâm, hiện nay hai cơ sở vẫn duy trì ổn định và tạo điều kiện cho chị em kiếm thêm thu nhập.

Xem thêm: Cách phối giày Sneaker với quần Jean nam cho chàng sành điệu nhất

– Có 14/15 tổ tiết kiệm xoay vòng không tính lãi tại các chi hội. Phấn đấu đến cuối năm sẽ đạt 100% chi hội thực hiện được nội dung này.

b. Nhiệm vụ: Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững.

– Kịp thời triển khai văn bản mới và một số nội dung, chính sách cho vay của ngân hàng CSXH.

– Đã tổ chức kiểm tra hai tổ TK&VV ngân hàng chính sách, hồ sơ sổ sách và các biểu mẫu cơ bản đều làm tốt, nhưng có 1 tổ vì bị hộ vay đi khỏi địa hương thành bị nợ quá hạn nên xếp loại TB. Hồ sơ của hộ vay đã được ngân hàng xác nhận và gửi đi báo cáo lên trên để khoanh vùng.

– Triển khai văn bản tuyên truyền phiên giao dịch việc làm đến hội viên phụ nữ 15 tổ dân phố, và thông báo trên loa đài truyền thanh của phường.

– Mô hình nuôi heo đất tiết kiệm giúp đỡ các chị em hội viên phụ nữ khó khăn được các chi hội quan tâm và cho đến nay Hội đã phát động nuôi được 16 con heo. 15 con tại 15 chi hội và 1 con do tổ chức Hội nuôi, dự kiến đến 20/10 sẽ mổ heo và tặng quà cho 30 chị em phụ nữ khó khăn trên địa bàn phường.

– Hội đã triển khai và chỉ đạo chi hội có hộ được UBND phường dự kiến thoát nghèo có kế hoạch cụ thể để giúp đỡ họ thoát nghèo năm ……..:

+ Hộ nghèo ……..: 22 hộ

+ Dự kiến của phường là 9 hộ. (đạt 41%)

– Hàng tháng rà soát hộ vay đến hạn và nhanh chóng thu hồi nợ và giải quyết các hồ sơ không để bị nợ quá hạn.

c. Nhiệm vụ: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

– Tặng 40 xuất quà cho hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn phường(từ mạnh thường quân tổ Thái nguyên 2)

– Phát động thi đua mừng Đảng, mừng Xuân đến các chi hội trực thuộc. Tổ chức gặp mặt cán bộ Hội nhân dịp năm mới và triển khai nhiệm vụ năm ………

– Phối hợp cùng các ban nghành đoàn thể địa phương tổ chức văn nghệ mừng đảng mừng xuân và chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN ngày 3/2.

– Phối hợp với phường đội tổ chức giao quân thành công.

. – Xây dựng kế hoạch 8/3 tổ chức dã ngoại cho cán bộ chi hội, BCH Hội tại KDL Hồ Kênh Hạ, thu hút được hơn 20 chị em cùng tham gia và 100 cán bộ hội viên phụ nữ chi hội Thái Nguyên 2 cùng tham gia. Bên cạnh đó hướng dẫn chỉ đạo các chi hội tổ chức hoạt động 8/3 tại chi hội, 100% chi hội hoạt động tốt bằng nhiều hình thức như tọa đàm, trao quà, dã ngoại….

– Phối hợp công đoàn phường tổ chức tọa đàm 8/3 và tổ chức vui chơi, sinh nhật đoàn viên công đoàn quý I/………

– Hội đã phối hợp với tư pháp phường tổ chức tập huấn tuyên truyền các loại Luật cho các đối tượng cán bộ công chức phường và các hội viên nòng cốt ,có hơn 100 người tham gia trong đó có 50 cán bộ hội viên phụ nữ nòng cốt cùng tham gia.

– Phối hợp với UBND phường tổ chức hội nghị tuyên truyền ra quân lặp lại trật tự ATGT và mỹ quan đô thị phường. Hội đã ban hành công văn và chỉ đạo 15 chi hội phối hợp tổ dân phố ra quân nhắc nhở người dân buôn bán trên địa bàn phường.

– Tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua cho 15 chi hội trực thuộc và triển khai nhiệm vụ hoạt động trọng tâm năm ………

– Xây dựng kế hoạch tuyên truyền “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” đến 15 chi hội trực thuộc.

– Triển khai tuyên truyền tháng vệ sinh an toàn thực phẩm đến 15 chi hội trực thuộc.

– Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế và thành lập 02 tổ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế cho phụ nữ khó khăn.

– Xây dựng kế hoạch giám sát công tác xét duyệt người khuyết tật và thực hiện BHYT năm ……..

– Đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền “Người Việt nam dùng hàng Việt Nam”.

– Tiếp tục thực hiện mô hình “Phụ nữ nói không với lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè khi buôn bán” triển khai cho 30 – 40 hộ gia đình có buôn bán trên địa bàn phường ký cam kết.

– Đăng ký thi đua sáng kiến mô hình phụ nữ 3 tốt “Đoàn kết tốt – Tham mưu tốt – Thực hiện tốt”

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Từ đầu năm Hội LHPN phường đã xây dựng kế hoạch công tác quý, năm, xây dựng các kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyên đề bám sát nội dung giao ước thi đua năm …….., tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Vận động chị em tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện xóa đối giảm nghèo, chú trọng công tác giáo dục gia đình nâng cao hiểu biết và phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội đã đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn một số hạn chế như việc tổ chức sinh hoạt ở một số chi hội chưa đều, hội viên đi sinh hoạt ít. Công tác phát triển hội viên, phát thẻ hội viên ở một số chi hội gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân khách quan. Kế hoạch Một chi hội giúp một chi hội triển khai chưa đồng đều.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM:

– Tổ chức buổi tọa đàm ngày gia đình hạnh phúc 28/6.

– Rà soát phát triển hội viên, phát thẻ hội viên, thực hiện tốt kế hoạch “Một chi hội giúp một chi hội”, kế hoạch thực hiện mô hình “Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo” (dự kiến tháng 6)

– Tổ chức phát động dọn vệ sinh môi trường nhân ngày môi trường thế giới 5/6.

– Phối hợp tổ chức các ngày lễ Quốc tế thiếu nhi (01/6), kỷ niệm Thương binh liệt sĩ 27/7, thành lập QĐND VN 22/12.

– Tham gia hoạt động gặp mặt, giao lưu nhân ngày Gia đình Việt Nam(28/6).

– Xây dựng kế hoạch nhằm kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN VN 20/10.

– Tổ chức bình xét thi đua các chi hội ………

– Tổ chức tổng kết nhiệm vụ năm ………

– Tham gia các hoạt động của địa phương và Hội cấp trên.

Trên đây là báo cáo phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm …….. của Hội LHPN phường …………

Nơi nhận:

– Hội LHPN tp (B/c);

– ĐU phường (B/c);

– Các chi hội;

Xem thêm: trong hiện tượng khúc xạ góc khúc xạ

– Lưu PN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Trên đây là bài viết về Mẫu kế hoạch tổng kết công tác hội phụ nữ  mời bạn đọc thêm tham khảo và nếu có thêm những thắc mắc về bài viết này hay những vấn đề pháp lý khác về dịch vụ luật sư, tư vấn nhà đất, thành lập doanh nghiệp… hãy liên hệ với ACC theo thông tin bên dưới để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm từ chúng tôi. ACC đồng hành pháp lý cùng bạn.